Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

29. jún 2022 | Peter a Pavol, Petra
| 12°C

Z regiónu

V Hornom Hričove sa obávajú kontaminácie vody vo Váhu

Úsek vodného toku Váh v obci je obľúbenou lokalitou pre rybárov. Tí sa zhodujú v jednom: taká spúšť tu už roky nebola. Alarmujúci je podľa nich najmä úhyn rýb. Správca toku ani rybársky zväz zatiaľ nevedia jednoznačne posúdiť, čo je príčinou.

15.05.2020 | 14:57

Občania sa však domnievajú, že za znečistenie môže vypustenie Hričovskej priehrady a kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo na konci leta a na jeseň minulého roka. Prietoky z horných úsekov Váhu boli prevádzané starým korytom Váhu pod Vodnou sústavou Hričov, preto v starom koryte došlo k výrazne zvýšenej hladine vody. Zanechala nečistoty a ľudia predpokladajú, že rovnako ovplyvnila aj kvalitu vody v úseku Horný Hričov.    

Michal Bačinský, pôvodom z Horného Hričova, je dlhoročným rybárom. Tento stav považuje za katastrofálny. „Bahno strašne zapácha, miestami je až hrdzavé. Veľa rýb pláva hore bruchom. Podľa mňa je to bahno, čo bolo v priehrade úplne na spodku. Ako sa vypúšťal Váh, zarezával sa do tohto bahna a bral ho so sebou. A teraz je to v rieke,” uvádza.

Aj minulý týždeň bol vraj pri vode. „Za polhodinu, čo som tam bol, štyri ryby plávali hore bruchom. A to som bol kilometer od priehrady. Zaujímavé je, že nedochnú všetky v jeden čas, ale postupne už niekoľko týždňov. Veľa z nich nemá žiadne poškodenie na tele od predátora a niektoré majú na sebe plesne. Hnijú zaživa,” opisuje.

Vzorky odoslali na expertízu

Ide najmä a podustvy a pleskáče. Práve podustvy sú citlivé na kvalitu vody, živia sa zoškriabavaním rias z kameňov. „Keďže je to bahno aj na kameňoch, problém je možno tam,” domnieva sa rybár. 

Nie je jediný, kto zaznamenal vysoký počet uhynutých rýb. Rybári pritom každú jar rátajú s prirodzeným úhynom slabších jedincov, ktoré po zime nie sú v dobrej kondícii.  Nikdy ale nebol úhyn taký evidentný ako teraz. Niektorí spomínajú ako možnú príčinu aj miestnu čističku vôd.

Podľa Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Žilina treba takisto brať do úvahy viaceré možnosti. Aj to, že prirodzený úhyn po zime nie je taký badateľný pri menšom počte rýb ako pri oveľa väčšom počte, ktoré sa vypúšťaním do Váhu dostali. O situácii však vedia a riešia ju. Ako uviedli, našli sa ryby s rôznymi defektmi po tele, a preto z nich odobrali vzorky a poslali na veterinárnu expertízu. Na výsledky stále čakajú a podľa nich budú ďalej konať.


 

Zvýšená hladina je bežný jav

SRZ Žilina bola pri vypúšťaní nádrže privolaná k rokovaniu so správcom toku Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Celý postup prác komunikovali a rybári potvrdili, že spolupráca prebehla na korektnej úrovni.

Počas a po procese prebehla na tejto kaskáde kontrola kvality vody a dodnes sa vykonáva v úseku Bytča. Správa o aktuálnom stave v Hornom Hričove ich preto prekvapila . „Správca toku pravidelne raz mesačne vykonáva svojimi pracovníkmi z laboratória odbery povrchovej vody za účelom sledovania jej kvality. Odbery vzoriek sa realizovali neprerušene aj počas revízie kaskády v roku 2019. Výsledky rozborov boli v norme, nevykazovali sa žiadne anomálie,” uviedol referent komunikácie SVP Tomáš Januš. Podľa správcu zvýšená hladina nie je dôvodom znečistenia, je to bežný jav, ktorý nastáva aj počas povodňových prietokov a koryto vodného toku je na to určené. „Fotografie sú obrazom správania sa našej spoločnosti voči životnému prostrediu,” dodal.

Inšpekciu sme informovali

Zo SVP takisto uviedli, že v prípade zistenia úhynu rýb sa zistená skutočnosť neodkladne nahlasuje na inšpekciu životného prostredia, na ktorú sme sa aj obrátili. „Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) nebolo doručené žiadne podanie poukazujúce na znečistenie povrchovej vody v toku Váh v k. ú. Horný Hričov, resp. na hromadný úhyn rýb v predmetnej lokalite,” uviedla vedúca oddelenia kontroly Brigita Pokorná. „Inšpekcia však informáciu preverila a zistila, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina naozaj zaznamenala v predmetnom úseku toku úhyn rýb (cca 2 týždne späť), zabezpečila odber vzoriek týchto rýb a objednala ich virologickú a chemickú analýzu v Štátnom potravinovom a veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne. Výsledky analýz ešte nie sú k dispozícii,” dodala.

Inšpekcia ďalej overila  u správcu vodného toku Váh výsledky monitoringu kvality povrchovej vody Váhu, pričom v najbližšom monitorovacom mieste Bytča nebola v roku 2020 zaznamenaná výrazná zmena kvality povrchovej vody. Posledný odber vzoriek sa uskutočnil 7. apríla 2020.

Výsledky analýzy z odberu vzoriek z Váhu budeme aj my ďalej sledovať.

Foto: Martina Bajánková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod