Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

10. apríl 2020 | Igor
| 6°C

Z regiónu

Pre Hornú Tižinu a ďalšie terchovské osady platia až do odvolania prísne opatrenia v súvislosti s vtáčou chrípkou

Ako sa uvádza na stránke obce Terchová, tieto opatrenia sa vydávajú na základe potvrdenia vírusu vtáčej chrípky u kury domácej v obci Stará Bystrica, okres Čadca.

01.02.2020 | 10:20

Po africkom more ošípaných a koronavírusu striehne na nás ďalšia hrozba, a to v podobe vtáčej chrípky. Prvý prípad nákazy už evidujú v susednom okrese Čadca. Z toho dôvodu Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Žiline vymedzila dve pásma dohľadu, kde budú až do odvolania platiť prísne opatrenia, ktoré majú zabrániť možnému šíreniu nebezpečného vírusu.

Ako sa uvádza na stránke obce Terchová, ide o tieto dve lokality v našom okrese:

  • katastrálne územie obce Horná Tižina: celé katastrálne územie
  • terchovské osady  - Mihovci, Panská Lúka, Bukovina, Jankovci, Vyšní Repáňovci, Kvočkovci, Šípková


 

Ako sa ďalej píše v ozname, Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nariaďuje fyzickým osobám vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí:

1. Vykonať do 5. februára 2020 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí  v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Zilina do 05.02.2020.


2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.


3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
    a.     dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné  vtáky chované v zajatí,
    b.     zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
    c.     voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
    d.     bezodkladne oznámiť‘ na RVPS Zilina (tel. 041/7631235. 0907305202, 0907120483, 0907829796 ) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles príjmu krmiva a vody o viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu.


4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia vtáčej chrípky každej osobe. ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.

Ďalej RVPS ŽiIina zakazuje:

  • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny. vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
  • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Zilina.
  • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou. hnojom a kalom z chovov v uvedených lokalitách bez povolenia RVPS Zilina
    Konanie trhov. výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných.
  • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke! Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) u ľudí sa v Slovenskej republike, ani nikde vo svete doteraz nevyskytli.

Zároveň obec Terchová vyzýva chovateľov v uvedených osadách aby najneskôr do 4. februára 2020 nahlásili na obecnom úrade počet všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí!

 

Autor: - r -

Foto: OcÚ Terchová

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod