Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 7°C

Žilinský diár

Štefan Kocka - POHĽAD DO MINULOSTI - reštaurovanie

  • 23.11.2017 16:30  Dolný Kubín

Výstava v Oravskej galérii je koncipovaná nielen ako pohľad do minulosti, ale ako sonda do nedávnej minulosti reštaurátorskej práce autora. Vystavené sakrálne diela Ukrižovania, Najsvätejšej Trojice, sv. Jána Nepomuckého a sv. Františka sú dobou vzniku ohraničené rokmi od 1690 až do konca 18. stor. Kolekcia mortuárií, teda maľovaných pohrebných štítov s rodovým erbom, je unikátnou ukážkou jedinečnosti tohto druhu umeleckého diela. Už od stredoveku bolo zvykom po smrti šľachtica vystavovať pri pohrebe a potom nad miestom jeho posledného odpočinku v kostole jeho štít s erbom, prilbu a ostatné časti výzbroje. V priebehu 16. storočia sa pri pohreboch rodový erb zo štítu preniesol na umelecké diela, ktoré prevzali jeho funkciu pri smútočných obradoch a po nich zostávali v kostoloch ako trvalá pripomienka zomretého.   

Samostatný blok tvoria umelecké diela spadajúce už do 20. storočia. Tvoria ho autori Ladislav Mednyánszky, Teodor Mousson, Ján Koniarek, Martin Benka, Edmund Gwerk, Vincent Hložník a Viera Žilinčanová. Výstavnú kolekciu tvorí 34 kusov vzácnych umeleckých diel, zapožičaných od ôsmych zbierkotvorných subjektov – múzeí a galérií od Michaloviec po Trnavu.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne svojím širokým zbierkotvorným zameraním umeleckých diel od 14. po 21. storočie v ôsmych výtvarných disciplínach je od svojho založenia predurčená  aj k obnove výtvarných diel maliarskych, sochárskych a artefaktov na papieri. V spolupráci s reštaurátormi napĺňa galéria predsavzatie, ktorým je záchrana a zachovanie výpovednej hodnoty a umeleckých kvalít diel. Po ich komplexnom reštaurovaní  sú zbierkové predmety opäť schopné výstavnej a publikačnej prezentácie.

Dlhoročným spolupracovníkom galérie v oblasti reštaurovania je Mgr. Art. Štefan Kocka (1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby /rôzne podložky/ reštaurovanie papiera, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov.

Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach – bol v slobodnom povolaní, v rokoch 2004 – 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli ako vedúci ateliéru / odboru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. Neskôr bol vedúcim ateliéru vo Vzdelávacom programe Českej a Irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku v Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu.

V rokoch 2005 - 2007 bol členom tímu reštaurátorov v Slovenskej  národnej  galérii na  záchranu a obnovu pamiatok - reštaurovanie výtvarných diel. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. V rokoch 2008 - 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami nielen doma, ale aj v zahraničí. Poskytuje konzultačnú pomoc a spoluprácu.

Neustále vzdelávanie, zanietenosť a oddanosť reštaurovaniu priniesli Štefanovi Kockovi významné ocenenia:

2017 - „Cena Prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

2017 - „Ďakovná medaila“ za reštaurovanie umeleckých pamiatok pre Tekovské múzeum

Zdroj: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod