Žilinský Večerník

27. máj 2024 | Iveta
| 16°C

Zdravie a životný štýl

Sedem horúcich noviniek a 15. narodeniny 1. žilinského očného centra VIKOM, s. r. o.

Prvé žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o., začalo svoju činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v septembri 2003, a to ako excimerové centrum. Od roku 2005 spoločnosť VIKOM, s. r. o., rozšírila svoju činnosť o poskytovanie výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a začínajú sa ambulantne vykonávať operácie sivého zákalu.

30.09.2018 | 13:22

V roku 2009 pribúda laserová liečba zeleného zákalu – glaukómu (SLT = laserová trabekuloplastika a bazálna iridotómia). Rok 2013 je určitým prelomom, kedy sme do rutinnej praxe zaviedli refrakčnú výmenu šošovky v presbyopickom veku (PRELEX) a v produktívnom veku (RLE), a na zadnom segmente oka kompletnú diagnostiku, medikamentóznu, laserovú a intravitreálnu liečbu sietnice, papily zrakového nervu a cievovky. V roku 2014 bola zakúpená najmodernejšia zobrazovacia vyšetrovacia technika na diagnostiku ochorení zadného segmentu: funduskamera s možnosťou farebnej fotografie očného pozadia, autoflurescencie, indocyanínovej a fluoresceínovej angiografie. Vlastníme Heidelbergský optický koherentný tomograf na vyšetrovanie sietnice v reze in vivo. Tiež bol zakúpený prístroj na stabilizáciu rohovky pri keratokóne – známom degeneratívnom ochorení rohovky, nazývaný akcelerovaný crosslinking.

Absolútnu špičku v zobrazovacej technike od roku 2016 predstavuje principiálne nová zobrazovacia neinvazívna vyšetrovacia metóda AngioOCT.

V roku 2016 bolo pracovisko vybavené novým, moderným navigačným systémom – prístrojom VERION na vedenie a tým ďalšie spresnenie chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky a najmodernejším prístrojom na odstraňovanie sivého zákalu – tzv. „inteligentným“ fakoprístrojom CENTURION. V oblasti laserovej a refrak čnej mikrochirurgie oka má pracovisko k dispozícii moderné laserové prístroje špičkového svetového výrobcu Alcon, ako sú excimerový laser WaveLight a od roku 2017 vlastníme femtosekundový laser najnovšej generácie – LenSx. V posledných dvoch rokoch sa vo VIKOM-e môžeme pochváliť siedmimi novinkami.

1. V roku 2017 sme do rutinnej praxe zaviedli najnovší spôsob chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky PRELEX a RLE – a to femtosekundovým laserom vedenú chirurgiu (tzv. FLACS). FLACS v súčasnosti vo svete predstavuje absolútnu špičku kataraktovej a refrakčnej šošovkovej chirurgie.

2. Rovnako od roku 2017 robíme odstraňovanie dioptrií pri ľahkej a stredne závažnej krátkozrakosti pomocou metódy FsLASIK so spomínaným generačne najnovším Fs laserom – LenSx s výbornými výsledkami. Pri vysokej krátkozrakosti, alebo ak má pacient tenkú rohovku, implantujeme už 5 rokov tzv. fakické refrakčné ICL šošovky, s čím sú títo pacienti mimoriadne spokojní.

3. Čo sa týka zadného segmentu oka (sietnica, zrakový nerv a cievovka), viac ako 2 roky rutinne vykonávame najnovší spôsob ich vyšetrenia pomocou principiálne novej neinvazívnej vyšetrovacej techniky – tzv. AngioOCT vyšetrenie. Pomocou tejto techniky môžeme vyšetriť a zobraziť všetky drobné cievy a ich zmeny vo všetkých vrstvách sietnice, cievovky a zrakového nervu bez použitia kontrastu. Patríme medzi prvé pracoviská na svete, ktoré túto metódu rutinne používajú vo svojej každodennej praxi už tretí rok a zároveň školíme oftalmológov na Slovensku i v Českej republike v tejto krásnej vyšetrovacej metóde.

4. Patríme medzi tri popredné slovenské očné chirurgické pracoviská, ktoré pred pár týždňami začali implantovať novú umelú vnútroočnú šošovku z nového materiálu – hydrofóbneho akrylátu, ktorý má zdokonalené chemické zloženie a tým aj optické vlastnosti.

5. Od začiatku roka 2018 excimerové a femtosekundové operácie rohovky vykonávame na novej modernej laserovej sále s riadenou laminárnou klimatizáciou, ktorá je začlenená do chirurgického traktu. To umožňuje komfortnú prácu jednak pri odstraňovaní dioptrií, jednak pri spomínanom najmodernejšom spôsobe chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmene šošovky – FLACS.

6. Narastajúci počet pacientov a výkonov si vyžiadal vybudovanie novej ambulancie, takže aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť v piatich ambulanciách.

7. A od 1. februára 2018 do nášho kolektívu pribudol nový lekár MUDr. Martin Michalides, FEBO, ktorý vlani úspešne absolvoval medzinárodnú atestáciu z oftalmológie v Paríži.

Ako vidíte, 1. žilinské očné centrum spoločnosti VIKOM, s. r. o., sa za 15 rokov svojej existencie vypracovalo na špičkové oftalmologické pracovisko Slovenska s najmodernejšou technikou a skúseným a profesionálnym kolektívom lekárov a sestier.
Naším mottom je: „Spokojný pacient!“

P - 1650

 

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod