Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

1. december 2020 | Edmund
| -3°C

Spravodajstvo

Primátorovo auto navrhuje poslankyňa vymeniť za pojazdnú dielňu

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci návrh na predaj luxusného vozidla, na ktorom sa počas svojho pôsobenia na mestskom úrade vyvážal Igor Choma. Súčasný primátor Peter Fiabáne nechce o ňom ani počuť, auto už rok stojí v garáži. Poslankyňa Iveta Martinková navrhuje vymeniť prepychové auto za vozidlo, ktoré by slúžilo pracovníkom mestskej údržby.

07.10.2019 | 11:00

ŽILINA. Predaj luxusného vozidla, ktoré mesto zaobstaralo ešte za pôsobenia bývalého primátora Igora Chomu, bol jedným z bodov predvolebnej kampane súčasnej hlavy mesta Petra Fiabáne. Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 17. septembra na radnici, sa sľuby premenili na skutky a poslanecký zbor schválil jeho návrh na odpredaj. Auto už rok stojí v garáži na Mestskom úrade v Žiline a ako poznamenal sám primátor, dodnes ho nevyužil. „Ani raz som v ňom nesedel. Na služobné cesty chodím našou „škodou“. Myslím si, že je to adekvátne auto na primátora mesta a nič mi tam nechýba,“ okomentoval svoj predložený návrh na septembrovom zastupiteľstve Peter Fiabáne. Aj keď niektorí poslanci boli toho názoru, aby si primátor luxusné auto ponechal, nakoniec jeho požiadavku väčšinovo schválili (24 poslancov hlasovalo za odpredaj, dvaja proti, štyria sa zdržali hlasovania). Na zastupiteľstve odznel aj návrh poslanca Patrika Gromu, aby sa minimálna výška kúpnej ceny vozidla, ktorá bola podľa znaleckého posudku odhadnutá na 30 670 eur, navýšila na 40-tisíc eur a po odpredaji sa tento rozdiel (viac ako 9-tisíc eur) vložil do Nadácie Mesta Žilina. Tento návrh však poslanci neodklepli.

POJAZDNÁ DIELŇA PRE VŠETKO

So zaujímavou myšlienkou vystúpila aj poslankyňa Iveta Martinková, ktorá navrhla, aby sa získané peniaze z odpredaja auta investovali do kúpy vozidla pre mestskú údržbu – tzv. pojazdnú dielňu. „Osobne som predostrela primátorovi a prednostovi mesta už v polovici mája tohto roka návrh, aby vymenili audinu, na ktorú sa platia poistky a dane, za pojazdnú dielňu, ktorá je potrebná pre toto mesto. Ak hovorím o pojazdnej dielni pre mesto, hovorím o nej, ako o nástroji na vybavenie časti položiek Odkazu pre starostu a ako o pohotovostnej inštitúcii. Ako som povedala na mestskom zastupiteľstve, naozaj nie je možné, aby referent verejnoprospešných služieb s VPP pracovníkmi  pokryl údržbárske potreby nášho mesta. Proces údržby a opráv cez vysúťažené dodávateľské firmy je fakt zdĺhavý, náročný a často obštrukčný,“ vysvetľuje mestská poslankyňa. V tomto prípade by mohlo ísť o menšiu dodávku so základným a prenosným vybavením podľa potreby pre stolára, murára, údržbára atď. „Jednoducho na všetko, čo súvisí s údržbou mesta. Mesto má vlastnú stolársku dielňu a tam by sa mohli tiež predpripravovať nejaké komponenty,“ dodáva Iveta Martinková.

ZAHLTENÉ PODNETMI

Podľa vedúcej oddelenia mediálnej komunikácie a propagácie mesta Žilina Eriky Lašútovej sú opravy v meste dnes zabezpečované viacerými spôsobmi. „Využívame rámcovo zazmluvnené spoločnosti, čo sa týka opráv v rámci verejného priestoru a objektov. Rovnako využívame vlastných pracovníkov so súčasným vybavením, čo do vozového parku, ako aj potrebného náradia. Netreba zabúdať ani na  pomoc verejnoprospešných pracovníkov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto systému zabezpečovania opráv v meste. Samozrejme, vítame každý návrh, ktorý by mal zefektívniť tento systém, avšak na základe odborného a finančného prehodnotenia,“ reagovala na návrh poslankyne Erika Lašútová. Pravda je, že po spustení platformy Odkaz pre starostu v Žiline (február 2019) je mesto doslova zaplavené podnetmi. K dnešnému dňu evidujú na portáli viac ako 1100 sťažností, ktoré sú v stave riešenia. „Prijaté podnety riešime operatívne. Po ich doručení sú všetky podnety riadne zaevidované a prerozdelené medzi jednotlivé odbory mestského úradu podľa oblasti, ktorej sa podnet týka. Následne sa každý podnet preverí a stanoví sa ďalší postup, ktorý vedie k vyriešeniu podnetu,“ uviedla vedúca komunikačného oddelenia.

 

NÁJDE SA KUPCA?

Zaujímalo nás, načo mesto využije nadobudnuté peniaze po úspešnom odpredaji auta v minimálnej hodnote 30-tisíc eur. „Financie z predaja poputujú do mestskej kasy ako príjem z predaja kapitálových aktivít a budú použité na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s rozpočtom,“ informovala Erika Lašútová. Je však otázne, či bude o luxusné auto bývalého primátora záujem. Napríklad  Žilinskému samosprávnemu kraju sa do dnešného dňa nepodarilo uskutočniť odpredaj v vozidla toho istého modelu, ale staršieho ročníka, ktoré počas svojho funkčného obdobia využíval župan Juraj Blanár. V ponuke na predaj je pritom od októbra minulého roka. „V rámci poslednej vyhlásenej obchodnej súťaže bola minimálna cena znížená na 20 000 eur. V prípade, ak sa vozidlo podarí odpredať, výnos z predaja sa vráti späť do župného rozpočtu,“ informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Autor: Michala Staníková

Foto: Archív ŽSK, cas.sk

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod