Žilinský Večerník

20. apríl 2024 | Marcel
| 1°C

Šport

Športoviská pod jednu strechu

Mesto Žilina má vo svojej správe viacero športových objektov. Každý však organizačne spadá pod inú mestskú firmu, zatiaľ čo v mnohých slovenských mestách stavili na systém jednej spoločnosti.

19.07.2020 | 17:55

Plaváreň s letným kúpaliskom „ošetruje“ Mestská krytá plaváreň, s. r. o., Zimný štadión V. Závodského a priľahlú tréningovú halu Žilbyt, s. r. o. a Športovú halu na ulici V. Javorku mestské CVČ Žilina. Poslanci z klubu Iná Žilina navrhujú, aby bola vytvorená jedna zastrešujúca organizácia, napr. s názvom Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o., resp. aby sa na správcu športovísk transformovala už existujúca spoločnosť s majetkovou účasťou mesta, napr. Mestská krytá plaváreň, s. r. o..

Návrh na predložený zámer a uznesenie vyplýva z nevyhnutnej potreby zaviesť koncepčný systém  riešenia pri správe a prevádzke športových zariadení vo vlastníctve mesta Žilina s dôrazom na  efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť a účinnosť využívania tohto druhu majetku,“ tvrdí spoluautorka poslaneckého návrhu Ľudmila Chodelková a pokračuje: „Ide o to, aby boli športové haly, tréningové haly využívané v najvyššej možnej miere, aby sa rovnomerne a spravodlivo rozdeľovali tréningové alebo zápasové hodiny pre všetkých možných záujemcov a nie iba pre vyvolených, ktorí ich zneužívali.  O spoločný majetok sa treba starať, zveľaďovať ho, aby slúžil nám všetkým, Žilinčanom. Pri správe športových zariadení nie je podstatné len ich správa z pohľadu technickej udržateľnosti, ale hlavne nastaviť logistiku ich využívania s dôrazom na spoločenskú objednávku pre využívanie občanmi mesta Žilina.“

S návrhom na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie prišiel už pred niekoľkými rokmi mestský poslanec Róbert Kašša. „Som rád, že kolegovia z Inej Žiliny oživili tento môj „archívny“ návrh. V Bratislave funguje podobná organizácia už viac ako štyridsať rokov a momentálne okrem dvoch zimných štadiónov, športovej haly, plavárne a letného kúpaliska spravuje aj mestské posilňovne, sauny, rekreačný areál na Zlatých pieskoch či hlavné cyklotrasy. Mestské športoviská tak zastrešuje jedna organizácia, ktorá má svojho riaditeľa, technický útvar, útvar marketingu a samostatné strediská. Podobne to funguje aj v iných slovenských mestách, kde sa podobné spoločnosti venujú aj údržbe tzv. sídliskových športovísk, detských ihrísk a pieskovísk, či oddychových priestorov na území mesta.“

 

Autor: Juraj Vnuk, redaktor

Foto: tikzilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod