Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

7. august 2020 | Štefánia
| 20°C

Spravodajstvo

Terminál intermodálnej prepravy pri Žiline spustia do prevádzky pravdepodobne v budúcom roku

S výstavbou Terminálu intermodálnej prepravy, ktorý má odľahčiť cesty od kamiónov, sa pri Tepličke nad Váhom sa začalo v januári 2012. V roku 2015 bola prekladisko medzinárodného významu dokončené, ale do dnešného dňa nebolo uvedené do prevádzky. To by sa mohlo zmeniť v novom roku.

20.12.2018 | 15:00

TEPLIĆKA NAD VÁHOM. A to na základe koncesnej zmluvy na jeho prevádzkovanie, ktorú v najbližšej dobe so súhlasom vlády SR uzatvoria Železnice SR so spoločnosťou TIP Žilina, s.r.o. Koncesná lehota budúcej zmluvy je nastavená na 30 rokov a výška koncesného poplatku je 2 880 000 eur s DPH, čo počas koncesnej lehoty znamená 86,4 mil. eur s DPH. 

„Prevádzkovanie terminálu koncesionárom je unikátnym projektom, ktorý doposiaľ nebol v podmienkach Slovenskej republiky realizovaný. Ide o prvý intermodálny terminál v SR, kde sa uplatňuje verejno-súkromné partnerstvo. Terminál bude verejne dostupným a bude umožňovať otvorený a nediskriminačný prístup pre všetkých používateľov," informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivana Popluhárová.

 „Uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom budú naplnené všetky limitujúce podmienky uložené Rozhodnutím EK. Zároveň zanikne riziko, že projekt by mohol byť vyhodnotený ako nefungujúci, a teda s ním pominie aj riziko vrátenia prostriedkov čerpaných z EÚ fondov na výstavbu terminálu v objeme 13,29 mil. eUR,“  vyjadruje spokojnosť generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč s tým, že “okrem prínosu do štátneho rozpočtu v objeme 2,88 mil. eur ročne ušetríme ročne 137-tisíc Eur na prevádzkovanie terminálu.“

Nakoľko železnice nebudú v budúcnosti generovať žiadne náklady spojené s jeho prevázdkou, podľa hovorkyňe ŽSR možno hovoriť o čistom príjme do štátneho rozpočtu, a to v objeme 2,4 mil. eur bez DPH.  „Po zohľadnení nákladov, ktoré boli vynaložené zo štátneho rozpočtu na výstavbu terminálu v objeme 12,5 mil. eUR, môžeme konštatovať, že projekt dosiahne rýchlu investičnú návratnosť," podotkla Ivana Popluhárová.

Projekt zároveň  podporuje aj plnenie záväzkov voči EÚ, podľa ktorej sa má do roku 2030 presunúť 50 percent nákladnej dopravy na iný, životné prostredie a cestné komunikácie menej zaťažujúci typ dopravy. Jeho prevádzkovanie priamo podporí hlavnú činnosť ŽSR novými výkonmi nákladnej dopravy na sieti železníc. 

„Terminál je vybudovaný na území, ktorým prechádzajú významné medzinárodné dopravné spojenia do a z Českej republiky, na Ukrajinu, do Poľska, Rakúska a Maďarska. Jeho skladovacia plocha je 10 000 metrov štvorcových, celková dĺžka pojazdových koľají žeriavu 750 m, pričom rôzne druhy IPJ budú manipulované 2 portálovými žeriavmi," uviedla hovorkyňa ŽSR-

Zároveň koncesná zmluva umožňuje koncesionárovi dobudovať terminál s použitím vlastných prostriedkov. Prípadným dobudovaním prekladacích a skladovacích plôch, resp. koľají, sa zvýši kapacita terminálu, čo bude mať opäť priamy dopad na zvýšenie nákladných dopravných výkonov.

,,Okrem podpory podnikateľského prostredia sú nemenej dôležité dopady na priamu kvalitu života ľudí. Veríme, že na slovenských cestách sa zníži počet kamiónov, a teda aj intenzita hluku a výfukových splodín, prispeje to aj k zvýšeniu bezpečnosti dopravy. V neposlednom rade to bude mať pozitívny dopad aj na životné prostredie," povedala manažérka projektu Paulína Szentesi.

S výstavbou terminálu sa v katastri obce Teplička nad Váhom začalo v januári 2012. Stavba bola dokončená v auguste 2015. Ostrá prevádzka terminálu sa podľa Ivany Popluhárovej zo ŽSR spustí najneskôr do 4 mesiacov po jeho prevzatí koncesionárom. 

"Spustenie prevádzky Terminálu intermodálnej prepravy prispeje žilinskému regiónu aj k tvorbe nových pracovných pozícií. Úspešný uchádzač v rámci procesu verejného obstarávania uviedol predpoklad vzniku 100 nových pracovných miest,  ktorých počet môže byť následne navýšený až na 200," dodala hovorkyňa železníc.

 

Autor: - r -

Foto: Žilina - Gallery

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod