Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. august 2018 | Elena, Helena

Z regiónu

Postavia tunel načas?

Výstavbu diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, ktorého súčasťou je aj 7,5 km dlhý tunel Višňové, od začiatku sprevádzajú komplikácie. Pre problémy s geologicky nestálym podložím sa termín otvorenia aktuálne posunul o rok, z decembra 2018 na december 2019. V súčasnosti sa hovorí o problémoch niektorých subdodávateľov, ktorým vraj spoločnosť Dúha neuhrádza faktúry.

07.03.2018 | 09:14

„Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súčasnosti eviduje niekoľko podnetov zo strany podzhotoviteľov, ktoré v rámci svojich zmluvných vzťahov rieši so zhotoviteľom. Ide o štandardný postup dnes aj v minulosti, doteraz sa všetky podnety vyriešili. Informáciou týkajúcou sa celkovej výšky pohľadávok subdodávateľov nedisponujeme,“ informovala nás hovorkyňa Michaela Michalová. Podľa jej slov na stavbe už preinvestovali viac ako 116 miliónov eur. NDS vraj platí svoje faktúry riadne a včas.

Spoločnosť Dúha reagovala tlačovou správou. Podľa nej riešila od začiatku roka spoločne s Národnou diaľničnou spoločnosťou šesť podnetov týkajúcich sa meškajúcich platieb v súvislosti s výstavbou diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Spoločnosť Dúha dané podnety od NDS dôkladne preskúmala a poskytla NDS vysvetlenie. Každý z takýchto podnetov spoločnosť vyhodnotila ako špekulatívny a nátlakový podnet. Boli medzi nimi také, ktoré nemali jasne preukázané zdaniteľné plnenia, nespĺňali zákonom predpísané ustanovenia alebo pre neplnenie svojich zmluvných záväzkov im v súlade so zmluvou boli platby zadržané, alebo zdaniteľné plnenie nebolo vykonané vo fakturovanom rozsahu pre Dúhu.

„Všetky faktúry sú administrované riadnym zákonným postupom, o ktorom informujeme aj NDS. V prípade, ak subdodávateľ takéto faktúry doplní a skompletizuje, resp. odstráni iné legislatívne či zmluvné prekážky realizovania úhrady, sú faktúry riadne uhradené. V danej problematike spoločnosť Dúha nemá možnosť meniť svoj postup a ani ho meniť nebude,“ uvádza Dúha.

Ako príklad uviedli subdodávateľa, ktorý si svoju fakturáciu navýšil o viac ako 106-tisíc eur a preplatenie uvedenej sumy urgoval aj cestou NDS, a to aj napriek tomu, že mu uvedené faktúry boli spoločnosťou Dúha oficiálne vrátené. „Po dôkladnej kontrole tejto faktúry a jej podkladov na úhrade tejto sumy viac netrval, keďže zdaniteľné v tomto rozsahu nevykonal. Aj toto je príklad subdodávateľa, ktorý dal podnet na NDS,“ uvádza spoločnosť Dúha, ktorá eviduje ročne viac ako 10-tisíc faktúr od svojich subdodávateľov, ktoré sú riadne hradené.

Spoločnosť Dúha podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zločin zosnovania organizovanej skupiny v súbehu so zločinmi vydierania, ohovárania, šírenia poplašnej správy a za trestné činy hrubého nátlaku a podvodu. „Máme podozrenie, že ide o organizovanú skupinu z prostredia niektorých pochybných subdodávateľov, ich pochybných právnych zástupcov, ktorí sa neštítia používať médiá na zverejňovanie nepravdivých a spoločnosti poškodzujúcich informácií. Preto sme sa rozhodli vypísať 10-tisícovú odmenu za informácie, ktoré povedú k potvrdeniu trestného konania, k identifikácii páchateľov a následne k usvedčeniu a obvineniu takýchto páchateľov orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uvádza Miroslav Remeta, majiteľ spoločnosti Dúha.

Termín dokončenia výstavby zatiaľ zostáva nezmenený. „V prípade úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala zatiaľ stále platí zmluvný termín ukončenia výstavby – december 2019. Na stavbe evidujeme niekoľkomesačné meškanie, ktoré vzhľadom na rozsah diela (najdlhší tunel na Slovensku Višňové s dĺžkou 7,5 km) nie je neobvyklé. Objednávateľ (NDS) sa na kontrolnom dni v januári presvedčil o zvýšenom nasadení zhotoviteľa na stavbe, čo vytvára predpoklad na postupné zníženie omeškávania voči pôvodnému harmonogramu stavby. Práce v tuneli sa vykonávajú neustále, 24 h denne, s nasadením maximálnych kapacít a napriek nepriaznivému počasiu sa pokračuje aj v prácach na povrchových častiach diaľnice. Zhotoviteľ meškanie prerazenia tunela odôvodňuje nepredvídateľnými geologickými podmienkami,“ uzavrela Michaela Michalová.

Autor: Michal Filek

Foto: NDS

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
28 °C
25 °C
25 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod