Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 6°C

Z regiónu

Tepličania majú novú autobusovú zastávku aj s otočiskom

V Tepličke nad Váhom pribudla začiatkom mesiaca nová, moderná autobusová zastávka aj s priestorom na otočenie sa.

26.12.2018 | 15:10

Ak často cestujete cez Tepličku nad Váhom, pravdepodobne ste si všimli novú autobuso­vú zastávku, ktorá vznikla na konci obce smerom na Ter­chovú. Zastávka, ktorá do­stala názov Pod Vršky, je od 9. decembra skolaudovaná a uvedená do prevádzky. „Je súčasťou otočiska pre auto­busovú dopravu. Je dostup­ná pre obyvateľov tejto časti obce, čím sa zlepší dostup­nosť pre cestujúcich či už do práce, alebo do škôl,“ pozna­menal starosta obce Tepličky nad Váhom Viliam Mrázik. Vznikom novej zastávky zanikla v obci stará zastáv­ka, a to na Námestí sv. Flori­ána oproti obecnému úradu. „To sa ale nedotkne obme­dzenia spojov, pretože všetky tieto spoje budú dostupné zo zastávky na Fatranskej uli­ci v blízkosti obecného úra­du. Zlepší sa tým orientácia a prehľadnosť autobusových spojov,“ vysvetlil starosta. Na novovybudovanej zastávke budú stáť autobusy, ktoré jazdia iba do Tepličky nad Váhom. „Zastávka Pod Vršky je len pre spoje, ktoré začínajú a končia v Tepličke nad Váhom. Doteraz slúžila autobusová zastávka OcÚ len pre linky, ktoré pokračovali ďalej na Terchovskú dolinu. Po vybudovaní zastávky Pod Vršky, ktorá je na hlavnej ceste, pribudla zastávka OcÚ aj pre spoje začínajúce a kon­čiace v Tepličke nad Váhom,“ uviedla hovorkyňa SAD Žili­na Ivana Strelcová. Nová zastávka prine­sie aj viac pokoja do živo­ta samotnej obce. „Ohlas je len pozitívny. Za veľký prí­nos považujeme aj zvýše­nie bezpečnosti na Námestí sv. Floriána, kde sa autobu­sy otáčali,“ podotkol starosta Tepličky and Váhom Viliam Mrázik. Obyvatelia obce sa už rok tešia aj z krajších au­tobusových zastávok. „Re­konštrukcia sa konala ešte v minulom roku. Našou snahou bolo vybrať jed­noduchý a nadčasový typ, ktorý bude zároveň prak­tický aj na údržbu. Sú­časťou všetkých zastávok okrem jednej je svetelný panel slúžiaci aj pre propa­gáciu akcií, ktoré organi­zuje obec,“ dodal starosta.

Foto: - k k -

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod