Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. november 2020 | Milan
| -2°C

Zaujalo nás

Potomkovia Pongráczovcov navštívili rodný kraj

Šľachtický rod Pongrácz je úzko prepojený s dejinami nášho okresu. Pongráczovci pôsobili vo Varíne, v Krasňanoch a v Nededzi. Dnes sú ich potomkovia roztrúsení po celom svete. Začiatkom mája sa po dlhých rokoch opäť zišli, aby zavítali do končín, kde ich predkovia žili a pôsobili. V rámci svojej návštevy zavítali na Starý hrad, ale aj do kaštieľov v Krasňanoch a v Nededzi.

24.05.2019 | 18:55

Myšlienka vydať sa po stopách svojich predkov vznikla náhodne pred dvoma až troma rokmi pri káve. Ako vysvetľuje hlavná organizátorka stretnutia Eva Pongrácz, potomkovia šľachtického rodu Pongrácz sú dnes roztrúsení po celom svete (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Amerika). Napriek tomu sú ale neustále v kontakte a stretávajú sa. „Vzhľadom na skutočnosť, že potomkovia žijú najmä v zahraničí, tejto úlohy som sa automaticky ujala ja. Žijem na Slovensku, nemám jazykovú bariéru, navyše mám aj organizačné schopnosti. Výlet sme pôvodne plánovali pre 10 až 15 osôb. Nakoniec nás bolo 39, a to vo veku od 10 mesiacov po 76 rokov. Stretnutie sa konalo od 1. do 3. mája,“ rozpráva Eva Pongrácz, ktorá žije a pôsobí v Bratislave.

Varín, Krasňany, Nededza

Keďže ich predkovia pochádzajú z okolia Žiliny, cielene navštívili tie miesta, ktoré sú spojené s ich rodom. „Vyliezli sme na Starý hrad, ktorý od 15. storočia patril Pongráczovcom. Ďalej sme si pozreli Strečniansky hrad, ten bol v období rokov 1444 až 1469 tiež majetkom rodiny. Zastavili sme sa v kostole vo Varíne, pod ktorým sa nachádza krypta Pongráczovcov. Mali sme možnosť navštíviť kaštieľ v Krasňanoch a Nededzi, odkiaľ naša rodina pochádza,“ hovorí hlavná organizátorka stretnutia.

Výlet sa podľa jej slov veľmi vydaril. Obdivovali nielen krásnu prírodu, ale aj nádherné historické pamiatky, v ktorých kedysi žili ich predkovia. „Najviac nás zaujal kaštieľ v Nededzi a Krasňanoch. Správca kaštieľa v Krasňanoch, pán Martinko, nám umožnil nahliadnuť aj do interiéru, obdivovali sme krásne zrekonštruované miestnosti. Budova je v súkromnom vlastníctve, preto táto návšteva bola pre nás veľmi vzácna a zaujímavá. Veľká vďaka patrí aj pánovi starostovi Nededze, Petrovi Vajdovi a Nededžanom za príjemné a priateľské privítanie. Môj prastarý otec, Fridrich Pongrácz, sa narodil v kaštieli v Nededzi. Bol právnikom a ministerským radcom, práve preto žil vo Viedni a Bratislave. Jeho otec, Arnold Pongrácz, známy šachový skladateľ, je tiež rodákom z Nededze. Tu žil a pôsobil aj Štefan Pongrácz, hlavný hrdina románu Mikszátha s názvom Obliehanie Bystrice,“ pokračuje v rozprávaní Eva Pongrácz.

Vzácna návšteva

V Nededzi si prezreli kaštieľ, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. „Bol som milo prekvapený a, samozrejme, že som súhlasil s ich návštevou v našej obci. Pri návšteve som videl na všetkých, ako to emocionálne prežívajú, nakoľko sú na miestach, kde žili ich predkovia a hlavne, že sa obec stará, aby kaštieľ zostal zachovaný, čo si nesmierne cenia. Niektorí ponúkli aj starožitné veci, ktoré zdedili, že ich darujú do kaštieľa, čomu som sa potešil a uvítal to. Všetci sa zúčastnili aj na svätej omši v našom kostole, o ktorú požiadali pána farára. Vyslovili vysoké uznanie výstavbe kostola, ktorý je sčasti súčasťou kaštieľa. Kostol bol postavený v rokoch 2014 až 2015 z rozpočtu obce a časti finančnej zbierky od občanov,“ poznamenal k vzácnej návšteve v Nededzi starosta obce Peter Vajda.

Potomkovia Pongráczovcov odchádzali nielen z Nededze plní zážitkov. „Sme nesmierne dojatí z privítania. Do Nededze sa určite vrátime, tu sú naše korene... Všetci sme na svoj pôvod hrdí, ale s pokorou, žijeme bežným, usporiadaným životom. Byť zo šľachtického rodu znamená istý záväzok – žiť v zmysle kréda noblesse oblige,“ dodáva Eva Pongrácz.

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod