Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. január 2020 | Timotej
| -0°C

Spravodajstvo

Ukončenie skládky odpadov sa odložilo

Skládka mala oficiálne dožiť koncom tohto týždňa, do rozhodnutia o jej uzavretí však zasiahli orgány. Inšpekcia životného prostredia vrátila celé konanie vo veci skládky na inšpektorát do Žiliny.

28.04.2014 | 14:36

ŽILINA-POVAŽSKÝ CHLMEC. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Bratislave rozhodla o ukončení ukladania odpadov na skládku odpadov v Považskom Chlmci dňom 31. decembra 2013. Tento mesiac totiž rozhodla o odvolaniach prevádzkovateľa skládky, firmy T+T a OZ Budúcnosť Považského Chlmca. Firma bola proti jej zatvoreniu, občania naopak. Inšpekcia v rozhodnutí o odvolaní vyhovela občanom Chlmca. „Po piatich rokoch sme sa dočkali zodpovedného prístupu voči prírode aj občanom. Toto rozhodnutie je v inštančnom poradí konečné, už nie je možné odvolanie. Má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní,“ tvrdila Anna Smikoňová, poslankyňa za mestskú časť a členka OZ Budúcnosť Považského Chlmca. Platnosť mala nadobudnúť po uplynutí tejto doby, koncom tohto týždňa.

Rozhodnutie však deň na to SIŽP zrušila pre procesné chyby. Minulý štvrtok to uviedol konateľ spoločnosti T+T Miloš Ďurajka. „V súčasnosti sme v stave platného rozhodnutia z roku 2009. Ale platí predbežné opatrenie o neukladaní odpadu.“

Ústredie SIŽP ako druhostupňový odvolací orgán vrátilo konanie vo veci skládky na prvostupňový orgán, Inšpektorát životného prostredia (IŽP) v Žiline. „Okrem iného je to z dôvodu nevyhnutnosti rozhodnutia o rekultivácii skládky v súvislosti s vysporiadaním vlastníckych vzťahov a vykonaním procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ informoval primátor Žiliny Igor Choma.

Zároveň vydala rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým sa prevádzkovateľovi nariaďuje zdržať sa akýchkoľvek činností súvisiacich s ukladaním odpadu na skládke. „Týmto rozhodnutím sa zabezpečila kontinuita v neprevádzkovaní skládky odpadu, pretože prvé predbežné opatrenie vydaním rozhodnutí o odvolaní stratilo platnosť a v prípade ukladania akéhokoľvek odpadu na skládku hrozia Slovenskej republike za strany EÚ vysoké sankcie,“ dodal primátor.
 

Cena za odpad sa zmení

Zmluvu so spoločnosťou T+T má mesto uzavretú počas životnosti, respektíve prevádzkovania skládky TKO. Mesto však už vydalo v Európskom vestníku pre verejné obstarávanie predbežné oznámenie o verejnej súťaži na nového dodávateľa služieb v oblasti zberu a likvidácie komunálneho odpadu.

Skládku na území mesta primátor už nechce. „V platnom územnom pláne sa so žiadnou skládkou na TKO a ani so spaľovňou nepočíta, takže žiadna ďalšia skládka na TKO na území mesta neprichádza do úvahy,“ informuje Pavol Čorba.

Čo bude s odpadom, ktorý sa na našom území vyprodukuje? Zvýši sa cena za odvoz a likvidáciu odpadu? Vysúťažená cena údajne môže byť vyššia, ale i nižšia. „To, kde sa odpad bude ukladať, bude vecou dodávateľa tejto služby. Mesto bude požadovať kompletné služby, teda zber, zvoz aj zneškodňovanie odpadu. V súčasnosti je predčasné sa vyjadrovať k výške poplatku za vývoz KO, pretože verejné obstarávanie sa len pripravuje a až na základe jeho výsledku budeme vedieť cenu za likvidáciu TKO na území mesta Žilina,“ uviedol hovorca mesta.
 

Veronika Cvinčeková
Snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod