Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

2. február 2023 | Erika, Erik
| -1°C

Školstvo

Trinásty ročník úspešnej Žilinskej detskej univerzity za nami

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) už od roku 2005 každoročne nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. Výnimkou nebol ani rok 2017, v ktorom druhý júlový týždeň tradične patril Žilinskej detskej univerzite (ŽDU), a to už po trinásty raz.

03.08.2017 | 13:36

UNIZA otvorila svoje brány malým študentom 10. 7. až 14. 7. 2017. V prvý deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie trinásteho ročníka Žilinskej detskej univerzity za účasti vedenia UNIZA, Elektrotechnickej fakulty ŽU a rodičov detí. Tento rok absolvovalo ŽDU 2017 spolu 141 detí, z toho 79 detí v štyroch skupinách bakalárikov a 62 detí v troch skupinách inžinierikov. „Tohtoročná Žilinská detská univerzita je výnimočná tým, že prekonala od jej založenia hranicu 2000 účastníkov, ktorí sa chceli mnohému naučiť. Prajem im, aby bol tento týždeň pre nich prínosom i v budúcnosti. Súčasne ďakujem rodičom, že nám svoje deti zverili a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participovali na tomto výnimočnom projekte,“ vyjadril sa prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter.

Počas celého týždňa sa malí študenti zúčastňovali zaujímavých prednášok a cvičení z oblasti matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie, ktoré pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA. Novinkami na tohtoročnej ŽDU boli prednášky na tému Ako vznikajú pohyblivé obrázky, Zahrajme sa na počítače, Ako funguje spaľovací motor, Svet elektrických pohonov a z cvičení Návrh a realizácia klopného obvodu. Na prednáške Hudobné nástroje a akustika participovali pracovníci z Katedry fyziky z Technickej univerzity vo Zvolene. Okrem univerzitných priestorov deti navštívili i radnicu a letisko v Dolnom Hričove. Pre priblíženie atmosféry skutočnej univerzity dostali malí študenti po vzore tých ozajstných aj výkazy o štúdiu – indexy. Pre inžinierikov boli pripravené teoretické i praktické témy „diplomových prác“, ktoré v posledný deň úspešne všetci obhájili. Najlepšie práce inžinierikov boli odmenené vecnými cenami. Výnimočný týždeň na univerzite bol zakončený slávnostnou promóciou s prítomnými rodičmi a príbuznými, na ktorej dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU Pavol Špánik odovzdal deťom diplomy a priznal im titul bakalárik, resp. inžinierik.

Jednou z noviniek tohto roka bola Slovenskou poštou zriadená príležitostná priehradka, v ktorej bolo možné získať príležitostnú pečiatku z príležitosti usporiadania Žilinskej detskej univerzity 2017. Pre filatelistov je takýto typ pečiatky nesmierne cenný.

Člen organizačného tímu a súčasne prodekan pre vedu a výskum Elektrotechnickej fakulty Peter Hockicko. je s tohtoročnou ŽDU mimoriadne spokojný. „Myslím si, že nič viac nepoteší pedagóga ako slová rodičov, že deti chodia domov nadšené a že sa im to tu páči. To bol aj účel ŽDU 2017, vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium, prebudiť v nich zvedavosť, aby sa pýtali, skúmali, objavovali a aby sa ich vzťah k vede a technike zmenil pozitívnym smerom.“

Potvrdzuje to i desaťročná Katka: „Bolo to tu úplne super. Najviac sa mi páčilo, ako sme sa vozili na parnej lokomotíve.“ Doplnil ju inžinierik Tomáš: „Mne sa veľmi páčilo na letisku, lebo chcem byť pilotom a lietať v oblakoch.“

Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod