Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. október 2020 | Šimon, Simona
| 6°C

Spravodajstvo

Školské športové areály v Žiline dostali zelenú

Cieľom rekonštrukcie školských športových areálov je premena školy na centrum vzdelávania, ale aj športu. Zo škôl by sa mal vytvoriť komplex, ktorý bude poskytovať zázemie na voľnočasové aktivity širokej verejnosti.

14.10.2020 | 15:10

V dnešnej dobe, v ktorej mládež trávi veľa času za počítačmi, mobilnými telefónmi a pozeraním televízie je potrebné vytvárať podmienky na pohyb v školskom prostredí a na plnohodnotné využívanie voľného času. Nevytváranie podnetných podmienok na strategických miestach, ako sú školské areály, prispieva k patologickým javom ako alkoholizmus, drogová závislosť, šikana a ďalšie negatívne javy, ktoré spôsobujú neplnohodnotný vývoj mládeže. Celosvetovým problémom súčasného spôsobu života je pohybová inaktivita, sedavý spôsob života a z nich vyplývajúce časté problémy so zdravím.
Tým, že sa zlepšia priestorové aj objektové možnosti pre výučbu telesnej a športovej výchovy, vytvárame proces, ktorý je pre žiakov podnetnejší a tým sa aj záujem žiakov o telesnú výchovu a o športovanie zvyšuje a ich motivácia k pohybu narastá. Treba brať do úvahy, že dnes sa záujem žiakov od tradičných športov posunul aj k netradičným. Deti v školách sú najcitlivejšie na vonkajšie podnety. V súčasnosti je stav športových školských areálov v Žiline zlý, pretože sa dlhodobo nevytvárali investície na tento účel.

„Z pohľadu športového odborníka je dôležité, aby tieto školské areály boli hlavne na základných školách, pretože žiaci na prvom stupni (od 1. po 4. triedu) sú najviac citliví na pohybový rozvoj a pokiaľ dostanú kvalitnú prípravu, môžu v budúcnosti uspieť v športoch, na ktoré sa budú špecializovať. Areály by mali byť zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu (atletika, gymnastika, rozvoj kolektívnych športov, basketbal, futbal a ďalšie podľa potreby a zamerania školy),“ uviedol na margo problematiky poslanec Dominik Hriník.

 

V súčasnosti je rozvoj telesnej a športovej výchovy a školských areálov veľkou výzvou pre rozvoj pohybových schopností mladej generácie. V okolitých štátoch sú hodiny telesnej výchovy aj s dvojnásobne vyššou dotáciou. Pokiaľ sa však neskvalitní športová infraštruktúra pri školách, tak sa nedokáže navýšiť počet hodín telesnej výchovy.

„Naším materiálom, ktorý sme predložili ako poslanci a odborníci v športe (Vlado Randa, Karol Haas, Ondrej Šoška, Marek Richter, Igor Habaník, Ján Ničík, Ján Pažický) sa vytvorí nová položka v rozpočte na podporu športovej infraštruktúry, ktorá garantuje, že každoročne sa vybuduje alebo zrekonštruuje jeden školský športový areál a pripraví sa minimálne jedna projektová dokumentácia. Momentálne sa zrekonštruovalo ihrisko na Oravskej, ďalej primátor vyhradil peniaze v rozpočte na mimoriadnej športovej komisii na rekonštrukciu školského areálu na ZŠ Martinská a ešte je hotová projektová dokumentácia ZŠ Gaštanová,“ vysvetlil Hriník konkrétne kroky.

 

 

Školská športová infraštruktúra predstavuje veľkú sieť športovísk v Žiline a je dôležité, aby spĺňali potreby 21. storočia a plnili úlohu komunitného stretávania pri športových aktivitách.

Tisíce deti na základných školách, športové kluby, ktoré majú sídlo na školách a široká verejnosť budú môcť využívať tieto športové areály či už počas telovýchovného a športového procesu, alebo na voľnočasové aktivity.

Autor: - r -

Foto: archív D.H.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod