Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

22. júl 2019 | Magdaléna

Zaujalo nás

Pozor na padajúce cencúle!

Pre nebezpečenstvo číhajúce „zhora“ bola ohradená aj zastávka MHD pri budove polície.

31.01.2017 | 10:06

Povinnosť odstrániť cen­cúle a nánosy snehu majú však všetci majitelia budov. Koľkí tak spravili? Minulý týždeň sa po oteplení začali uvoľňovať kopy snehu a ľady zo striech, ktoré ohrozovali ľudí na ulici. Boli sme svedkami toho, ako sa padajúcemu snehu tesne vyhli. Podľa platného Všeobecné­ho záväzného nariadenia (VZN) č. 15 z roku 2009 je vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľ­nosti povinný vykonať také opat­renia, aby cencúle a ľad zo stre­chy neohrozili život alebo zdravie ľudí. Za porušenie ustanovení VZN môže zamestnanec mestskej polície uložiť blokovú pokutu vo výške 33 eur, v priestupkovom ko­naní do výšky 66 eur. Hovorca mesta Pavol Čor­ba však upozorňuje aj na oveľa vyššiu sankciu. „Primátor mes­ta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638,50 eura, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení.“ V prípade zranenia človeka ta­kýmto spôsobom si môže poško­dený vymáhať odškodné súdnou cestou. Zastávka MHD Hálkova (sme­rom na Hájik) bola od stredy do piatku ohradená páskami v mies­te, kde hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo pádu cencúľov a snehu zo strechy budovy. Tá prislúcha polícii. Prečo pristúpili k takémuto zabezpečeniu ulice? „Budova Ministerstva vnútra SR je zabezpečená zachytávačmi snehu. Vzhľadom na blízku prítomnosť trakčného trolejového vedenia ne­mal správca možnosť zabezpečiť odstránenie cencúľov výškovou technikou. Z toho dôvodu správca nehnuteľnosti zabezpečil upozor­nenie a vyznačenie nebezpečnej zóny do doby, kým pretrvávalo ne­bezpečenstvo pádu cencúľov zo strechy,“ vysvetlil hovorca minis­terstva Petar Lazarov. Označenie nebezpečnej zóny bolo vykonané v stredu 18. ja­nuára od 15. h a odstránené bolo v piatok 20. januára o 10. h. Ešte v piatok o 9. h ráno príslušníci Po­hotovostného policajného útvaru pomáhali zhodiť posledný cencúľ. „Upozornenie bude vzhľadom na klimatické podmienky naďalej vy­vesené,“ dodal na záver hovorca.

Foto: Michal Kolárik

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
23 °C
15 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod