Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 13°C

Tlačové správy

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto ocenilo obetavú prácu svojich pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Rosenfeldovom paláci uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého bola udelená i Cena Janka Frátrika pre rok 2017. Ocenených bolo 24 pedagogických a výchovných pracovníkov.

29.03.2017 | 15:45

Rosenfeldov palác zaplnili v utorok 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia a pracovníci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Z rúk zástupcov mesta Žilina Patrika Gromu, Antona Trnovca a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viery Popluhárovej si ocenenia prevzalo 24 pedagogických a výchovných pracovníkov. Návrhy na ocenenia mohli podať pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie. Všetkým ocenením pedagógom gratulujeme a želáme im veľa elánu a síl v ich pracovnom i súkromnom živote.

Ako vo svojom príhovore uviedol zástupca primátora Patrik Groma: „Napriek tomu, že práca pedagóga je často zložitá a neľahká, ba niekedy aj nevďačná a nedocenená, zostali ste jej dodnes verní. Je to dôkazom toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie a za to vám patrí veľká vďaka.“

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy
Milada Danajová (MŠ Suvorovova)
Jana Hlaváčová (MŠ Školská)
Oľga Hrušková (MŠ Jarná)

Za dlhoročnú kvalitnú prácu v umeleckom školstve
Mgr. Zlatica Lajčiaková (ZUŠ Ferka Špániho)
Anastázia Orolinová (ZUŠ Ladislava Árvaya)

Za dlhoročnú prácu a úspechy v mimoškolskej záujmovej činnosti
Bc. Miroslava Vršanská (CVČ Kuzmányho)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva
Mgr. Eva Kuderavá (ZŠ Limbová)
Mgr. Viera Kubicová (ZŠ Karpatská)
Mgr. Iveta Brunová (ZŠ Lichardova)
Mgr. Anna Szalová (ZŠ Martinská)
Mgr. Miloslav Česal (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)
Mgr. Anna Mičicová (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)

Mgr. Mária Tóthová (ZŠ Jarná)
Mgr. Květoslava Horníšová (ZŠ s MŠ Školská)
Mgr. Alena Kubičková (ZŠ s MŠ Do Stošky)
Mgr. Zlatica Reguliová (ZŠ s MŠ sv. Gorazda)
Mgr. Miroslava Petríková (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská)
Mgr. Mária Saganová (ZŠ V. Javorku)

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
Mgr. Alena Tisoňová (ZŠ s MŠ Gaštanová)
Mgr. Monika Pistovčáková (ZŠ Nám. Mladosti)
Monika Púčková (MŠ Limbová)
Mgr. Mária Kianičková (ZŠ V. Javorku)

Cena Janka Frátrika
Mgr. Karol Veselský (ZŠ s MŠ Gaštanová)
Marcela Čamatejová (MŠ Študentská)

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod