Žilinský Večerník

16. jún 2024 | Blanka
| 10°C

Školstvo

Prvý ročník Letnej školy Záchranárik

Od 1. do 4. júla organizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským Červeným krížom – Územným spolkom Žilina prvý ročník Letnej školy Záchranárik. Letnú školu absolvovalo 38 detí vo veku od 6 do 12 rokov.

17.07.2019 | 14:14

Deti sa počas štyroch dní stali hasičmi, záchranármi, odborníkmi v civilnej ochrane a detektívmi. Postupne spoznávali prácu profesionálov zblízka a získali mnoho nových vedomostí a zručností. Prvý deň sa zoznámili s príslušenstvom hasičského auta, spoznali rôzne typy hasiacich prístrojov a ich použitie, vyskúšali si požiarny útok na cieľ a absolvovali rôzne disciplíny v rámci súťaže Detský železný hasič. Druhý deň sa učili, ako poskytnúť prvú pomoc pri zdravotných komplikáciách, spoznali vybavenie sanitky a čo všetko musia zvládať záchranári v praxi. Tretí deň sa učili rozpoznávať varovné signály, použitie ochrannej masky, ako volať na tiesňovú linku, čo všetko má obsahovať evakuačná batožina a venovali sa aj dopravnej výchove. Posledný deň bol zameraný na prevenciu proti kriminalite. Deti spoznávali prácu polície a detektívov, učili sa odoberať odtlačky prstov, vytvárať podobizeň páchateľa. Deň spestrili aj ukážky práce psovodov. Letná škola Záchranárik bola ukončená slávnostnými promóciami absolventov.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jednotlivých aktivít počas Letnej školy Záchranárik. Ďakujeme aj partnerom, ktorí pomohli vytvoriť jedinečný program: Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina, Mestská polícia Žilina, Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, Dobrovoľný hasičský zbor Mojš, Kynologický záchranný zbor Žilina – Varín, oddelenie krízového riadenia Obvodného úradu Žilina.

Zdroj: -žu-

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod