Žilinský Večerník

18. júl 2024 | Kamila
| 22°C

Divadelná

V divadle začali skúšať novú inscenáciu

Herci Mestského divadla Žilina začali študovať novú divadelnú inscenáciu PRACHY! v réžii Mariána Amslera, ktorej premiéru plánujú na 8. júna.

13.05.2019 | 12:18

PRACHY! je tragi­komická hra o pe­niazoch a živo­te s nimi. Mestské divadlo Žilina ju práve v týchto dňoch začalo štu­dovať, aby si ju mohli divá­ci vychutnať na konci toh­toročnej divadelnej sezóny. Inscenácia PRACHY! nepo­skytuje politické manifesty ani presné návody.

KRÍZA VŠADE NAOKOLO

Človek otvorí noviny a zis­tí, že je permanentne vo vojne. Neustále sa niekde deje akási kríza. Štát je na mizine, banky krachu­jú, zamestnávatelia pre­púšťajú a dane sa zvyšujú. V tomto vojnovom stave sa obyčajní ľudia snažia žiť svoje obyčajné životy. Mož­no by im pomohlo, keby identifikovali svoju pozíciu v svetovom indexe šťastia, o ktorom neustále hovo­ria v televízii, ale nikto ne­vie, čo to vlastne je. Zatiaľ sa javí len to, že šťastie závisí od peňazí. Hľada­nie šťastia je predsa fuška a ekonomická kríza to len komplikuje.

PANOPTIKUM PREŽITIA

Príbeh prostredníctvom po­stáv ako letuška, zamest­nanec Ikey, mladá žena bez práce, manželka advokáta, dôchodca a mnohých ďalších mapuje spoločenský terén naprieč všetkými sociálnymi vrstvami. V jednotlivých prí­behoch sa nachádzajú jemné stopy ekonomickej krízy a fi­nančných problémov, ktoré sa viac než v peňaženkách odzrkadľujú v našich vzťa­hoch a emóciách. Množstvo scén s citom pre komický detail a mrazi­vú pointu označila nemec­ká kritika za „panoptikum prežitia“ v súčasnom mate­riálnom svete. Novú inscenáciu divákom plánuje divadlo predstaviť už o mesiac – 8. júna.

Zdroj: -jh-, -kk-

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod