Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2021 | Marína
| -9°C

Z regiónu

Program DofE ma naučil nevzdať sa, hovorí úspešná študentka žilinského gymnázia

Takmer 240 mladých si v prostredí hotela Château Gbeľany prevzalo uznávané medzinárodné ocenenie. Za odvahu a statočnosť boli ocenení i žiaci a študenti zo Žilinského kraja, spomedzi úspešných absolventov si cenu vojvodu z Edinburghu prevzala aj Kristína Vrábová z Gymnázia sv. Františka z Assisi.

27.09.2018 | 14:46

Podporovať moti­váciu či podnecovať k roz­voju osobnosti. Medziná­rodný program DofE má na Slovensku dlhoročnú tradí­ciu, jeho hlavné motto spo­číva v oceňovaní mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov. „DofE je určený pre ľudí vo veku od 14 do 24 ro­kov a realizuje sa v štyroch oblastiach – šport, dobrovoľ­níctvo, talent a dobrodruž­ná expedícia. Každý, kto chce program úspešne absolvovať, musí vo všetkých oblastiach pracovať minimálne hodi­nu týždenne. Na bronzovú úroveň je potrebná polroč­ná práca, na striebornú zas ročná a na absolvovanie zla­tej úrovne musí človek pra­covať až rok a pol. Dnes sme v Gbeľanoch oceňovali bron­zových absolventov,“ hovorí riaditeľ národnej kancelárie medzinárodnej ceny vojvo­du z Edinburghu Marián Za­char. Každý mladý človek si podľa neho volí aktivity, kto­ré ho zaujímajú, pretože, ako ďalej radí, z ponuky by si mal vybrať najmä to, čo ho pred­nostne baví a napĺňa.

PROJEKT PODPORUJE A MOTIVUJE

„Účastníci si v úvode nasta­via ciele, ktoré chcú v daných oblastiach dosiahnuť. Pokiaľ sa im to podarí, získavajú ocenenie,“ dopĺňa Marián Zachar. Pracovať na sebe šesť mesiacov však podľa jeho slov nie je vôbec jednoduché, no splniť všetky svoje ciele vraj má zmysel. Prostredníc­tvom aktivity, ktorá podpo­ruje mladých ľudí v dokopy 140 krajinách sveta, sa mla­dý človek naučí vytrvalosti a výsledky niekoľkomesačnej práce sa dostavia aj po skon­čení štúdia.

VYDRŽAŤ A NEVZDAŤ SA MÁ ZMYSEL

Význam polročnej výzvy vidí aj Martinčanka Kris­tína Vrábová, študent­ka Gymnázia sv. Františka z Assisi a čerstvá držiteľka medzinárodnej ceny voj­vodu z Edinburghu. Ab­solvovať program bolo podľa nej miestami náročné, svoju účasť však neľutu­je. „Z oblasti športu som si vybrala lukostreľbu, mojím cieľom bolo chodiť na tré­ningy ku kamarátke, ktorá je profesionálkou, a v zá­vere urobiť súťaž. Bolo to pomerne ťažké, väčšinou som musela byť v exteriéri, kde bolo počas zimy naozaj chladno,“ prezrádza mladá gymnazistka. V oblasti ta­lentu si zas zvolila hru na akordeón, Kristína Vrábo­vá má totiž v hudbe záľu­bu. „K hre na akordeón som sa dostala vďaka tomu, že starý otec má doma starú harmoniku, ku ktorej ma to vždy ťahalo. Povedala som si, že keď som hudobníčka, môžem skúsiť trénovať hru aj na ďalšom nástroji.“ Ne­vzdať sa bolo podľa úspeš­nej Martinčanky kľúčové, vďaka tomu zistila, čo všet­ko môže aj prostredníc­tvom celosvetového pro­jektu dokázať.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod