Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. august 2020 | Dominik, Dominika
| 16°C

Spravodajstvo

Rodičia nemajú kam umiestniť 183 predškolských detí

Toľko neprijatých žiadostí o umiestnenie dieťaťa do materskej školy eviduje Žilina. Voľné kapacity majú vzniknúť v Zádubní, na rekonštrukcii novej triedy sa ešte nepracuje. Riaditeľka nemá prihlásené deti zatiaľ kam prijať.

05.08.2013 | 14:24

ŽILINA-ZÁDUBNIE. Poslanci rozhodli v rámci racionalizácie školstva o zrušení základnej školy (ZŠ) v Zádubní, ktorá sa má od septembra spojiť s Budatínom. ZŠ tu roky fungovala spolu s materskou školou (MŠ). Od septembra má zostať len škôlka, rozšírená o ďalšiu triedu. Riaditeľka mala minulý týždeň na stole dve žiadosti o umiestnenie detí do novej triedy, no zatiaľ ich nemôže prijať. Nemá kam! 

 

Na rekonštrukciu majú mesiac


Poslankyňa Anna Smikoňová nás upozornila, že sa nedávno zo strany rodičov stretla s otázkou, či nevie, kde sú momentálne v Žiline voľné miesta v škôlke. „Viem, že MŠ v Zádubní sa rozširuje o jednu triedu, aj ja som hlasovala za zrušenie ZŠ a pridanie jednej triedy MŠ. Podľa informácie z odboru školstva ale zatiaľ do Zádubnia rodičia deti nehlásia. Vedia vôbec o tom, že sú tam voľné miesta?“ pýta sa.

Podľa vyjadrenia mestského hovorcu z predminulého týždňa sa v priestoroch ZŠ s MŠ Zádubnie v týchto dňoch začínajú rekonštrukčné práce, ktoré budú dokončené do konca prázdnin. Mali by tu tak reálne pribudnúť voľné miesta pre doteraz neprijaté deti. „Priestorovo je možné vytvoriť tu dve nové triedy s kapacitou cca 25 detí na jednu triedu,“ uviedol Pavol Čorba.

Podľa riaditeľky MŠ Blanky Šimekovej však nezačali robiť ani na tej jednej. Pritom pôvodná trieda, s ktorou fungovali doposiaľ, je už plne obsadená. „S tou sme pripravení začať v septembri. Do druhej triedy, ktorá sa má vytvoriť, sa zatiaľ prihlásili dve deti. Ja som žiadosti prijala, ale zatiaľ im nemôžem vydať rozhodnutie. Nemám ich kde prijať, lebo na triede sa ešte nezačalo robiť. Necháme sa prekvapiť, ešte máme mesiac,“ povedala riaditeľka vo štvrtok pred dvomi týždňami.

 

Zástrančania žiadajú navýšiť kapacity MŠ
 

Kým v Zádubní čakajú na rekonštrukciu priestorov, rodičia zo Zástrania spísali petíciu, aby bola v ich prímestskej časti za minimálne náklady zriadená ďalšia trieda MŠ. „Mesto sa bráni, že nemá peniaze na mzdy pre dvoch pedagógov a 1/2 úväzku nepedagogickému pracovníkovi,“ uvádza Anna Smikoňová.

Pri zriadení ďalšej triedy by finančné náklady na zamestnancov predstavovali 8000 eur na mzdy a odvody do konca roka a tie nie sú zahrnuté v rozpočte na rok 2013.
Jednu z možností by predstavovalo prijať na učiteľské miesto práve skončených vysokoškolákov, ktorým by minimálnu mzdu zaplatil štát. „V zmysle zákona o službách zamestnanosti je možné požiadať ÚPSVaR o poskytnutie finančného príspevku na takto vytvorené pracovné miesta aj pre absolventov škôl,“ uviedla Jela Hreusová z úradu práce v Žiline. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline (ÚPSVaR) mal začiatkom minulého týždňa v evidencii uchádzačov o zamestnanie 35 pedagógov MŠ, z toho 9 absolventov.


Mesto však v súčasnej dobe neplánuje otvoriť v Zástraní ďalšiu triedu. „Prioritou v tejto lokalite je efektívne využitie priestorov v Zádubní. Na základe štatistík, ktoré máme, nebolo z tejto lokality prijatých 8 detí, ktoré spĺňajú podmienku veku. Pani riaditeľka prijala 6 detí s trvalým bydliskom mimo tejto lokality. Z toho dôvodu neuvažujeme otvoriť ďalšiu triedu. V MŠ v Zástraní je nutné prioritne riešiť opravu strechy, čo bude predstavovať náklady cca 3000 eur a tieto peniaze sme materskej škole zaslali,“ informoval hovorca.

 

Deti potrebujú voľné miesta


Mesto do MŠ tento rok neprijalo 183 detí, ktoré spĺňajú všetky podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie. Kapacity plánuje rozšíriť o ďalšie triedy. „Z dôvodu efektívnosti budú využité priestory ZŠ, celkove vytvoríme 4 nové triedy, do ktorých podľa záujmu prijmeme ešte cca 90 detí,“ dodáva hovorca mesta. Nové triedy majú okrem Zádubnia vzniknúť v priestoroch ZŠ Gaštanová a ZŠ na Jarnej ulici.

Ani Bytča nemá žiadne voľné miesta v materských školách. „Do nového školského roku je prihlásených cca 158 detí predškolského veku, presné informácie budeme vedieť po 2. septembri, keď deti nastúpia do škôl,“ uviedla hovorkyňa Zdenka Svrčková.

Mesto Bytča v minulosti vybudovalo 3 nové triedy pre cca 60 detí a v súčasnosti preto neuvažuje o rozširovaní existujúcich MŠ. „Demograficky vývoj naznačuje, že počet detí klesá a v budúcnosti by mali byť žiadosti o prijatie vybavené kladne,“ dodala.

 

Veronika Cvinčeková
Snímka MŠ Zádubnie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod