Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

S vedomím mesta vraj podnikajú na nelegálnych vedeniach

Množstvo Žilinčanov si všimlo, že na prelome rokov začali na stĺpoch trolejového vedenia, ale aj verejného osvetlenia, či niektorých bytových domoch a úradoch pribúdať vzdušnévedenia – káble.

25.02.2013 | 14:26

Množstvo Žilinčanov si všimlo, že na prelome rokov začali na stĺpoch trolejového vedenia, ale aj verejného osvetlenia, či niektorých bytových domoch a úradoch pribúdať vzdušné vedenia – káble.

ŽILINA. Mnohých zaujíma,o čo ide. Ešte viac sú nahnevaní niektorí poskytovatelia telekomunikačnýchslužieb. Dozvedeli sa totiž, že ide o optické vedenia ťahané vzduchom, prostredníctvom ktorých súkromná spoločnosť poskytuje pre firmy a domácnosti internetové pripojenie. Od roku 2003 je však v platnosti vyhláška, ktorá prikazuje umiestnenie nových káblových vedení pod povrch zeme. 

Nám sa dokonca podarilo zistiť, že na tomto biznise, ktorý je pravdepodobne v rozpore s právnymi predpismi, sa podieľa aj mesto Žilina. Podľa obchodného registra je totiž stále štvrtinovým vlastníkom spoločnosti Mestské informačné systémy Žilina (MIS), ktorej vedenia patria. 

Metropolitná optická sieť
Pôvodne mesto zamýšľalo vybudovať Metropolitnú optickú sieť. „Jej cieľom je zabezpečiť kvalitnú informačnú sieť a komunikačnú infraštruktúru v meste Žilina. Zmluva bola podpísaná 3. novembra 2006,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba. Tri dni nato zmluvou o nájme prenechal dopravný podnik dočasne do užívania časti nosných stožiarov trolejového vedenia pre umiestnenie konzol na zavesenie nových optických vedení.

Nové vzdušné vedenia sa však začali v meste, v rozpore s legislatívou, objavovať na trolejových vedeniach približne od r. 2006, a vo veľkom rozsahu v poslednej dobe aj mimo trolejové vedenia. Podľa našich informácií ich spravuje a údržbu vykonáva súkromná spoločnosť DSI Data z Námestova. Ako nám potvrdil jej konateľ Vladimír Dravecký: „Naša spoločnosť má samozrejme záujem v meste Žilina poskytovať internet všetkým, ktorí o to prejavia záujem.“

MIS Žilina dokonca s DPMŽ v decembri 2011 uzatvorili zmluvu, ktorou upravujú služby prístupu do internetu a služby prenájmu dátových okruhov. „Odplatou za tieto služby je dohodnutá rovnaká čiastka, ktorú platia MIS za prenájom stožiarov. V konečnom dôsledku ide o vyrovnanie v pomere 1:1,“ napísal hovorca. Cena je teda 3-tisíc eur mesačne. Tieto skutočnosti nahnevali ďalších poskytovateľov internetu, ktorí za služby, ktoré sú predmetom zmluvy, účtujú niekoľkonásobne nižšiu sumu. Dopravný podnik s cenovou ponukou iných operátorov pravdepodobne neoslovil. Nie je teda zrejmé, či prebehlo štandardné výberové konanie alebo prieskum trhu. Na stránke DPMŽ v sekcii verejné obstarávanie žiadna taká informácia nie je.

Chýba informácia o verejnom obstarávaní
Podľa Jiřího Vlacha, experta Transparency international Slovensko na verejné obstarávania, však prebehnúť malo. „Mesto má povinnosť urobiť minimálne ekonomický odhad a porovnať ho s trhovou situáciou. Každá samospráva, ktorá si chce zachovať česť, také výberové konanie urobí. Ak to neurobili, je to buď lajdáctvo, alebo to zaváňa korupciou a klientelizmom,“ povedal Vlach. UPC dúfa v nápravu S ponukou mesto neoslovilo ani spoločnosť UPC Slovakia. Podľa hovorcu Jaroslava Kolára vyhláška stanovuje, že telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. „Veríme, že aj v meste Žilina budú dodržiavané všetky príslušné predpisy a zákony, ktoré stanovujú podmienky a pravidlá pre všetkých telekomunikačných
operátorov.

Tie by boli porušené v prípade, ak by jeden operátor získal neoprávnené výhody v podobe možnosti osadiť káble po trolejových stĺpoch a mimo nich. Tento operátor by získal aj významnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným spoločnostiam, pretože v dôsledku nižšej vynaloženej investície si bude môcť dovoliť ponúkať svoje služby za nižšiu cenu,“ uviedol pre Žilinský večerník Kolár.

Lacné vedenia neznamená lacné služby
Ako sa zdá, to sa teraz v Žiline deje, keď prostredníctvom vzdušných vedení MIS Žilina, ktoré nie sú v súlade s vyhláškou, ponúka spoločnosť DSI Data svojím potenciálnym klientom svoje služby. Oslovuje pritom aj majiteľov bytov ako spoluvlastníkov bytových domov v správe OSBD o súhlas na natiahnutie optického vlákna vedeného vzduchom. Robí to dokonca bez súhlasu správcu OSBD Žilina, čo nám potvrdil predseda Milan Piliar.

Potvrdila nám to aj Dana, obyvateľka bytovky na Rajeckej ceste. „Prišli a žiadali nás o súhlas s natiahnutím vedenia a zároveň nám ponúkli internet,“ hovorí Dana.

Zaujímavé prepojenie
Zaujímavá je pritom skutočnosť, prečo MIS Žilina, kde má mesto štvrtinový podiel, ponúkli výhodu lacných vzdušných vedení budovaných v rozpore s vyhláškou, práve súkromnej firme DSI
Data z Námestova. Odpoveď sme našli v obchodnom registri. Ďalším zo spoločníkov MIS Žilina je totiž prievidzská eseročka ITS, ktorej spoluvlastníkom sú DSI Data a Ivan Kováč, teda človek s rovnakým menom a rovnakou adresou trvalého bydliska, ako má konateľ MIS Žilina. Podľa Kováča „je sieť prístupná aj pre iných telekomunikačných operátorov, ktorým poskytujeme prenájmy optických vlákien alebo dátových okruhov“. Povinnosť jej však vyplýva z telekomunikačného zákona.

Za prenájom môžu byť aj státisíce
Obvyklá cena za prenájom páru optických vlákien na rok je 1,5 eura za každý bežný meter. Optický kábel môže mať takýchto vlákien aj vyše sto, cena sa tak môže vyšplhať do státisícov eur. Asi by bolo zaujímavé zistiť, koľko prostriedkov dostane z prenájmu optických vlákien mesto. Významní žilinskí operátori pritom už majú svoje siete legálne vybudované a museli za ne zaplatiť milióny eur. MIS Žilina ich v súčasnosti ťahajú aj po stĺpoch verejného osvetlenia, čo je v rozpore s platnou vyhláškou.

Mesto: Zmluvu dodržíme
Hoci mesto Žilina o činnosti MIS Žilina, ako jej štvrtinový akcionár vie, ba hovorca Pavol Čorba priznal, že na vedenia stavebné povolenie nevydali, hodlá v činnosti pokračovať. „Mesto Žilina postupuje v zmysle platne uzatvorenej zmluvy a vzhľadom na jej podmienky, najmä dobu plnenia, zmluvnú pokutu a ďalšie záväzky, neuvažujeme o jej zrušení. Na druhej strane mesto podniká kroky k tomu, aby boli tieto káble postupne ukladané do zeme – v súlade s platnou legislatívou. Tento proces potrvá niekoľko rokov,“ uzavrel Pavol Čorba. <

Michal Filek

Snímka autor

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod