Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. december 2019 | Ambróz
| -3°C

Z regiónu

Potok Všivák chcú premenovať na Živák

Cez Park Ľ. Štúra, ktorý sa momentálne revitalizuje, preteká Žilinčanom dobre známy potok Všivák. Poslankyňa Iveta Martinková chce spolu s aktivistami tok vyčistiť od odpadkov.

03.04.2017 | 07:11

Aktivisti sú rozhodnutí biokoridor oživiť. „Nie je predsa možné správať sa v dnešnom svete takto necitlivo k vzácnemu prúžku vody. Potok je dokonca v územnom pláne mesta klasifikovaný ako regionálny biokoridor,“ tvrdí poslankyňa.

Iveta Martinková na komisii životného prostredia takisto predložila návrh na jeho oživenie. Komisia ho presadila ako jeden z hlavných cieľov prác na rok 2017, ktorých cieľom je zasadzovať sa o zdravšiu a krajšiu Žilinu. „Som veľmi šťastná, že bol na komisii môj návrh akceptovaný. Je nutné, aby bol tento vzácny tok očistený a ochránený. Potešilo by ma, keby sa po skončení tohto plánovaného procesu podarilo premenovať Všivák na Živák. Mnohým ľuďom sa terajší názov nepáči, aj keď v súčasnosti naozaj zodpovedá aktuálnemu stavu potoka. Tento stav ale zapríčinili ľudia,“ podotýka.

Podľa miestnych aktivistov OZ Merkuria a poslankyne, ktorá komunikuje s ekológmi, SEVAK-om aj so správcom toku či Slovenským vodohospodárskym podnikom, sú problémom aj splaškové kanalizácie, ktoré niektoré domácnosti a podnikatelia zo svojich prevádzok odvádzajú do potoka. Aj to je jeden z bodov, ktorý začali riešiť. „Vyžiadala som si potrebné podklady týkajúce sa umiestnenia kanalizácie v celej spádovej oblasti potoka, aj o starostlivosti o potok. Absolvovala som aj rokovanie v laboratóriu Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde som zistila, že úroveň znečistenia vody v potoku Všivák sa vôbec nemonitoruje,“ uvádza Iveta Martinková. Zároveň dodala, že už má zabezpečenú osobu, ktorá jej takmer denne monitoruje ústie a zapisuje údaje.

VODOHOSPODÁRI PLÁNUJÚ ČIASTOČNÉ ZATRUBNENIE

Hoci sa v minulosti viackrát spomínalo zavedenie Všiváka do potrubia, je všeobecne známe, že väčšina občanov i mesto sa zasadzujú o jeho ponechanie v pôvodnom stave. Vodohospodársky podnik, ktorý je správcom toku, plánuje jeho čiastočné zatrubnenie v niektorých úsekoch. „Predmetom navrhovanej stavby je zlepšenie odtokových pomerov v úseku stredného povodia potoka Všivák (medzi rozdeľovacím objektom v rkm 3,68 a jestvujúcim zakrytím v rkm 2,103),“ uviedol hovorca podniku Pavel Machava.

Podľa poskytnutých informácií sa ráta s jeho prekrytím nasledovne:
1. Zakrytie toku v rkm (riečnom kilometri) 2,103 – 2,747 – ide o prekrytie otvoreného úseku, v minulosti regulovaného koryta v dĺžke 644 m. Začiatok úseku, ktorý je zároveň začiatkom celej úpravy, je napojený na jestvujúce prekrytie.
2. Doplnenie obojstranného drénu v rkm 2,747 – 2,933 – doplnenie drenážneho potrubia v rámci jestvujúceho zatrubneného úseku v celkovej dĺžke 186 m.
3. Rekonštrukcia toku v rkm 2,933 – 3,014 – predmetom návrhu je výmena jestvujúceho prekrytia profilu zakrytého úseku v dĺžke 81 m.
4. Zakrytie toku v rkm 3,014 – 3,68 – ide o prekrytie otvoreného úseku pod vyústením prítoku z rozdeľovacieho objektu redukovaného o odľahčenie do Rajčianky. Úsek sa začína v 3,014 rkm, napojením v koncovej šachte rekonštruovaného úseku. Koniec úseku a zároveň celej úpravy je v rkm 3,68, v mieste vyústenia prítoku rozdeľovacieho objektu do otvoreného koryta. Celková dĺžka úseku je 666 m.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod