Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. máj 2021 | Monika
| 3°C

Zdravie a životný štýl

Rakovina prostaty - má pacient šancu?

Kedže sa v našej rubrike venujeme závažným témam a onkologickým ochoreniam, vyspovedali sme MUDr. Romana Mráza, zástupcu primára urologického oddelenia a ordinára pre onkourológiu s témou rakovina prostaty.

09.09.2016 | 14:06

Čo je prostata a na čo slúži?
Predstojnica, alebo predstojná žľaza, alebo prostata je nepárový žľaznatý orgán, uložený na svalovom dne panvy, kde svojou hornou plochou zrastá so spodinou močového mechúra. Celou žľazou prechádza vretenovite rozšírená časť močovej rúry. Prostata má tvar gaštana, je široká asi 4 cm, vysoká 3 cm a hrubá 2 cm - hmotnosť priemerne 20 g. Do normálnej veľ kosti dorastá asi v 17 rokoch. Prostata sa skladá zo žľaznatého tkaniva a svalovej zložky. Sekrét prostaty je výlučok 30 - 50 drobných žliazok, ktoré majú za úlohu zvlhčovať močovú rúru, pred vystreknutím spermy a je objemovo najväčšou súčasťou ejakulátu. Prostata je obalená puzdrom - fasciou, z ktorej do vnútra vystupujú elastické vlákna a spolu s hladkou svalovinou vytvárajú tzv. strómu celej žľazy.

Aký je výskyt rakoviny prostaty na Slovensku?
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov vyššieho veku. V poradí výskytu je u nás karcinóm prostaty na 3. mieste po karcinóme pľúc a karcinóme konečníka. Slovenská republika s hodnotou incidencie 39/100 000 mužov patrí medzi krajiny so strednými hodnotami výskytu tohto ochorenia, v regióne strednej a východnej Európy ide o vyšší výskyt. Incidencia karcinómu prostaty má v SR stúpajúcu tendenciu. V absolútnych číslach sa v SR ročne diagnostikuje 1500 karcinómov prostaty a na toto ochorenie zomrie 500 mužov.

Kedy by pacient mal ísť na vyšetrenie, aké podozrenie by ho malo priviesť k lekárovi?
Príznaky karcinómu prostaty závisia od rozsahu (štádia) ochorenia. Keďže karcinóm prostaty vyrastá najčastejšie z periférnej zóny prostaty, môže byť v počiatočných štádiách bezpríznakový. V pokročilejšom štádiu, keď nádor stláča močovú rúru, sa prejavuje tzv. príznakmi dolných močových ciest, čo sú poruchy skladovania moču v močovom mechúri, respektíve poruchy vyprázdňovania moču z močového mechúra. Ide o nešpecifické príznaky, ktoré sa vyskytujú aj pri iných ochoreniach prostaty, močového mechúra alebo močovej rúry. Metastázy karcinómu prostaty, ktoré postihujú najmä chrbticu, panvové a dlhé kosti, sa prejavujú bolesťami v krížoch, v panve, únavou, chudnutím a zhoršením funkcie obličiek.

Existuje jednoduché skríningové vyšetrenie ?
Cieľom skríningu pri karcinóme prostaty by mala byť diagnostika ochorenia vo včasnom štádiu, keď je ešte možná účinná liečba. Základné skríningové metódy pri karcinóme prostaty sú: vyšetrenie prostaty digitálne (prstom) cez konečník a vyšetrenie PSA - prostatický špecifický antigén. Bielkovina, ktorá vzniká v bunkách prostaty. PSA je najúčinnejším testom v diagnostike karcinómu prostaty a využíva sa aj na určenie štádia ochorenia, na monitorovanie liečebného efektu. Z epidemiologických štúdií vyplýva odporúčanie začať so skríningom u mužov s pozitívnou rodinnou anamnézou už v 40 rokoch veku. U ostatných mužov sa skríning odporúča najčastejšie v rozmedzí 50. - 70. rokom života. V našich podmienkach sa pristupuje k metóde tzv. case-finding, teda ide o včasnú detekciu ochorenia, kde indikáciou je vyšetrenie pacienta s urologickými príznakmi.

Aké sú možnosti liečby?
Pre určenie optimálnej liečby karcinómu prostaty je potrebné určiť rozsah (štádium) ochorenia a rozhodnúť, či je ochorenie ohraničené na samotnú prostatu alebo je už pokročilé. Štádium lokalizované na prostatu vieme účinne liečiť operačne radikálnou prostatektómiou (odňatím) so snahou o definitívne vyliečenie. Pri radikálnej prostatektómii sa odstraňuje prostata spolu so semennými mechúrikmi. Súčasťou operácie je odstránenie panvových lymfatických uzlín. V správnej indikácii je radikálna prostatektómia najúčinnejšou liečbou, ktorá dokáže pacienta vyliečiť. Niektorým pacientom je alternatívne odporučená liečba žiarením. Pri liečbe žiarením sa do prostaty aplikuje dávka žiarenia, ktorá dokáže usmrtiť nádorové bunky. Liečba žiarením sa aplikuje v dvoch formách – ako externá rádioterapia alebo brachyterapia.

Základom liečby pokročilého a metastatického karcinómu prostaty je hormonálna liečba. Jej princíp spočíva v poznatku, že bunky karcinómu prostaty potrebujú pre svoj rast a rozmnožovanie mužský pohlavný hormón testosterón. Zastavenie tvorby testosterónu možno dosiahnuť dvomi spôsobmi: chirurgickým odstránením semenníkov alebo tzv. farmakologickou kastráciou. Osobitnou kategóriou karcinómu prostaty je tzv. kastračne rezistentný karcinóm prostaty. Ide o najzávažnejšiu formu ochorenia, obvykle komplikovanú vznikom vzdialených metastáz a komplikácií zo strany dolných močových ciest a kostného systému. Princípom liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty je pridanie chemoterapie.

Čo je nové v operačnej liečbe?
Radikálna PE - otvorená, novšími sú LPSK – laparoskopická, najnovšie robotická. Onkologické výsledky i druh a charakter komplikácií sú u všetkých 3 druhov operácií rovnaké. Nepríjemnými komplikáciami chirurgickej liečby karcinómu prostaty je prechodná inkontinencia moču, ktorá sa obvykle spontánne upraví do troch mesiacov po operácii, a poruchy erekcie. K poruche erekcie vedie obvykle poranenie nervov a cievneho zásobenie erektilných telies penisu.

Ako je to s operáciami v Žiline?
Na Urologickom oddelení FNsP v Žiline sa vykonáva rutínne u vhodných pacientov otvorená radikálna prostatektómia. Spektrum výkonov plánuje vedenie Urologického oddelenie vo väčšej miere rozšíriť o laparoskopickú radikálnu prostatektómiu. Ročne ide o približne 30 - 35 operácií s dobrými onkologickými a aj funkčnými výsledkami.
Ďakujeme za rozhovor. Najmä plán zaviesť miniinvazívny prístup – laparoskopiu je povzbudivý, tak ako sa už udomácnil v našom regióne v chirurgii žalúdka a hrubého čreva.

Zdroj: MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod