Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. február 2024 | Lívia
| 1°C

Spravodajstvo

Programátorský talent Andrej Zvarík sa blysol v súťaži Junior Internet

Šiestak Andrej Zvarík zo Základnej školy Námestie mladosti 1 v Žiline na Hájiku je výnimočne talentovaný žiak. Na celoštátnom finále súťažnej konferencie Junior Internet, určenej pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov, obsadil 1. miesto v kategórii Junior Web základných škôl. Aj napriek tomu, že bol v tejto kategórii najmladším účastníkom.

24.05.2023 | 14:27

Učiteľ vycítil nadanie

Za Andrejovou účasťou v tejto súťaži stojí jeho učiteľ informatiky Dávid Vojtech: „Na Základnej škole na sídlisku Hájik máme osobitý prístup nielen k žiakom so športovým či jazykovým nadaním, ale vytvárame i prostredie, ktoré rozvíja aj talent žiakov s programátorským nadaním. Identifikovať a rozvíjať u žiakov nadanie žiakov je základnou úlohou učiteľa. Preto, keď som oslovil Andreja, považoval som to za prvý z “ „veľkých“ krokov, ktoré povedú k rozvoju jeho programátorského nadania.“ Učiteľ Dávid Vojtech vidí Andreja ako žiaka , ktorý má so schopnosťou logického a systematického myslenia, čo je dôležité pri tvorbe webovej stránky dôležité. Považuje Pokladá ho za spoľahlivého a zodpovedného, pretože programovanie si vyžaduje presnosť a pozornosť k detailom. „Dokáže sa rýchlo učiť nové koncepty, čo mu umožňuje odborne rásť. Prejavuje nadšenie a záujem o programovanie a zlepšovanie svojich zručností. Je schopný a ochotný naučiť sa nové programovacie jazyky, technológie a koncepty aplikovať v praxi. Vzhľadom na svoj vek dokáže vynikajúco používať základné princípy programovania, ako sú cykly, podmienky či funkcie.“


 

 

Hry viac tvorí ako hrá

„Moja web stránka bola o hrách. Pri projekte som strávil asi 30 minút denne približne mesiac. Každý deň som niečo upravoval, vylepšoval. Jediný som mal webovú stránku o hrách, ostatní mali niečo podobné ako eEduPage, stránku o sebe či škole,“ hovorí Andrej. Sám hry rád hrával, aj pomerne často, no keď zistil, že ich dokáže programovať, tak ich začal viac tvoriť ako hrať. „Na prezentácii som rozoberal štyri 2D hry – ping pong, skákanie cez prekážky, piškvorky a hru kameň, papier, nožnice. V budúcnosti by som chcel pridať ďalšie, ale už 3D. Určite medzi nimi budú aj nejaké hry o prežitie. Kým program na 2D hru má asi 100 riadkov, na 3D ich môže mať aj tisíc,“ vysvetľuje Andrej. Svojou webovou stránkou Block Blix sa zameral na retro hry. „Vytvoril ju pomocou programovacieho jazyka JavaScript s použitím Replitu. Z 317 projektov, ktoré boli posúdené v kategórii Junior Web, sa Andrejovi podarilo postúpiť do finálovej desiatky a prezentovať tak svoj projekt na celoštátnej úrovni,“ hovorí Dávid Vojtech.


 

Chce zvládnuť dva programovacie jazyky

„Viem si predstaviť, že by to bolo moje povolanie,“ hovorí, no keď sa ho spýtame, či bude programovanie ďalej študovať, odpovie, že sa najradšej učí sám. Tak, ako sa naučil aj základy programovania. Pomáha mu predovšetkým jeho učiteľ Dávid Vojtech, no radí sa s kamarátmi na internete, pretože nie vždy sa mu podarí nájsť informácie na dostupných weboch a sieťach. Sú to zväčša starší kamaráti zo zahraničia. Andrej s nimi plynule komunikuje po anglicky. Chcel by sa naučiť aj španielčinu a ruštinu. Na otázku, čo sa chystá robiť cez prázdniny, odpovedá, že sa chce naučiť ďalší programovací jazyk Python, C++ a trúfa si to stihnúť za dva mesiace. „Keď viete jeden programovací jazyk, tie ďalšie sú už ľahké. Ale, samozrejme, že nebude len sedieť za počítačom. Rád si s kamarátmi pobehá za loptou a dohliadnu na to aj Andrejovi rodičia, ktorí jeho nadanie podporujú a sú na neho aj patrične hrdí. Nepochybne si nájde čas aj na mladšieho brata Tomáša, ktorý miluje hudbu a experimentuje s ňou na počítači, v čom mu Andrej rád poradí.


 

Nevyhnutná je zodpovednosť

Počítače a informačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Je veľmi dôležité, aby ich mládež vedela efektívne používať. Počítače, mobily a iné moderné smart technológie prinášajú množstvo výhod. Učiteľ informatiky však veľmi zreteľne rozlišuje výhody a nevýhody: „Pokiaľ Ak hovoríme o výhodách v rámci predmetu informatiky na v školách, tak jednoznačne umožňujú zlepšenie kreativity a inovatívneho myslenia u žiakov práve prostredníctvom použitia rôznych programovacích nástrojov a technológií. Preto aj na našej základnej škole ponúkame žiakom širokú škálu rôznych programovacích jazykov (Scratch, JavaScript, Python a iné). V prípade, že si chcú prehĺbiť svoje zručnosti na 1. stupni, môžu si zvoliť krúžok informatiky orientovaný na rozvoj kompetencií so zameraním na logaritmické myslenie a kybernetickú bezpečnosť. Na druhej strane môžeme vymenovať viaceré negatívne vplyvy týchto zariadení na život dnešných detí. Napríklad príliš veľké množstvo času stráveného pri PC alebo s mobilom v ruke môže viesť k zhoršeniu fyzického zdravia, sociálnej izolácii a obmedzeniu voľného času. Vo všeobecnosti môžu byť žiaci vystavení rôznym nebezpečenstvám online sveta, ako sú kybernetické útoky, nevhodný obsah alebo kyberšikanovanie. Preto je dôležité, aby sa žiaci učili používať počítače a informačné technológie zodpovedne a s rozvahou. V prvom rade rodičia a v druhom rade učitelia by mali byť v kontakte so žiakmi a pomáhať im pri navigácii a správnom používaní počítačov a internetu.“

 

 

Andrej Zvarík

Škola: Základná škola na Námestí mladosti 1, Žilina Žilina-Hájik

Záľuby: počítač, športy, najmä loptové hry

Obľúbené jedlo: rezeň so zemiakmi, zo sladkostí čokoládu

Najobľúbenejší predmet: informatika, matematika

Cestovateľský sen: Španielsko

Plány na prázdniny: naučiť sa ďalšie dva programovacie jazyky

Rád by sa naučil: hovoriť po španielsky a po rusky

 

Čo je Junior Internet?

Súťažnú konferenciu Junior Internet organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. Do súťaže sa v šiestich kategóriách prihlásilo viac ako 2 400 projektov. Záštitu nad konferenciou prebral aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Celoštátne finále sa konalo koncom apríla na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod