Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. február 2023 | Erika, Erik
| -1°C

Spravodajstvo

Poštové smerovacie čísla používame päťdesiat rokov: Môžu mať takmer tridsaťtisíc kombinácií

Od 1. januára 1973 sú neoddeliteľnou súčasťou našich adries. Ich zavedením sa uľahčilo triedenie zásielok a príprava na automatické spracovanie korešpondencie na triediacich linkách. Tie boli uvádzané do prevádzky od roku 1978. Kým neexistovali PSČ, poštové zásielky sa triedili ručne, čo kládlo veľké nároky na znalosť geografie. Práve miestopisné znalosti boli v tej dobe základným kvalifikačným predpokladom zamestnancov pošty.

23.01.2023 | 21:21

Z histórie

Ide o 5 miestny numerický kód, zložený z trojčísla a dvojčísla, prevzatý z nemeckého vzoru, kde bol zavedený už v 60. rokoch 20. storočia. „Územie Československa bolo rozčlenené na 10 geografických pásiem: 1 - Praha, 2 - stredné Čechy, 3 - južné a západné Čechy, 4 - západné a severné Čechy, 5 - severné a východné Čechy, 6 - južná Morava, 7 - Severná Morava, 8 - Bratislava, 9 - západné a stredné Slovensko, 0 - severné a východné Slovensko. Tieto pásma boli ďalej rozdelené na obvody zberných prepravných uzlov a tie ešte na menšie celky okresných prepravných uzlov. Prvá číslica trojčísla označuje jedno z desiatich pásiem, druhá daný obvod zberného prepravného uzla, tretia okresný obvod,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Dvojčíslo zasa označuje kód pošty v príslušnom okrese alebo veľké inštitúcie s vlastnými poštovými priečinkami. Jednotlivé okresy mali spravidla 2 – 6 zberných uzlov, čomu zodpovedalo aj pridelenie PSČ, napr. Žilina mala pridelené prvé trojčíslo 010 – 016. Najviac PSČ mal okres, kde nachádzalo najviac pôšt.

 

Ako je to dnes

„PSČ môže byť územné, podľa obvodu dodávacích pôšt a špecifické, podľa poštových priečinkov. Všeobecne je územné PSČ priradené k dodacím poštám pre celé územie, pre ktoré zabezpečujú dodávanie zásielok, pričom dodávacie obvody pôšt nekopírujú územnosprávne členenie obcí a miest. Môže byť len jedno pre celú obec, respektíve viac obcí, ak dodávanie v nich zabezpečuje len jedna dodacia pošta. V mestách s viacerými dodacími poštami má jedna ulica aj dve PSČ – doručovanie takejto ulice zabezpečujú dve dodacie pošty,“ upresňuje Iveta Dorčáková. „V súčasnosti sú pošty začlenené do organizačnej štruktúry podľa Regionálnych riaditeľstiev (RR), ktoré sú ďalej rozdelené na Manažérske obvody (MO). Tie už nekorešpondujú úplne so štruktúrou okresov tak, ako boli stanovené v roku 1973. V prípade zrušenia dodávacej pošty je územné PSČ pričlenené k novej nástupníckej pošte, ktorá zabezpečuje doručovaciu službu po zmene, v adresách zásielok je používané naďalej.“ V prípade zrušenia podávacej pošty sa špecifické PSČ stáva rezervou. Osobitnou dôležitou oblasťou sú špecifické PSČ, napríklad BalíkoBoxov. Každý má jedinečné PSČ. Pred odoslaním balíkovej zásielky je nutné zistiť si na internetovej stránke Slovenskej pošty správne PSČ BalíkoBoxu, do ktorého bude smerovať zásielka.


 

 

ZAUJÍMAVÉ INFO

Pre Slovensko je k dispozícii 29 000 PSČ, ide o číselné rady 010 01 do 099 99, od 800 00 do 899 99 a od 900 00 do 999 99.

Z nich je aktívne používaných 1 422 územných PSČ, 2 085 PSČ pre P.O.BOXy,

177 PSČ je pridelených organizačným útvarom Slovenskej pošty a 25 316 zvyšných PSČ tvorí rezervu, teda môžu byť použité pri zriadení nových prístupových alebo kontaktných miest.

Regionálne riaditeľstvo Žilina (ZA) sa delí na 6 manažérskych obvodov – ZA I. (Žilina – 28 pôšt), ZA II. (Čadca – 27 pôšt), ZA III. (Námestovo – 28 pôšt), ZA IV. (Námestovo – 29 pôšt), ZA V. (Martin – 27 pôšt) a ZA VI – (Liptovský Mikuláš – 25 pôšt). Používajú 164 PSČ a toto číslo je totožné s počtom pôšt.

Bytča je samostatná pošta v rámci manažérskeho obvodu ZA II s PSČ 014 01.

Kysucké Nové Mesto patrí do manažérskeho obvodu ZA III a sú tu dve pošty s PSČ 024 01 (pošta číslo 1) a 024 04 (pošta č. 4).

Lokality Rajeckej doliny patria do manažérskeho obvodu ZA I - Rajec PSČ 015 01 a Rajecké Teplice PSČ 013 13.


 

Autor: Iveta Frolková, redaktorka

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod