Žilinský Večerník

14. apríl 2024 | Justína
| 19°C

Spravodajstvo

Povolí mesto modernizáciu autobusovej stanice?

Premiestni sa autobusová stanica na Uhoľnú ulicu medzi železnicu a Ľavobrežnú ulicu? Tam s ňou totiž počíta v súčasnosti platný územný plán mesta Žilina. Nie však jej vlastník, a súčasne prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy, spoločnosť SAD Žilina. Tá chce existujúcu aspoň opraviť. Mesto je však proti.

04.05.2015 | 14:00

Premiestni sa autobusová stanica na Uhoľnú ulicu medzi železnicu a Ľavobrežnú ulicu? Tam s ňou totiž počíta v súčasnosti platný územný plán mesta Žilina. Nie však jej vlastník, a súčasne prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy, spoločnosť SAD Žilina. Tá chce existujúcu aspoň opraviť. Mesto je však proti.
 

ŽILINA. Autobusovú stanicu (AS) kúpila SAD-ka od mesta Žilina v roku 2004. Vtedy sa zmluvne zaviazala vystavať na pozemku úplne novú, modernú stanicu na mieste, kde stojí stará. Mesto sa zase zaviazalo poskytnúť maximálnu súčinnosť počas prípravy výstavby novej autobusovej stanice na tomto pozemku, aj v procese kolaudácie.
 

Všetko sa zmenilo

Čo však platilo v roku 2004 za primátora Ivana Harmana, neplatilo už o pár rokov, po nástupe Igora Chomu. V roku 2006 prišiel investor s projektom rekonštrukcie AS. Zastupiteľstvo ho však zamietlo. A naostatok, doplnok a zmena územného plánu z roku 2012 zmenili umiestnenie nástupišťa z Ul. 1. mája za železničnú trať na Uhoľnú ulicu.

Hviezdoslavova má, naopak, vypadnúť z druhého mestského dopravného okruhu, stať sa obslužnou komunikáciou križovanou podchodom z Národnej ulice k športovému areálu na Uhoľnej ulici. „Navrhuje sa zriadenie integrovaného terminálu osobnej dopravy s kumuláciou železničnej a autobusovej dopravy vo väzbe na budovu súčasnej železničnej stanice a modernizovať výpravnú budovu – osobnú stanicu,“ uvádza sa v textovej časti schváleného územného plánu. „Mesto Žilina bude postupovať v záujme občanov mesta a schváleného Územného plánu mesta Žilina s výhľadom Územného generelu dopravy mesta Žilina,“ potvrdil zámer mesta jeho hovorca Pavol Čorba.

 

Generel dopravy

Práve ten dopravný generel v súčasnosti spracováva tím Žilinskej univerzity pod vedením profesora Jána Čelka. Riešiť by mal statickú aj dynamickú dopravu v meste. Hotový by mal byť v decembri tohto roku. Jeho výsledok by mal čo povedať aj do umiestenia autobusového nástupišťa v Žiline. Ani Ján Čelko však v tejto chvíli nevie povedať, aký bude jeho výsledok. „Všetko je ešte otvorené. Autobusová stanica však určite pár rokov zostane na tom mieste, kde sa nachádza dnes. A čo bude potom? To sa uvidí. Všetko bude záležať od toho, či sa podarí premostiť Májovú ulicu a železničnú trať,“ uviedol spracovateľ generelu dopravy.

Keďže podľa odborníka autobusová stanica zostane niekoľko, možno aj viac ako desať rokov na nezmenenej adrese, nemalo by nič brániť tomu, aby ju súčasný majiteľ mohol zmodernizovať. Obzvlášť, ak sa k tomu zmluvne zaviazal už pri jej kúpe. Rovnaký názor má aj riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.
 

Aspoň rekonštrukcia

Ten je dokonca presvedčený, že najvhodnejším miestom na výstavbu novej autobusovej stanice je súčasné umiestnenie. „V zmysle platných zmlúv neuvažujeme o zmene umiestnenia stanice minimálne najbližších 10 rokov. V tomto období považujeme za nutné revitalizovať priestor súčasnej AS pre zlepšenie poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti a vytvorenie technického a technologického zázemia pre autobusy využívajúce služby AS,“ tlmočil nám Peter Pobeha stanovisko SAD Žilina. Autobusovú stanicu chce SAD kompletne zakryť, vybudovať čakáreň a bufety.

Lenže mesto Žilina má so zámerom revitalizácie problém. Nechce ju povoliť, lebo je v rozpore s doplnkom územného plánu, ktorý v rozpore so zmluvou počíta s premiestnením AS na Uhoľnú ulicu. Podľa našich informácií však dokonca mesto nemá v súčasnosti ani len vlastnícky vysporiadané pozemky, na ktorých by mala nová AS stáť. Väčšinový vlastník SAD-ky George Trabelssie je ochotný uzatvoriť s mestom dohodu v prospech občanov mesta. „Sme pripravení na každý pozitívny kompromis, ktorý bude v prospech občanov, dopravy a v prospech cestujúcich,“ vyjadril sa.

 

Mesto sa nevyjadruje

Mesto sa však k návrhu stavia odmietavo. Hovorca nám na otázku, či budú akceptovať modernizáciu autobusovej stanice zo strany jej majiteľa, odpovedal: „Mesto Žilina sa nevyjadruje k investičným zámerom podnikateľských subjektov.“ O pohodlí pre ľudí, ktorí denne cestujú autobusmi na stanicu v Žiline, tak s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne dopravný generel v decembri. Ten by mohol byť, zrejme, aj podkladom pre doplnok územného plánu, ktorý by mal, logicky, akceptovať stav, že v najbližších desiatich rokoch bude autobusová stanica na Májovej ulici a nie na Uhoľnej.
 

Michal Filek
Snímka autor

Pozri aj Komentár

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod