Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. september 2023 | Matúš
| 20°C

Rozhovory

ROZHOVOR - Žilinské pôrodné asistentky: Príprava na pôrod a dôvera v zdravotníkov je nesmierne dôležitá

Dve milé žienky, a zároveň mamičky dvoch detí, Mária Košútová (30) a Andrea Mintálová (30) vedú kurz predpôrodnej prípravy v žilinskej nemocnici. Poznať svoje telo, vedieť reagovať na bolesť a byť pripravená na príchod dieťaťa na svet, sú podľa nich veľmi dôležité. Mamičky sú im vďačné za cenné rady a to, že aj u nás pôrodníctvo napreduje novým a moderným smerom. Prezradili nám, aký bol prvý pôrod, pri ktorom asistovali, ale aj to, ako ich teší, keď rodičky spolupracujú a veria v ich schopnosti.

27.08.2023 | 10:17

V žilinskej nemocnici vediete kurz predpôrodnej prípravy, čo si majú budúce mamičky pod tým predstaviť?

Andrea: Vytvorili sme vlastnú obsahovú koncepciu, a venujeme sa témam, ktoré považujeme za prínosné dozvedieť sa v období pred pôrodom pre uľahčenie a podporu prirodzeného pôrodného procesu. Ja mamičky oboznamujem s prirodzenými metódami vhodnými od tretieho trimestra, vďaka ktorým sa vedia bezpečne pripraviť na pôrod v podobe výživových a pohybových odporúčaní, a ďalšími dostupnými metódami, ktoré dokážu efektívne znižovať riziko vzniku pôrodného poranenia. Posledná moja prednáška sa týka popôrodného obdobia z hľadiska starostlivosti v šestonedelí, ktoré je spojené nielen s fyzickými, ale aj psychickými zmenami. Preto podporujeme mamičky nielen v teoretickom, ale aj praktickom osvojovaní správnych návykov pre úspešný začiatok dojčenia. Mamičky nás vyhľadávajú predovšetkým preto, že sme zdravotnícki pracovníci, ktorí dokážu individualizovane poskytnúť potrebné informácie s ohľadom na priebeh ich tehotenstva. Súčasťou kurzu je aj lekcia gravidjógy, ktorá prispieva k lepšiemu zvládaniu fyzických a psychických zmien spojených s tehotenstvom, zvyšuje pravdepodobnosť prirodzeného pôrodu a rýchlej popôrodnej adaptácie.

Mária: Na kurzy chodia mamičky najmä preto, aby sa pripravili na pôrod po psychickej a fyzickej stránke. Na mojich prednáškach sa mamičky naučia najmä to, kedy ísť do pôrodnice, a čo ich v pôrodnici čaká, ako pôrod prebieha, a čo majú robiť počas jednotlivých pôrodných dôb. Aké je správne dýchanie a uvoľňovanie, a taktiež, aké metódy tlmenia pôrodných bolestí môžu mamičky dostať v žilinskej pôrodnici.


 

Je o kurz záujem?

Andrea: Z čoraz väčšieho záujmu sa veľmi tešíme, pretože to je pre nás tá najlepšia spätná väzba, keď si mamičky medzi sebou odovzdávajú pozitívnu skúsenosť z nášho kurzu. Veľkým prínosom absolvovania kurzu je, že sa mamičky oboznámia s priestormi pôrodnej sály, oddelenia a spoznajú ľudí, ktorí ich pôrodným procesom budú sprevádzať.  Z obsahového hľadiska ich najviac zaujíma prednáška o pôrode, a ako správne dýchať.  Čo je samozrejme veľmi dôležité. Pôrod má určité trvanie, a je nesmierne dôležité poznať jednotlivé situácie, ktoré pôrodu predchádzajú a vedieť na ne správne reagovať, a podporovať prirodzené napredovanie pôrodu. Ale taktiež netreba zabúdať ani na obdobie tehotenstva, obdobie šestonedelia a neskoršie popôrodné obdobie, ktoré trvá až rok po pôrode a stáva sa súčasťou nášho života a formuje našu osobnosť. Preto popri láskyplnej starostlivosti o nového člena rodiny, netreba zabúdať ani na svoju osobnú duševnú a telesnú obnovu. Len tak vieme byť dobrými matkami a partnerkami, keď nezabúdame na túto svoju súčasť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mária: Môžem povedať, že o kurz je momentálne veľký záujem, väčšinou máme otvorené dva základné kurzy a taktiež ponúkame nadstavbový kurz pre oteckov.


 

Kurz je určený aj pre oteckov?

Andrea: Konkrétne táto koncepcia, ktorú spomíname, je určená len pre mamičky. Ale vnímali sme aj potrebu zapojiť partnera do pôrodného procesu, preto sme vytvorili formu Párového workshopu, kde učíme oteckov,  ako sa môžu zapojiť do pôrodu, a byť aktívnym účastníkom nielen pri pôrode, ale aj v starostlivosti o bábätko.  Budúci rodičia majú možnosť vyskúšať si správnu manipuláciu s novorodencom na bábikách, kúpeľ novorodenca, prebaľovanie, obliekanie, baby masáže, dostanú informácie o bezprostrednej starostlivosti o bábätko po narodení a zásady bezpečného spánku bábätiek.

Mária: Oteckov tu učíme, ako sa môže spolu s partnerkou pripravovať na pôrod, ako sa môže zapojiť do pôrodného procesu tak, aby nebol len pasívnym pozorovateľom, učíme ich masáže panvy, ktoré môžu mamičke doma od 37. týždňa poskytovať a pripravovať tak efektívne panvu na pôrod. Taktiež ich učíme starostlivosť o novorodenca, kúpanie, prebaľovanie a manipuláciu s bábätkom. 

Hovorí sa „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ platí to aj pri príprave na pôrod?

Andrea:  Cieľom absolvovania takéhoto kurzu je predovšetkým akceptovanie svojej vedomej prítomnosti počas pôrodu, rodičke ponúkame veľa možností, ako s bolesťou pracovať a naopak nebojovať s ňou, čo vedie v konečnom dôsledku k ľahšiemu, rýchlejšiemu a menej bolestivému pôrodu. Rodička by mala dôverovať aj postupom zdravotníkov volených  s ohľadom na prirodzený priebeh pôrodu. Dôvera v zdravotnícky tím a intervencie spojené s pôrodom, majú veľmi dôležitú úlohu v priaznivom priebehu celého pôrodného procesu.

Mária: Určite áno. Ja ako pôrodná asistentka pracujúca na pôrodnej sále tam vidím veľký rozdiel u mamičiek po absolvovaní prípravy na pôrod, tehotenských cvičení či individuálnej prípravy. Tieto rodičky s nami dokážu lepšie a efektívnejšie spolupracovať počas pôrodu, vedia sa správne uvoľňovať počas kontrakcií a vedia správne dýchať a tlačiť v druhej dobe pôrodnej a vedia, kedy je ten správny čas na príchod do nemocnice, a čo ich tam čaká.


 

Aké najčastejšie chyby mamičky robia?

Andrea: Pravdepodobne najčastejšou chybou je, že sa príliš koncentrujú na bolesť a samotnú progresiu, postupovanie pôrodu. Sústreďujú všetku svoju pozornosť len na jedinú informáciu, a to, ako rýchlo pôrod napreduje. Každý pôrod plynie svojím vlastným tempom, a keď rodičky s časovým odstupom dostanú informáciu o rovnakom pôrodníckom náleze, zvyknú byť z toho sklamané až zúfalé. Koncentrovanie sa na bolesť a počty centimetrov odpútava pozornosť od vedomého prežívania pôrodu a prirodzeného napredovania tohto deja.

Mária: Z môjho pohľadu je častou chybou to, že mamičky sa na pôrod a dojčenie nepripravujú vôbec. Už dávno neplatí vyjadrenie, „ že porodila každá a ja nepotrebujem nič vedieť, alebo všetko mi povedia v nemocnici“. Samozrejme je to každého osobné rozhodnutie, no nerozumiem, prečo, keď máme dnes toľko možností, ako sa na pôrod pripraviť , by si to rodičky nemali zjednodušiť. Určite sa snažíme čo to povedať mamičke aj v nemocnici, akurát často sa stane, že rodička počas silných bolestí už nie je schopná vnímať naše rady a odporúčania, a už vôbec ich aplikovať do praxe, pretože jej mozog už nemá kapacitu sa v tejto fáze učiť niečo nové a rodička sa sústredí len na bolesť. Častokrát,  keď sa rodičke snažím vysvetliť princíp uvoľňovania a predychávania kontrakcií mi mamička povie, že to nevie, že jej to nejde a naďalej sa v oblasti panvy sťahuje, a tým si predlžuje prvú dobu pôrodnú, ktorá sa zároveň stáva bolestivejšou. Toto bol jeden z dôvodov prečo som začala ženy na pôrod pripravovať. Všimla som si, s čím majú najčastejšie problém, napríklad uvoľňovanie a snažím sa to zmeniť a naučiť ich to, aby aj napriek bolestiam vedeli uvoľňovanie počas prvej doby pôrodnej praktizovať.

Čo vás pri pôrode naopak teší?

Andrea: Teší ma predovšetkým zdieľanie pozitívnych emócií, ktoré sú súčasťou pôrodu, a tiež, keď rodička nepríde bojovať s bolesťou alebo s nami, zdravotníkmi, ale dôveruje v prvom rade svojim schopnostiam porodiť svoje vlastné dieťa a zdravotníckemu tímu, ktorý je pri pôrode prítomný z rovnakého dôvodu.

Mária: Vždy ma teší, keď rodička počas pôrodu aktívne spolupracuje a iniciatívne sa doň zapája. To platí najmä po absolvovaní individuálnych príprav, kde pomocou masáži, špeciálnych cvikov, tejpov a rebozo šatky pripravíme svaly panvy a panvového dna na pôrod. Tieto mamičky majú potom prvú dobu pôrodnú kratšiu a menej bolestivejšiu a keďže si to na individuálnych terapiách niekoľkokrát prechádzame, čo bude mamička počas pôrodu robiť, ako sa bude uvoľňovať, akú polohu si vyberie, tak to potom na pôrodnej sále vie krásne v praxi aplikovať. Tieto mamičky menej žiadajú epidurálnu analgéziu a počas kontrakcií si vedia vybrať intuitívnu polohu spolu so správnym predýchavaním kontrakcií a uvoľňovaním, čím si môžu výrazne skrátiť prvú dobu pôrodnú.


 

Dnes vo svete internetu majú mamičky asi množstvo informácií, myslíte si, že je to dobré?

Andrea: Bola to jedna z hlavných motivácií, prečo mi moja práca dáva zmysel, pretože pôrodná asistentka má pomáhať ženám orientovať sa v množstve týchto informácií. Primárne sa na našich kurzoch zameriavame na to, aby sme u tehotných eliminovali strach z pôrodu, podporovali ochotu zmeniť svoje správanie v podobe preventívneho poradenstva. Preto sama cítim obrovskú zodpovednosť za všetky odovzdané informácie, názory, postoje a tiež edukačný obsah v podobe príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré majú budúce mamičky pozitívne motivovať a podporovať, nie ich zbytočne zaťažovať komplikáciami a pôrodníckou patológiou. 

Mária: Dnes majú mamičky k dispozícii veľa kvalitných online kurzov, ale treba si vždy vyberať také, kde radia kvalifikovaní odborníci a nie laici na základe osobných skúsenosti. Ak kurzy vedú pôrodné asistentky, gynekológovia, psychológovia, pediatri či laktačné konzultantky, ide o vysoko odborné kurzy, ktoré môžu rodičkám pomôcť.

Posunuli sa pôrody aj v Žiline?

Andrea: Pozitívne vnímam priestor, ktorý nám nemocnica poskytla za účelom (možností) skvalitňovania služieb pre naše rodičky. Od ostatných pôrodníc nás odlišuje aj to, že ženám po pôrode je k dispozícií gynekologická fyzioterapeutka, ktorá sa nielen rodičkám, ale aj gynekologickým pacientkam trpezlivo a ochotne venuje a poskytuje im individuálnu pohybovú terapiu pre ľahšie zvládnutie popôrodného či pooperačného obdobia.

Mária: Za posledné roky sme pôrodnicu modernizovali a zaviedli mnohé nové postupy či metódy. Napríklad bonding pri cisárskom reze, bonding oteckov v prípade celkovej narkózy rodičky, náparka, nahrievanie hrádze, aromaterapia či muzikoterapia počas pôrodu, alebo to, že rodičky počas nekomplikovaného pôrodu môžu využívať rôzne gravitačné polohy na boxe alebo v sprche, kde jej môže byť nápomocný aj partner. Ale taktiež aj, ak sa jedná o intenzívnejší monitoring plodu počas pôrodu, môže rodička počas natáčania kontinuálneho CTG záznamu využiť polohu v stoji alebo na fitlopte. Toto je dôležitý posun, pretože kedysi rodičky v takýchto prípadoch preležali celý pôrod na chrbte, kde progresia pôrodu nebola až tak výrazná. Okrem toho sa tiež modernizovali pôrodné boxy tak, aby sa rodičky počas pôrodu cítili príjemne. Ďalšou novinkou je, že v našej nemocnici si  rodičky okrem lekára vedia zazmluvniť aj svoju pôrodnú asistentku. Samozrejme tieto zmeny sú prvými malým krôčikmi a oproti Čechám ešte stále máme čo doháňať.

A čo nejaké tradičné postupy, na čo nedáte dopustiť?

Andrea: K tradičným metódam a prístupom sa vraciame, pretože rešpektujú prirodzený pôrodný dej a vychádzajú z našej tradičnej kultúry. Pokiaľ nie je potrebný medicínsky zásah,  mamička je prístupná a dôveruje týmto metódam, je priestor aj na tieto možnosti. Veľmi jemným nástrojom v starostlivosti pôrodnej asistentky je šatka rebozo, ktorá sa dá použiť na relaxáciu, masáže, úpravu nesprávneho pohybového stereotypu, vycentrovanie bábätka naspäť do panvy a po pôrode pre podporu zavinovania maternice.

Mária: Určite na aplikáciu klyzmy pred pôrodom. Niektoré mamičky majú v pôrodných plánoch, že si neželajú aplikovať klyzmu, ale snažím sa im vždy vysvetliť jej účinok a väčšinou potom zmenia názor. Aplikáciou klyzmy (teplá voda do konečníka) sa zvýši črevná peristaltika, ktorá nám dráždi maternicu, čím sa dosiahne lepšia kontrakčná činnosť, teplá voda zas zabezpečí prehriatie maternice, čím sa podporí zmäknutie krčka, ktorý sa potom lepšie otvára a okrem toho sa vyprázdni aj konečník, ktorý susedí s pošvou kde, sa vytvorí viac miesta čim sa podporí zostupovanie hlavičky.

Akú úlohu máte pri pôrode?

Andrea: Pôrodná asistentka je plne zodpovedný zdravotnícky pracovník, ktorá poskytuje ženám potrebnú podporu a starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu a v popôrodnom období.  Táto starostlivosť zahŕňa preventívne opatrenia, podporu prirodzeného pôrodu a odhaľovanie rizík a komplikácií u matky alebo dieťaťa, ktoré si vyžadujú lekársky prístup. Pôrodná asistentka má okrem svojich odborných kompetencií možnosť ponúknuť rodičke aj nefarmakologické metódy tlmenia pôrodných bolestí, pričom jej vysvetlí ich účinok a výhody v porovnaní s farmakologickými metódami. Na základe individuálnych požiadaviek môžeme aj v našej pôrodnici mamičke odporúčať napríklad využitie TENS prístroja, ktorý tlmí bolesti na základe vysielania nízkofrekvenčných impulzov vysielaných pod kožu. Veľmi rada pracujem aj s aromaterapiou, ktorá dokáže uľahčiť pôrod, podporiť produkciu vlastných hormónov regulujúcich bolesť, tiež prináša uvoľnenie medzi kontrakciami.

Mária: Najskôr treba vysvetliť, že pôrodná asistentka by v prvom rada mala počas pôrodu asistovať žene. To znamená, že naša úloha, okrem základných ošetrovateľských vecí, ako je aplikácia liekov, zavádzanie kanyly, infúzie, injekcie, monitorovania vitálnych funkcií, natáčanie CTG záznamu a vedeniu dokumentácie je najmä práca s rodičkou počas celého pôrodu. To znamená, že počas pôrodu vyšetrujeme rodičku, ktorej podľa nálezu na pôrodných cestách vieme odporučiť správnu polohu počas prvej doby pôrodnej- napríklad gravitačnú či rotačnú, vysvetlíme jej čo všetko môže v sprche robiť aby podporila zostup dieťatka do pôrodných ciest. Teplá voda pôsobí analgeticky a môže preto mamičke počas pôrodu pomôcť uľaviť od bolesti. Odporučíme rodičke správne dýchanie počas kontrakcií a počas druhej doby pôrodnej vysvetlíme rodičke, kedy a ako má správne tlačiť. Môžeme rodičke ponúknuť náparku, alebo zvolíme vhodný typ aromaterapie. Ak je tam prítomný aj partner vysvetlíme mu, ako správne môže rodičke masírovať kríže počas pôrodu, alebo ako môže rodičke pomôcť v sprche. Treba tiež spomenú, že jednou s kompetencií pôrodnej asistentky podľa zákona je tiež vedenie fyziologického pôrodu a tiež ošetrenie (sutura) pôrodných poranení či v prípade potreby vykonávanie epiziotómie. Toto je už v Čechách bežný štandard, tak dúfam, že aj u nás na Slovensku sa to pomaly začne meniť. Na vysokej škole sme museli mať samostatne odvedených 40 pôrodov v rátane ošetrenia pôrodných poranení. Niekedy sa stane, že nám ide súčasne viac pôrodov a v takýchto prípadoch rodíme aj my – pôrodné asistentky. No a teda okrem týchto našich vyššie spomenutých dôležitých úloh ešte samozrejme asistujeme lekárom na pôrodnej či operačnej sále.

Spomínate si na svoje prvé odrodené dieťatko?

Andrea:  Počas letnej praxe v druhom ročníku som viedla pôrod treťorodičky,  s ktorou som si prešla od príjmu až po krásny pôrod bez pôrodného poranenia. Bola som veľmi vďačná za to, že som mohla byť toho súčasťou, a že všetko prebehlo bez komplikácií.

Mária: Samozrejme, na to myslím nikdy nezabudnem. Bolo to počas vysokej školy na stáži v Českej republike. Bola to mamička Eva druhorodička, ktorá bola stále otvorená na 3 cm, až nás prišiel zavolať jej partner že jeho žena rodí, tak som ju išla skontrolovať a skutočne mal pravdu. V polohe po stojačky som zazrela prerezávajúcu sa hlavičku, mamičku som si premiestnila na pôrodnú posteľ a malému Vojtovi pomohla na svet bez väčších pôrodných poranení. Mamička bola umelkyňa – po celý pôrod si kreslila svoje dojmy a pocity, otecko bol zas fotograf tak fotil úplne celý priebeh pôrodu. Nakoniec sme sa spolu všetci na pamiatku odfotili. 

A teraz niečo o vás. Ako ste sa k tejto práci dostali, prečo ste si ju zvolili?

Andrea: Ja som sa o tejto škole dozvedela od kamarátky, ktorá tam študovala a s obrovským oduševnením a záujmom o tej práci rozprávala. Keďže som sa chcela uberať týmto zdravotníckym smerom, prišlo mi to ako ideálna voľba pre mňa. A keď som sa prvýkrát dostala na pôrodnú sálu, vedela som, že som si lepšie vybrať nemohla.

Mária: Ja som sa stala pôrodnou asistentkou, až po tom čo sa mi narodil prvý syn. V tom čas som bola študentkou strednej zdravotníckej školy a fascinovali ma všetky tie zápisy v tehotenskej knižke z tehotenských poradní. Tušila som, že toto je to, čo  by ma bavilo. V tom čas som si prvýkrát pozrela webovú stránku Jesseniovej lekárskej fakulty a odbor odborom pôrodná asistencia bola som asi v 7 mesiaci tak som si povedala, že na to rovno zabudni (smiech). Ku koncu sa moje tehotenstvo veľmi skomplikovalo a pôrod mi museli vyvolávať skôr. Môj pôrodný zážitok ako mladej nepripravenej študentky, ktorá si myslela, že je mladá, že prípravu nepotrebuje a všetko zvládne bol nakoniec príšerný. Počas prvej doby pôrodnej sa môj zdravotný stav a stav môjho syna ešte viac skomplikoval a pristúpili k cisárskemu rezu.  Ale dnes už viem, že táto moja pôrodná skúsenosť mala presne taká byť. Po tom všetkom, čím som si prešla som sa definitívne rozhodla, že sa stanem pôrodnou asistentkou v čom ma, našťastie, podporila aj moja rodina.

Obe ste mamičky, rodili ste tradičným spôsobom?

Andrea: Ja mám za sebou oba spôsoby pôrodu. Svoju prvú dcérku som  porodila cisárskym rezom, hoci som sa celé tehotenstvo veľmi tešila na prirodzený pôrod, nakoniec sa však okolnosti skomplikovali a pôrod musel byť operačný. Našťastie som mohla byť v lokálnej anestéze, takže sme sa videli bezprostredne po narodení. Potom mi manžel ukázal video, ako bol pri prvom ošetrení, a ako dcérka prestala plakať, keď sa jej prihovoril. To mi v tej chvíli psychicky veľmi pomohlo, aby som ľahšie zvládala naše chvíľkové odlúčenie. Druhú dcérku som rodila presne o tri roky, po dvoch prebdených nociach som ani neverila, koľko sily a odhodlania v sebe nájdem, ale bola som na nás neskutočne hrdá, že sme to obe dokázali.

Mária: Ako som už spomenula prvý pôrod bol akútny cisársky rez, ale na konci prvej doby pôrodnej. Takže kontrakcie som si užila poriadne. Pamätám si, že som mala veľmi veľké problémy sa uvoľňovať počas prvej doby pôrodnej a správne predýchavať kontrakcie. Aj keď mi moje budúce kolegyne radili čo mám robiť, môj mozog to už akosi počas tých silných bolestí nebral, proste mi to nešlo. Už tu som si uvedomila, že som mala pre pôrod urobiť čosi viac. Druhý syn sa mi narodil, keď som bola pôrodná asistentka a na pôrod som sa pripravovala. Tehotenstvo bolo krásne, nekomplikované, ale ku koncu som zažila opäť drámu, kedy som počas preventívnej stomatologickej prehliadky začala pociťovať bolesti v jazve a následne som začala krvácať. Pani zubárku som samozrejme vystrašila, vďaka čomu si ma pamätá dodnes (smiech). Utekala som preto rovno do nemocnice, kde bývalý pán primár uznal, že cisársky rez bude v tomto prípade bezpečnejší pre mňa aj pre dieťa. Takže v mojom prípade, ako sa hovorí obuvník chodí bosý.

Ste za moderné prístupy?

Andrea: Tradičné prístupy k pôrodu majú mať svoje zastúpenie aj v modernom pôrodníctve. Navyše ich prínos podporuje aj medicína založená na dôkazoch, kedy napríklad pôrody v intuitívnej polohe, resp. vo vzpriamených pozíciách, sú prospešné pre efektívny priechod pôrodnými cestami a lepšie zásobenie dieťaťa kyslíkom.

Mária: Záleží od konkrétneho prípadu. Pôrodníctvo je odbor, kde sa za posledné roky zvidelo mnoho moderných postupov a myslím, že je to dobré, pretože tieto postupy sú prospešné pre mamičky ako som už spomenula vyššie v článku , aby bol pôrod čo najlepšie zvládnuteľný a rodičky si odniesli okrem zdravého dieťatka aj pozitívny pôrodný zážitok . U nás v nemocnici sa vždy o to snažíme a preto okrem klasických postupov využívame aj niektoré z modernejších, aj keď v tejto oblasti ešte stále máme čo zlepšovať.

 

KTO JE MÁRIA KOŠÚTOVÁ? 

Rodina: vydatá, 2 synovia Nicolas 12 rokov, Martin 6 rokov

Vaše záľuby: výlety s rodinou, moja práca (smiech), bicyklovanie, plávanie, tanec, lyžovanie

Obľúbené miesto v Žiline: vodné dielo, lesopark a tiež viaceré dobré kaviarne v rôznych častiach mesta.

Obľúbená kniha/hudba: pop, latino, rock, knihy preferujem s odbornou tematikou – napríklad z oblasti psychológie, pretože okrem gynekológie ma tiež fascinuje ľudské myslenie a konanie. Alebo potom bilingválne knihy- keďže som si zaumienila, že sa musím zlepšovať v angličtine, či rôzne biografické knihy. 

Vaše obľúbené jedlo: konkrétne jedlo asi nemám, ale mám rada taliansku, ázijskú a vietnamskú kuchyňu a tiež milujem koláče.

Čo si najviac na ľuďoch vážite: zmysel pre humor- mám rada keď sa s ľuďmi veľa smejem, keď sa môžem s niekým porozprávať o všetkom a potom veľmi oceňujem pracovitosť, cieľavedomosť a vytrvalosť. Ešte  mám rada keď ma ľudia dokážu nabiť energiou – rovnako sa snažím rozdávať tiež svoju energiu.

Obľúbený spôsob oddychu: spanie, pozeranie filmov ale tiež aktívny oddych. 


 

 

KTO JE ANDREA MINTÁLOVÁ ?

Rodina: vydatá, dcérky Sonička 6 rokov, a Andrejka 3 roky

Vaše záľuby: rodina, cestovanie, cvičenie, zdravý životný štýl, čítanie, tvorba edukačného obsahu na instagramovom účte, snowboarding, varenie, záhradka.

Obľúbené miesto v Žiline: mám rada atmosféru starého mesta s obľúbenými kaviarňami a letnými terasami. Veľmi rada trávim čas s deťmi v lesoparku, pretože sa tam dajú robiť rôzne športové aktivity a hry.

Obľúbená kniha/hudba: kniha Modré zóny. Nemám vyhranený hudobný žáner, rada si vypočujem hudbu, ktorá je energická a pozitívna.

Vaše obľúbené jedlo: jedno konkrétne nemám, ale mám rada stredomorskú a ázijskú kuchyňu, pestrosť na tanieri, milujem ovocie a rada ochutnávam a spoznávam nové chute a kuchyne.

Čo si najviac na ľuďoch vážite: otvorenosť, prajnosť a radosť zo života

Obľúbený spôsob oddychu: v prírode, na horách, pri mori, pri cvičení jógy

 

 

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod