Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Spravodajstvo

SOS gombík novinkou pre seniorov: Vítaná pomoc v každej situácii

Znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí je cieľom novej sociálnej služby mesta Žilina, ktorú spúšťa pre svojich občanov. Jej podstatou je monitorovanie a v prípade potreby aj signalizácia pomoci prostredníctvom SOS gombíka tiesňového volania.

23.08.2022 | 19:06

SEDEM DNÍ V TÝŽDNI

Služba je poskytovaná osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Domáce tiesňové volanie je systém, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi či v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie priamo z domu či bytu. Nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo. „Som veľmi rád, že k množstvu sociálnych služieb, ktoré poskytuje mesto pre svojich obyvateľov, pribudla ďalšia určená pre najohrozenejšie skupiny. V Žiline ju bude 24 hodín denne a sedem dní v týždni poskytovať na základe zmluvy o spolupráci neverejný poskytovateľ sociálnej služby Asociácia samaritánov Slovenskej republiky,“ informoval žilinský primátor Peter Fiabáne.  Asociácia disponuje v nepretržitej prevádzke dispečerským pracoviskom na preberanie tiesňových výziev od klientov pripojených na domáce tiesňové volanie. Pracovisko má hardvérové a softvérové vybavenie, vďaka ktorému môže prijímať a spracovávať tiesňové výzvy.

PRÍSTROJ INŠTALUJE POSKYTOVATEĽ

Do domu či bytu seniora sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Zložený je zo základnej komunikačnej jednotky s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia rozhovor s dispečingom z celého bytu klienta a SOS gombíka tiesňového volania. Tlačidlo SOS gombíka je možné nosiť na zápästí alebo na krku ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Funkčnosť prístroja nepreruší ani výpadok prúdu, pracuje ďalej prostredníctvom batérie až do obnovenia dodávky prúdu. Tlačidlo sprevádza klienta v dome či byte, jeho vodeodolnosť umožňuje mať ho pri sebe napríklad aj počas sprchovania. Žiadateľ o uvedenú sociálnu službu musí v prípade záujmu kontaktovať Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový priamo v klientskom centre, kde vyplní Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, v ktorej uvedie požadované informácie potrebné na preverenie, či je pre neho sociálna služba vhodná. K žiadosti priloží Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od svojho všeobecného lekára. Po vyplnení a zaevidovaní žiadosti kompetentný odbor požiada elektronicky poskytovateľa o zriadenie služby domáceho tiesňového volania. Prístroj v domácom prostredí inštaluje poskytovateľ služby, ktorý otestuje prístroj s dispečerským pracoviskom a zaškolí používateľa. Všetky náklady spojené s nákupom zariadení komunikačných jednotiek s príslušenstvom vrátane poplatku za jeho inštaláciu a časti mesačnej úhrady hradí za službu dispečingu hradí mesto Žilina. Výška mesačnej úhrady fyzickej osoby za služby dispečingu (monitorovanie a signalizácia potreby pomoci) sa uhrádza mesačne priamo na účet ASSR a je určená vo výške 6 eur z kalendárny mesiac. Bližšie informácie k poskytovaniu sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytne odbore sociálny a bytový na Mestskom úrade v Žiline na tel. číslach: 041/70 63 212, 041/70 63 503, prípadne osobne v klientskom centre.

VÍTANA POMOC PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

Medzi Žilinčanmi a našej zmienke o tejto aktivite zo strany mesta bol zatiaľ len pozitívny ohlas. „Určite je to dobrá vec, starší ľudia sú často sami a nevedia si pomôcť s rôznymi vecami, tobôž v ich prípade hovoríme aj o záchrane ľudského života,“ povedala nám Monika zo Žiliny veku okolo 40 rokov, ktorá je často v zahraničí a nie vždy má prehľad napríklad o svojich starých rodičoch. „Skvelá vec, pretože nemusím mať tak veľký strach o svoju starú mamu. Som rada, že moderné technológie pomáhajú aj staršej generácii zlepšovať ich každodenný život.“ Samotný proces je na vysvetlenie neraz komplikovaný, ale určite osožný. „Neviem si toto predstaviť používať, keď mám problém s mobilným telefónom. Ja sa viem o seba postarať, ale určite sú na to niektorí moji rovesníci horšie. Snáď to pomôže, dodala žilinská babička Elena vo veku 79 rokov, ktorá si každý týždeň nezabudne k nám na inzertné oddelenie zakúpiť Večerník, dať si potom dobrú kávičku i zároveň spraviť peknú prechádzku.

Autor: - r -

Foto: archív Nový čas/G.I.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod