Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

Šesť žilinských primárov začína nové funkčné obdobie

Šesť primárov a vedúcich lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina si prevzalo nové menovacie dekréty s platnosťou od 1.novembra. Na základe výsledku výberových konaní pokračuje vo svojej funkcii päť lekárov, zmena na pozícii vedúceho lekára nastala na oddelení lekárskej genetiky.

10.11.2022 | 11:35

VÝBEROVÉ KONANIA

Žilinská nemocnica realizuje výberové konania na primárov a vedúcich lekárov na základe skončenia menovacieho obdobia pre výkon ich funkcie. Cieľom je motivovať vedúcich pracovníkov k dynamickému rozvoju a realizácii koncepčných zmien. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Eduard Dorčík, mandáty skončili piatim primárom na oddelení klinickej a radiačnej onkológie, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, otorinolaryngológii, neurológii, v liečebni dlhodobo chorých a taktiež trom vedúcim lekárom na oddelení lekárskej genetiky, pneumológii a ftizeológii a patologickej anatómii. „Aktuálne som odovzdal šesť nových menovacích dekrétov na päťročné obdobie, ďalšie dve pozície obsadíme od začiatku budúceho roka. Úprimne blahoželám novým aj staronovým primárom i vedúcim lekárom, ktorí úspešne prešli konkurzom, pre svoje oddelenia pripravili ambiciózne projekty a verím, že pod ich vedením sa bude naša nemocnica naďalej odborne posúvať vpred,“ priblížil Dorčík s tým, že o výbere rozhodovala viacčlenná odborná komisia na základe smernice o obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov, posúdenia odbornosti, manažérskych zručností kandidátov, projektov rozvoja oddelení a osobných pohovorov.

NIEKTORÍ OBHÁJULI POSTY

Ďalšie funkčné obdobie obhájila primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Dagmar Sudeková. V pozícii primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pokračuje aj Nina Ľorková. Liečebňu dlhodobo chorých povedie Ingrid Šúleková, ktorá bola od júna 2022 poverenou primárkou tohto oddelenia. Poverenou vedením oddelenia pneumológie a ftizeológie bola tiež Mária Kleinová, na základe úspešného výberového konania je aktuálne menovanou vedúcou lekárkou. Na čele oddelenia patologickej anatómie ostáva vedúca lekárka Jana Doboszová.

Po 22 rokoch odchádza z vedenia oddelenia lekárskej genetiky jej dlhoročný vedúci lekár František Cisarik, ktorý pôsobil 13 rokov aj ako celoslovenský hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre lekársku genetiku. Do výberového konania sa neprihlásil. Na jeho pozíciu nastúpila po 14 rokoch vynikajúcej lekárskej práce Ivana Paučinová. „Pán primár sa zaslúžil o mimoriadny rozvoj celého oddelenia, do Žiliny priniesol vysoký kredit odbornosti, nové vyšetrenia a systematické zlepšovanie starostlivosti o pacientov s genetickými a zriedkavými chorobami. V mene celej nemocnice mu ďakujem za jeho profesionálnu, obetavú prácu v oblasti lekárskej genetiky a som veľmi rád, že sa rozhodol ostať a pokračovať v práci na oddelení,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Dorčík a zároveň zagratuloval nastupujúcej vedúcej lekárke. „Pani Paučinovej prajem veľa energie, úspechov a nasadenia do ďalšej práce. Som si istý, že jej pôsobenie v pozícii vedúcej lekárky prinesie oddeleniu pozitívny impulz i nové metódy v diagnostike a liečbe pacientov,“ doplnil.

 

Vedenie príslušných oddelení po výberových konaniach:

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: primárka Nina Ľorková

Klinická a radiačná onkológia: primárka Dagmar Sudeková

Lekárska genetika:vedúca lekárka Ivana Paučinová

Liečebňa dlhodobo chorých: primárka Ingrid Šúleková

 

Autor: Alexandra Janigová

Foto: Archív FNsP

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod