Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. september 2023 | Jarolím
| 11°C

Z regiónu

Tisícky športovcov z celého Slovenska žiadajú Korytnačku späť, ministerstvo školstva súhlasí

Po tom, ako minulý rok žilinský primátor zablokoval snahu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline o záchranu a obnovu Korytnačky – športovej haly na Bôriku, spustili športoví nadšenci spod Dubňa petíciu za jej záchranu. Tú za necelé tri mesiace podpísalo viac ako 5000 ľudí.

03.11.2017 | 10:14

So žiadosťou o pomoc sa pe­tičný výbor obrátil aj na mi­nisterstvo školstva, ktoré má podporu športu na starosti. V liste žiadajú ministerku o vrátenie Ko­rytnačky do verejného vlastníctva a s pomocou štátu chcú v Žiline vy­budovať Národné športové centrum. Ministerstvo s ich zámerom ob­novenia žilinskej športovej haly súhlasí. „V zmysle zákona o športe športová hala na Bôriku spĺňa atri­búty verejného záujmu v športe.

Ministerstvo školstva, vedy, výsku­mu a športu Slovenskej republiky súhlasí, aby v záujme viacúčelové­ho charakteru stavby športová hala prešla pod majetok mesta Žilina, resp. Žilinského samosprávneho kraja. Pri zabezpečení verejného záujmu v športe vám odporúča­me obrátiť sa na príslušné špor­tové zväzy,“ uvádza sa v odpovedi z ministerstva. Petičný výbor preto v zmysle odporúčaní z ministerstva oslovil aj všetky národné športové zväzy. „Veríme, že aj vďaka vašej podpore sa nám podarí zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na záchranu Korytnačky,“ píšu zvä­zom petičiari.

Národné športové zväzy sú v zmysle zákona strešnými orga­nizáciami pre príslušné športy na Slovensku a zastupujú záujmy de­siatok tisíc registrovaných špor­tovcov. Na svoju činnosť dostávajú od štátu milióny eur ročne.

„K našej snahe za záchranu ži­linskej športovej haly sa zatiaľ pri­dalo už takmer dvadsať národných športových zväzov. To sú desaťtisíce športovcov z celého Slovenska, ktorí žiadajú kompetentných, aby sa Ko­rytnačka vrátila a slúžila ľuďom. Ve­rím, že spoločne nájdeme peniaze a v Žiline postavíme Národné špor­tové centrum olympijského formá­tu,“ uviedol iniciátor petície a žilin­ský poslanec Martin Kapitulík.

„Podpora národných športových zväzov pre nás veľmi veľa zname­ná a len svedčí o tom, že športo­vej infraštruktúry je nedostatok a treba za ňu spoločne bojovať,“ dodal člen petičného výboru a predseda Oblastného futbalové­ho zväzu v Žiline Igor Krško.

Podľa Martina Kapitulíka sa k ich snahe za záchranu žilinskej športovej haly pridávajú stále ďal­šie športové zväzy. „Už nielen Ži­linčania, ale aj športovci z celého Slovenska sa spájajú, aby Koryt­načke vrátili život.“

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU KORYTNAČKY – PETIČNÝ VÝBOR:
Martin Kapitulík, poslanec Mestského a krajského zastupi­teľstva v Žiline
Igor Krško, predseda Oblastné­ho futbalového zväzu Žilina
Dobroslava Lehotská, bývalá reprezentantka SR v športovej gymnastike

Kópie podporných listov NŠZ a komunikácie s MŠVVaŠ SR: http://bit.ly/2zNFud7

Zdroj: - mk -

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod