Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. február 2018 | Vlasta

Z regiónu

Situácia s autovrakmi sa vraj v Žiline zlepšila

Blokujú parkovacie miesta a zároveň hyzdia okolie. V Žiline je problém s autovrakmi pomerne častý. V minulom roku dala radnica z mestských ulíc odstrániť viac ako tridsať nepojazdných vozidiel. Čo sa s nimi následne robí?

17.05.2017 | 12:42

Ako je vo všeobecnosti známe, parkovacích miest je v Žili­ne akútny nedostatok. Vodiči majú problém parkovať najmä na sídlis­kách. A práve tam sa často objavuje jav, ktorý toto všetko ešte zhoršuje – staré, nepojazdné autá. Radni­ca má s nimi problémy rok čo rok. „V roku 2015 bolo zistených 93 sta­rých vozidiel, odtiahnutých však bolo len 25. V roku 2016 bolo od­tiahnutých 33 vrakov,“ informuje hovorca mesta Pavol Čorba.

Ak radnica na území mesta zis­tí nepojazdné vozidlo, oznam po­stúpi na odbor dopravy mestského úradu, ktorý následne vyzve maji­teľa, aby vrak do 60 dní odstránil. „Pokiaľ na aute nie sú tabuľky s evidenčným číslom a nie je mož­nosť zistiť jeho majiteľa, správca komunikácie postupuje v zmysle zákona o cestnej premávke, a to tak, že odtiahne auto na parko­visko určené Okresným úradom životného prostredia v Žiline,“ vy­svetľuje Pavol Čorba.

Autovraky zo Žiliny putujú do areálu Dopravného podniku mesta na Košickej ulici. „Momentálne je na parkovisku 30 vozidiel. Časť od­tiahnutých vozidiel si majitelia zo­brali späť,“ rozpráva hovorca.

Keď si majiteľ pre auto príde, mesto mu vyrubí náklady za od­tiahnutie, ktoré sa pohybujú vo výške 52 eur. Ak nie, berie si ich na výcvik stredná hasičská škola a ná­sledne idú na zošrotovanie. „Situá­cia s autovrakmi je omnoho lepšia, odkedy začali okresné úrady riešiť majiteľov vozidiel, ktorí v stanove­nom termíne neabsolvovali pravi­delnú technickú a emisnú kontro­lu,“ podotýka Pavol Čorba.

Autovrakov je v Žiline stále dosť. O niektorých však mesto nemá ve­domosť, preto vyzýva obyvateľov, aby sa ich nebáli nahlasovať. Na výber majú tri spôsoby, a to telefo­nicky: +421 41 562 11 66, e-mailom: [email protected] alebo osobne na príslušnom okrsku Mestskej po­lície Žilina.

Autor: - m s -

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
-4 °C
-2 °C
-6 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod