Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. október 2019 | Sergej
| 10°C

Z regiónu

Poškodený dažďový vpust na Bôriku ohrozuje ľudí, rekonštrukcie sa nedočkal

Už približne dva roky trápi obyvateľov Bôrika i okoloidúcich Žilinčanov poškodený dažďový vpust, ktorý predstavuje pre vodičov, peších či cyklistov nebezpečenstvo. Podľa čitateľa, ktorý sa s podnetom obrátil na Žilinský večerník, sa vpust aj po oprave stále rozpadáva.

22.06.2018 | 15:05

„Na Bôric­kej ceste oproti pohostin­stvu (bývalá Holba v areáli Stavbáru) je na ceste poško­dený dažďový vpust. V roku 2016 som na to upozorňo­val mesto, kedy ho aj opravi­lo. Odvtedy sa vpust neustále rozpadáva a pri prejazde au­tom búcha kov o kov,“ infor­moval nás nedávno čitateľ. Najväčšiu hrozbu pritom podľa jeho slov predstavu­je najmä pre chodcov, cyklis­tov a korčuliarov, ktorí cezeň denne prechádzajú. „Bolo by dobré, keby ho mesto opra­vilo čím skôr a použilo materiály, ktoré vydržia čo naj­dlhšie a nemuseli ten vpust opravovať každý rok,“ doplnil.

NUTNÁ REKONŠTRUKCIA

Vzhľadom na to, že situ­ácia so zničeným dažďo­vým vpustom sa dlhodobo zhoršuje, čitateľ sa rozho­dol mesto kontaktovať aj po druhýkrát. Dodnes sa však nič nezmenilo a vpust stá­le čaká na svoju opravu. V súvislosti s tým sme sa preto obrátili na mesto aj my. Podľa jeho hovorky­ne Barbory Zigovej je však jediným východiskovým riešením problému celková rekonštrukcia odvodnenia. „Typ odvodňovacích mrie­žok, ktorý bol osadený na Bôrickej ceste v dávnej mi­nulosti, sa už nevyrába, pre­to nie je možné v súčasnej dobe poškodenú časť dopl­niť. Celková rekonštrukcia odvodnenia je naplánova­ná v druhej polovici tohto roka,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: - č -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod