Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. január 2020 | Dalibor
| -1°C

Zaujalo nás

Skauti z Dolnej Tižiny sa tešia z vynovenej klubovne aj vydareného tábora

Skauting nie je krúžok, ale životný štýl. Takýmto krédom sa riadia skauti z Dolnej Tižiny, ktorí sa spoločne stretávajú, vzdelávajú a zabávajú už desať rokov. Tento rok je pre nich výnimočný nielen z pohľadu okrúhleho jubilea, ale aj z dôvodu, že sa im podarilo zrekonštruovať klubovňu a zorganizovať ďalší úspešný letný skautský tábor.

14.09.2019 | 13:00

111. zbor Úsmev Dolná Tižina patrí medzi najväčšie skautské zbory na Slovensku. Funguje už desať rokov a združuje viac ako 165 ľudí vo veku od 6 do 69 rokov. Jeho pôsobnosť už dávno nie je „vymedzená“ len na Dolnú Tižinu, do skautskej rodiny patria napríklad aj členovia z Terchovej.

KLUBOVŇA S NOVOU STRECHOU AJ FASÁDOU
Tento rok sa pre zbor nesie v znamení osláv. Po 10 rokoch fungovania skautského zboru sa podarilo zrekonštruovať klubovňu, ktorá sa nachádza pri Základnej škole v Dolnej Tižine. „Naša budova má zaujímavú históriu. Bola postavená ako pomocná pre robotníkov pri budovaní základnej školy v šesťdesiatych rokoch. Potom tam fungovala materská škola a obecná knižnica. Neskôr budova chátrala a pred 11 rokmi sme sa jej ujali ako partia mladých zanietených ľudí, ktorí túžili v obci založiť skauting. Odvtedy sme budovu dokázali z ruiny premeniť na živé miesto, kde sa stretávajú deti nielen z našej obce,“ hovorí Lukáš Ďurina zo 111. zboru Úsmev Dolná Tižina.

Okrem nového workoutového ihriska, ktoré pribudlo v areáli klubovne, sa podarilo z eurofondov (cez Operačný program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika) a za pomoci obecného úradu dokončiť rekonštrukciu exteriéru budovy. „Vďaka spolupráci s našou obcou a s pani starostkou sa zateplila budova a natiahli nové vonkajšie omietky. Postavila sa nová sedlová strecha a chodníky okolo budovy. Najväčším plusom bolo spevnenie statiky budovy, pretože toto bol najväčší problém, s ktorým sme sa pasovali. Momentálne sa chystáme na ďalšiu etapu rekonštrukcie, kde chceme po pár rokoch opätovne vylepšiť vnútorné priestory, dotiahnuť plynovú prípojku a kúrenie. Týmto sa chcem poďakovať aj našim sponzorom, vďaka ktorým sa môžeme pustiť do ďalšej etapy,“ poznamenal Lukáš Ďurina a dopĺňa:

„V uplynulom roku sme sa tiež zapojili do projektu Spoznajme spoločne prírodné a kultúrne dedičstvo a rozšírili sme našu cezhraničnú spoluprácu na ochranu a prezentáciu nášho dedičstva, do ktorej sa zapojila aj široká verejnosť obce Dolná Tižina a mesta Vsetín. V rámci projektu sa vytvorilo zázemie pre stálu prezentáciu a ochranu nášho spoločného dedičstva. Naštartovali sme aj sériu podujatí na výmenu našich skúseností.“


ZÁBAVNÝ AJ POUČNÝ TÁBOR
Miestny skautský zbor je aktívny po celý rok. Vyvrcholením skautského roka je letný tábor, ktorý pravidelne organizujú od začiatku skautingu v Dolnej Tižine.

„Nášho tohtoročného skautského tábora sa zúčastnilo 78 detí a mladých ľudí z Dolnej Tižiny a Terchovej. Každý skautský tábor má svoje čaro, lebo spája rôzne generácie. Na tábore máme deti už od 6 rokov a boli by ste prekvapení, že na tábore by vydržali, hádam, aj mesiac. Zároveň ma napĺňa radosťou, že aj v dnešnej dobe sa nájdu dospelí, ktorí obetujú svoju dovolenku a venujú sa deťom v tábore počas troch týždňov,“ vyzdvihuje obetavosť členov zboru Lukáš Ďurina.

Deti okrem bežných táborníckych zručností (narúbať drevo, navariť obed atď.) získavajú aj vedomosti, ktoré môžu neskôr reálne uplatniť v budúcom zamestnaní a živote. „Počas roka funguje tzv. etapová hra, ktorá vrcholí na tábore. Deti plnia rôzne úlohy a hry, ktorými ich učíme sebamotivácii, odhodlaniu, zodpovednosti a mnohým iným životným zručnostiam. Počas tohto tábora si ráno po rozcvičke a raňajkách našli zakódovanú obálku. V nej mali rôzne úlohy, ktoré cez deň naplnili,“ opisuje jednu z mnohých aktivít Filip Maťko, vedúci 1. oddielu skautov Mrkvári.


AKTÍVNI PO CELÝ ROK
So začiatkom školského roka sa začína nová „sezóna“ aj pre skautov. Koncom augusta sa stretlo vedenie klubu, aby zostavilo plán aktivít na rok 2019/2020.

„Okrem pravidelných týždňových stretnutí detí sme naplánovali aj väčšie stretnutia cez víkendy aj počas celých víkendov. Už teraz pripravujeme výlety na zaujímavé miesta po Slovensku, zimný tábor, skautský ples, vianočné trhy, environmentálnu akciu Smetizberák, vianočnú zbierku pre rodiny v núdzi z okolia Žiliny, roznos Betlehemského sveta alebo Deň detí. Aktivít máme veľa, a preto ma teší, že v dnešnej dobe je mnoho ochotných mladých ľudí, ktorí zadarmo vedú skupinky detí, venujú sa im, pripravujú im program, starajú sa o areál klubovne a majú silný zmysel pre komunitu a obec, v ktorej žijú,“ konštatuje Lukáš Ďurina, ktorý stál pri zrode skautského zboru.

A ako vnímajú členstvo v zbore samotní skauti? „Ja som začal skautovať ako dieťa a to hneď, ako vznikol skauting v Dolnej Tižine. V dedine fungujú priateľské vzťahy medzi ľuďmi, ktorí majú vekový rozdiel trebárs vyšší ako 10 rokov. Viem to porovnať s inými kamarátmi, kde skauting nie je. Myslím si, že my starší ideme vzorom tým mladším. V tomto je skauting úžasný, a takto ovplyvnil mňa,“ odpovedal dnes už vedúci oddielu Filip Maťko.

Autor: Michala Staníková

Foto: archív zboru

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod