Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Knižná

Pokrstili novú knihu o Lietavskom hrade

V žilinskom kníhkupectve Artforum pokrstili knihu štyroch autorov. Šumivým sektom uviedol knihu do života Miloš Dudáš.

10.03.2017 | 08:02

Ľubomír Chobot, riaditeľ Združenia za záchra­nu Lietavského hradu: „Máme nového sprie­vodcu o zrúcanine Lie­tavského hradu. Nie je to žiaden historický artefakt, sú to čerstvé informácie získané z archívneho, architektonicko-historického a ar­cheologického výskumu.“ Ide teda o publikáciu, ktorá prezradí naj­novšie informácie o hrade. Na ruinu stredovekého a rano­novovekého Lietavského hradu za­merali svoje výskumy štyria auto­ri. Michal Šimkovic, Martin Bóna, Tomáš Janura a Mário Bielich.

MNOŽSTVO VÝSKUMOV A BÁDANIA

Michal Šimkovic, výskumník na voľnej nohe, si vzal na starosť ar­chitektonicko-historický výskum hradu, ktorému sa venuje už nie­koľko rokov. „V brožúre sú len čiastočné výsledky, lebo je to ne­konečný proces bádania, a to sa ešte neskončil,“ povedal. Tomáš Janura z Historického ústavu SAV sa venoval archívnemu výskumu a podarilo sa mu nájsť a odhaliť množstvo nových faktov o histórii Lietavského hradu. „Zis­til veľa o počinoch jeho rôznych vlastníkov,“ povedal Miloš Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového ústavu v Žiline. „Fakty, ktoré sme nepoznali a ktoré obohacu­jú naše poznanie.“ Rovnako i ar­chívny výskum bude pokračovať aj naďalej. O archeologický výskum sa po­staral Mário Bielich z Archeolo­gického ústavu SAV. „Archeológii na hrade a činnosti, ktoré súvisia s jeho obnovou, sa venuje už dlho a každý rok sa mu podarí niečo nájsť,“ povedal na margo autora Miloš Dudáš. „Aj archeológia skrý­va tajomstvá a verím, že budú ďal­šie krásne nálezy.“

NÁCVIK NA VEĽKÚ KNIHU

Autori sa snažia v knihe pred­staviť hrad z viacerých pohľadov. „Hovoríme o jeho majiteľoch, po­tom o jeho stavebných preme­nách a nakoniec je kapitola, ktorá umožňuje návštevníkovi, tak ako cez hrad prechádza, priblížiť hrad­nú zrúcaninu a formou kresieb a starých fotografií mu priblížiť, ako sa hrad menil, čo tam kedysi bolo, čo dnes nie je zachované,“ vyslovil Michal Šimkovic. Tomášovi Janurovi sa vďaka jeho hlbokému poznaniu dejín hradu podarilo zrekonštruovať na istej časti miestnosť po miestnosti a popísať ich tak, že vieme, v kto­rej miestnosti bola aká funkcia. Prostredníctvom archeologic­kých nálezov na hrade zase Má­rio Bielich priblížil každodenný život na hrade. „Priblížil ho až do tej miery, že je možné nazrieť do stravného lístka vtedajších pánov, čo je jedinečný prínos, čo na iných hradoch chýba, resp. sme sa nedo­stali až tak ďaleko v poznaní,“ po­vedal Michal Šimkovic. Ako dodal, táto útla knižka je len nácvikom na veľkú knihu o Lietavskom hrade. „Dúfame, že v horizonte 5 rokov bude na svete a zosumarizuje v nej všetky tieto poznatky podrobnejšie.“

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod