Žilinský Večerník

12. jún 2024 | Zlatko
| 7°C

Žilinský diár

Poľsko-slovenské remeselnícke dni v Budatíne

  • 20.10.2018 10:00  Budatínsky park

Podujatie bude prezentovať tradičné ľudové remeslá a zvyky poľsko-slovenského pohraničného regiónu. V parku Budatínskeho hradu bude prebiehať kultúrny program. Folklórne súbory zo širokého okolia predstavia ľudové zvyky, tradície a umenie našich predkov.

Atmosféru dotvoria remeselnícke trhy, na ktorých predstavia ľudoví umelci tradičné remeslá ako napríklad drotárstvo, tkáčstvo, košikárstvo a mnohé iné. Súčasťou podujatia bude aj výstava pozostávajúca z tvorby súčasných umelcov a drotárskych remeselníkov, ako aj výstava zo začiatkov drotárie, ktorá bude prezentovaná v novozrekonštruovaných priestoroch hospodárskej budovy Budatínskeho hradu.

Pre širokú verejnosť bude pripravená škola drôtovania, v ktorej si budú môcť návštevníci vyskúšať prácu s drôtom pod vedením odborných lektorov. Podujatie je realizované z projektu „Budatín – Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa“, PLSK.01.01.00-SK-0025/16, ktoré je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Zdroj: FB Poľsko - slovenské remeselnícke dni v Budatíne

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod