Žilinský Večerník

12. jún 2024 | Zlatko
| 7°C

Kultúra

Sedemdesiatka Žilinského miešaného zboru

Štefan Sedlický je dirigentom a umeleckým vedúcim Žilinského miešaného zboru od roku 1989, no je s ním spätý už od svojich študentských čias. Ako sám hovorí, má na pôsobenie v zbore len pekné spomienky.

12.05.2024 | 10:34

Aké bolo vaše prvé stretnutie so Žilinským miešaným zborom?

Od roku 1978 som študoval na žilinskom konzervatóriu. Už v prvom ročníku som začal spievať v  Žilinskom miešanom zbore. Spieval tu aj môj najstarší brat, ktorý študoval husle, moja staršia sestra, ktorá študovala spev. Môj otec sa veľmi dobre poznal s vtedajším dirigentom zboru Antonom Kállayom a  bolo viac-menej normálne, že som v  zbore začal spievať aj ja. Rád som chodil na skúšky zboru, bolo to pre mňa zaujímavé spestrenie popri škole. Chodili sme na zájazdy, vďaka čomu som bol už ako 15-ročný v  bulharskom Burgase či na vtedajšom „západe“ v Paríži. Na spievanie v Žilinskom miešanom zbore mám len pekné spomienky, dokonca som tu zažil aj pekné chvíle s mojou terajšou manželkou, s  ktorou sme boli spoločne na už spomínanom zájazde v Paríži. Spieval som v tomto zbore 6 rokov, do roku 1984, keď som odišiel na vysokú školu do Bratislavy študovať klavír. Bol som stále v  kontakte s  priateľmi, ktorí spievali v  Žilinskom miešanom zbore, a keď sa dozvedeli, že som začal študovať na VŠMU aj predmet dirigovanie zboru, tak mi navrhli, aby som robil akéhosi zástupcu pánovi Kállayovi, ktorí sa chystal na hosťovanie v Turecku. Na jeseň v  roku 1989 teda odišiel a ja som po ňom funkciu dirigenta prebral a  ostal som doteraz.

V  tomto roku oslavuje Žilinský miešaný zbor svoje 70. výročie. Určite pripravujete koncert k  tejto príležitosti.

Pripravujeme veľký výročný koncert. Chceme, aby to bolo v  tej najreprezentatívnejšej koncertnej sále v Žiline, čiže v  Dome umenia Fatra. Radi by sme, aby určitú časť koncertu tvorili zaujímavé vokálno-inštrumentálne skladby práve v  spolupráci so Štátnym komorným orchestrom.

Už 14. mája organizujete tiež veľký koncert, pri príležitosti 75. narodenín hudobného skladateľa Pavla Kršku.

Asi pred dvomi rokmi sme sa rozhodli, že budeme pravidelne raz ročne organizovať zborové koncerty s  tým, že Žilinský miešaný zbor si vždy prizve hostí. Jeden hosť by mal byť detský zbor Žiliňáčik a ďalší by mali byť spojení so zborovým spevom, aj keď nie vždy s tým klasickým, môže to byť aj akapelové spievanie. Takého hosťa máme aj na tomto koncerte, je to skupina For You Acapella, ktorá pôsobí v Bratislave, no má spojenie so Žilinou, pretože jej umelecký šéf Milan Masiarik študoval práve na našom konzervatóriu a  tiež spieval v  Žilinskom miešanom zbore. Týmto by som rád pozval všetkých čitateľov 14. mája na náš koncert. Nebude to len o  pre niekoho možno nudnom zborovom speve, For You Acapella prinesie aj populárnejšie skladby a zaujímavé žánre.

Repertoár Žilinského miešaného zboru teda tvorí vážna hudba?

Áno, dramaturgia tohto zboru je zameraná skôr na vážnu hudbu. Neznamená to však, že nerobíme ľúbivú hudbu, čo by oslovila aj mladých ľudí. V  ostatnom čase veľa spolupracujeme aj na vokálno-inštrumentálnych skladbách so ŠKO. Samozrejme, s  inými skladbami pracujem na konzervatóriu, kde sú mladí študenti, iba vážna hudba by ich asi nebavila. Takisto iné skladby robím zas na Akadémii umení s  vysokoškolákmi. Snažím sa, aby každý zbor, ktorý dirigujem, mal svoje určité dramaturgické zameranie.

Koľko má Žilinský miešaný zbor momentálne členov?

To sa veľmi mení, je nás približne 40. Trochu je problém so zastúpením mužských členov. Buď majú prácu na zmeny, alebo chodia na služobné cesty, čo im znemožňuje chodiť na skúšky alebo jednoducho majú iné záujmy ako je spievanie v zbore. Určite by ma potešilo, ak by sa našli ďalší muži, ktorí by chceli spievať v  našom zbore. Myslím si, že médiá a spevácke súťaže ako napríklad Superstar dokážu veľmi pekne spropagovať spev. Známy a  úspešný účastník jednej z  nich Peter Cmorik spieval na vysokej škole u  mňa v zbore a doteraz máme veľmi pekný vzťah. Po skončení štúdia som mu navrhol, aby sa pridal k  mužskému zboru, ktorý tiež dirigujem. Peter prijal moju ponuku, no vstúpila mu do toho práve spomínaná Superstar, ktorú, ako vieme, vyhral. Stále sme v kontakte a v minulosti sme aj spolupracovali v  podobe spoločného koncertu, kde bol ako hosť na koncerte v rámci festivalu Voce Magna.

Čo považujete za najväčší úspech Žilinského miešaného zboru?

Náš zbor získal popredné ocenenia na mnohých svetových súťažiach a  myslím si, že sa máme čím pochváliť. Napriek tomu považujem asi za najväčší úspech to, že zbor stále funguje. Že za 70 rokov svojho fungovania patrí medzi popredné amatérske spevácke zbory na Slovensku a drží si svoju úroveň. Veľmi si cením, že sa nám darí organizovať veľký medzinárodný festival a súťaž Voce Magna a  dúfam, že to tak bude aj ďalej. Krédom festivalu je, aby nielen v hlavnom meste boli špičkové telesá, ale aby kvalitný zborový spev prišiel aj do iných regiónov Slovenska. Tento rok očakávame účasť vysokoškolského zboru z USA. Myslím si, že Žilinský miešaný zbor má veľkú cenu nie len v  tom, že produkuje zborové umenie, ale pôsobí už aj ako organizátor zborových aktivít…

Vy ste sa už kedysi v inom rozhovore vyjadrili o  dirigovaní v  zmysle, že kto s ním začne, kto sa ho naučí, už nedokáže prestať. Čím to je, že práve dirigovanie zboru či orchestra dokáže človeka tak nadchnúť?

Veľakrát sa mi stáva, že študent cirkevnej hudby, ktorý príde na konzervatórium do prvého ročníka, a zistí, že bude musieť aj dirigovať, je z  toho nešťastný. Ale v  druhom – treťom ročníku, keď má na fare naozaj dirigovať koncert, tak ho to začne baviť. Je to asi tým, že – poviem to veľmi surovo – pri dirigovaní neexistuje demokracia. To, čo dirigent povie, to by sa malo robiť. Zároveň je to práca s ľuďmi, dirigent získa potlesk a zrazu je to Pán Dirigent. Je to určitý druh moci – „ovládanie spevákov”, aj keď na malom priestore.

Spomenuli ste už detský zbor Žiliňáčik, ktorý funguje pod záštitou Žilinského miešaného zboru. Je zo strany rodičov a  detí záujem o spev v zbore?

Detský zbor je určený pre deti od 6 do 14 rokov a vedie ho šikovná dirigentka, moja bývalá žiačka z  Akadémie umení Barbora Brosová Lipková. Zbor je pomerne mladý, funguje asi tretí rok a záujem oň stále stúpa. Prvý rok sa veľa detí neprihlásilo, ale je ich čím ďalej, tým viac. Majú pomerne veľa koncertov pri rôznych príležitostiach.

 

Pozvánka na koncert:

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR A HOSTIA, 14. máj, 19.00 – 21.00 h, Dom umenia Fatra

Žilinský miešaný zbor, For You Acapella, DSZ Žiliňáčik, Tomáš Sivčák (organ), Štefan Sedlický (dirigent) Barbora Brosová Lipková (dirigentka)

Autor: Eva Dodok Mečárová, redaktorka

Foto: archív Š.S.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod