Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2023 | Marína
| -11°C

Hudobná

Štátny komorný orchester otvoril svoju 45. sezónu

Dom umenia Fatra otvoril svoje brány minulý štvrtok už tradične Otváracím koncertom. Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) vstúpil do svojej 45. sezóny.

20.09.2018 | 07:19

Jubilejnú 45. sezónu otvoril ŠKO pod tak­tovkou renomované­ho poľského dirigenta Pawla Przytockého.

Na najbližšom koncer­te, ktorý sa uskutoční 20. septembra o 19. h, bude znieť hudba troch velikánov vážnej hudby – W. A. Mo­zarta, J. Brahmsa a B. Mar­tinů. Úvod koncertu bude patriť Mozartovej Symfónii g mol. č. 25, v ktorej domi­nuje výrazne dramatický a vážny charakter. Bohuslav Martinů skomponoval skladbu Sinfonietta La Jol­la na objednávku kaliforn­skej hudobnej spoločnos­ti v meste La Jolla, ktorá sa vyznačuje radostnou atmo­sférou a výrazným rytmom. Obligátnym nástrojom je v tejto skladbe i klavír, kto­rého part bude interpreto­vať jeden z najvýraznejších slovenských talentov – kla­virista Ladislav Fančovič. Jedným z najpopulárnejších husľových koncertov je bez­pochyby Husľový koncert D-dur Johannesa Brahmsa. Prioritné dielo husľovej li­teratúry prednesie český husľový virtuóz a koncertný majster Českej filharmónie Josef Špaček, ktorý už dva­krát úspešne vystúpil v Ži­line na festivale Allegretto (2015, 2016). Partnerom sólistovi i orchestru bude americký dirigent Theodore Kuchar.

Nová sezóna nezabúda ani na malé deti. Prvé Ne­deľné matiné pre deti a ro­dičov s tombolou (30. sep­tembra o 16. h) sa ponesie v znamení hudby z filmov s videoprojekciou.

Následne čaká ŠKO Ži­lina oslava 100. výročia vzniku ČSR. Koncert sa pri tejto príležitosti uskutoč­ní v priestoroch Domu od­borov vo štvrtok 4. októbra. Na programe budú skladby B. Smetanu, J. Nepomuka Hummela a A. Dvořáka.

Foto: Archív ŠKO

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod