Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. október 2022 | Viera
| 13°C

Z regiónu

Stará kompa ide do dôchodku. Nahradí ju nová

Kompa na Váhu pod hradom Strečno premáva už takmer 30 rokov. Keďže plavidlo je za roky na vode opotrebované, nový prevádzkovateľ pristúpil k jeho úplnej výmene. Nová kompa by mala vyplávať na Váh v polovici mája.

18.04.2019 | 14:20

Tak ako je pre Strečno typický hrad, je pre túto obec charakteristická aj kompa, ktorá slúži na presun áut z jedného brehu Váhu na druhý. Tradícia kompy je v Strečne známa už takmer 30 rokov.

„Kompa na prevoz osôb a tiež dopravných prostriedkov – osobných a nákladných áut bola uvedená do prevádzky v roku 1992. Jej prevádzka je celoročná, v závislosti od plavebných pomerov, to znamená od výšky hladiny. Pri prekročení prietoku nad stanovenú mieru, ktorá je daná prvým stupňom povodňovej aktivity, je plavba pozastavená. Taktiež v zime pri tvorbe ľadu na brehu a na vodnej hladine je nutné kompu odstaviť z prevádzky,“ vysvetľuje projektový manažér obce Strečno Pavol Albrecht.

Nosnosť plavidla je 30 ton, čo umožňuje prepravu šiestich osobných áut alebo jedného nákladného vozidla. Nastupuje sa buď v Strečne, alebo na opačnej strane v Nezbudskej Lúčke. Vodiči kompu využívajú najmä ako skratku. „Kompa skracuje dopravnú vzdialenosť medzi Martinom a Terchovou alebo medzi Strečnom a Varínom o viac ako 20 kilometrov. Je to značná úspora z hľadiska spotreby pohonných hmôt i času. Ak je kompa k dispozícii na brehu, odkiaľ prichádza zákazník, tak jeho prevoz na druhú stranu trvá tri až päť minút,“ prezrádza Pavol Albrecht.

Kompa je obecným majetkom, ktorý obec prenajíma. Keďže v tomto roku skončila stará nájomná zmluva, obec hľadala nového nájomcu s podmienkou, že certifikát kompy je platný už len do roku 2020, a preto bude nutná buď oprava, alebo úplná výmena kompy. Otváranie obálok žiadateľov o prenájom sa konalo ešte v marci, podľa vedenia obce sa na výzvu prihlásil iba jeden záujemca, ktorý na základe odporúčania komisie výberové konanie vyhral. Obec s ním uzatvorila nájomnú zmluvu na obdobie takmer ôsmich rokov.

„Kompa nie je v súčasnosti v prevádzkyschopnom stave, preto je nutná jej generálna rekonštrukcia alebo úplná výmena plavebných pontónov. Prevádzka sa spustila v roku 1992. To znamená, že premáva takmer 30 rokov v pôvodnom konštrukčnom rozsahu, ktorý sa zachovával priebežnými opravami. Vo výzve na predkladanie ponúk bola táto okolnosť uvedená,“ dodáva projektový manažér obce.

Koncom minulého týždňa začal nový nájomca s rozoberaním plavidla, kompa je teda momentálne mimo prevádzky. „Chceme ju nahradiť novým plavidlom, keďže súčasný stav nespĺňal bezpečnostné normy a ani z estetického hľadiska už kompa nevyhovovala. Máme v záujme sprístupniť novú kompu, ktorá bude bezpečná a bude slúžiť nielen na prepravu vozidiel, ale aj na vyhliadkové plavby. Chceme, aby obyvatelia aj návštevníci mali z plavby kompou pekný zážitok,“ hovorí nový prevádzkovateľ kompy Bohuš Čurjak.

Nová kompa s novým personálom by mala vyplávať na Váh v polovici mája.

Foto: obec Strečno

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod