Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. január 2021 | Gejza
| -1°C

Z regiónu

Primátor chce dostavať AŽIŠ, verí v podporu zastupiteľstva. Mesto chce aj Karpatskú

Primátor Igor Choma minulý týždeň pred médiami opätovne avizoval, že v najbližších voľbách, ktoré budú na jeseň tohto roku, sa už nebude uchádzať o tretie zvolenie. Pred svojím odchodom by však ešte rád naštartoval výstavbu Areálu žilinského športu (AŽIŠ).

01.02.2018 | 12:30

V septembri minu­lého roku vyhlásilo mesto verejnú urbanisticko-archi­tektonickú súťaž s názvom Areál športu Dubeň v Žiline. Prednedávnom zverejnili jej výsledky. Deje sa tak napriek tomu, že jeho výstavbu už poslanci niekoľkokrát od­mietli. „Vzhľadom na rastúci záujem verejnosti a poslan­cov predpokladáme, že tento projekt mesta bude úspešný. Spustenie realizácie pro­jektu závisí od poslancov, teda či mestské zastupiteľ­stvo podporí svojím hlaso­vaním túto investíciu. Ve­ríme však, že aj poslanci sú presvedčení o tom, že Žilina potrebuje nové multifunkč­né športovisko, o ktoré prišla v minulosti odpredajom do súkromných rúk,“ poveda­la hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Podľa štúdie vypracova­nej spoločnosťou KPMG Slo­vensko spol. s r. o., predlože­nej na rokovanie mestského zastupiteľstva, bola odha­dovaná cena celého areálu vrátane inžinierskych sietí komunikácií, hotela, parko­vacích plôch, samotných ob­jektov hál a pod. približne 59 miliónov eur. „Veríme, že podpora sa u poslancov náj­de. V našom meste takýto komplexný športový areál chýba,“ dodala hovorkyňa.

Podľa našich informácií sa však mesto snaží aj o zís­kanie rozostavaného areálu Športcentrum na Karpatskej ulici, ktoré je momentálne v súkromných rukách. „Áno, je to pravda. Návrh mesta je odkúpiť pozemky za cenu, za ktoré boli v minulosti od­predané, teda za 0,03 eura a existujúcu rozostavanú stav­bu za cenu určenú znalec­kým posudkom,“ potvrdila pre Žilinský večerník Barbo­ra Zigová. Na otázku, s akou odozvou sa ich návrh stretol, však neodpovedala.

George Trabelssie pre Žilinský večerník potvrdil, že ponuku dostal. Ak by vraj v takejto podobe pre­šla mestským zastupiteľ­stvom, nevylúčil, že ju prij­me. Investičný rozpočet mesta budú poslanci ešte len schvaľovať. V plánoch na tento rok figuruje workout na Platanovej ulici. Ak sa schváli v mestskom za­stupiteľstve, začne sa s jeho výstavbou. „Minulý rok sa však začalo s výstavbou pumptrackovej dráhy na Vodnom diele Žilina, ktorá bude dokončená v tomto roku a rovnako sa v tom­to roku dokončí i výstav­ba športoviska na Oravskej ceste. Projekčne sa minu­lý rok začala akcia Bežec­ká dráha pri ŽS Gaštanová, tento rok sa má dokončiť aj s inžinierskou činnosťou. Plánujú sa tiež opravy exis­tujúcich športovísk a plôch v objektoch našich škôl,“ uzavrela Barbora Zigová.

Peter Fiabáne: AŽIŠ nemá podporu, považujem ho za vyhodené peniaze

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod