Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. máj 2020 | Ferdinand
| 4°C

Z regiónu

V kafilérii menia rotor sušiarne. Bude zápach intenzívnejší?

V spoločnosti v Mojšovej Lúčke, ktorá sa ako jediná na Slovensku špecializuje na spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov, menia v týchto dňoch rotor sušiarne. Ako sa uvádza v oficiálnom oznámení, v súvislosti s touto opravou môže dôjsť k čiastočnému úniku zápachu. V Mojši sú zhrození, vraj to už nemôže byť horšie.

20.02.2019 | 09:00

Od 10. februára do 24. februára 2019 opravujú v kafilerickom zariadení v Mojšovej Lúčke technologické zariadenie na linke 1 na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 1 (celé telá uhynutých zvierat, vrátane koží a kožiek týchto zvierat atď.), konkrétne menia rotora sušiarne. Ako sa píše v oficiálnom oznámení, ktoré bolo doručené na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, jedná sa o technicky aj technologicky veľmi zložité zariadenie, preto si výmena rotora vyžaduje vysokú odbornú spôsobilosť a dlhú časovú náročnosť.

„Z toho dôvodu v danom období v našej spoločnosti budeme nútení mať otvorené niektoré priestory výrobných prevádzok a môže tak dôjsť k čiastočnému úniku pachových látok. Za prípadné vzniknuté nepohodlie obyvateľom priľahlých obcí sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ píše sa v oficiálnom stanovisku spoločnosti VAS, s. r. o. Mojšova Lúčka.

Dennodenné sťažnosti

Oznámenie o výmene rotora bolo doručené aj na Obecný úrad v Mojši. Práve táto dedina je najviac zasiahnutá pachom, ktorý sa pri spracovaní živočíšnych produktov z kafilérie šíri. „Je to nepríjemná správa, pretože zápach je už teraz neznesiteľný. Neviem si ani predstaviť, že to bude ešte horšie,“ hovorí starosta Mojša Štefan Svetko. Starostom obce je už štvrté volebné obdobie a so sťažnosťami na zápach od obyvateľov prichádza do kontaktu pravidelne. „Sťažnosti sú prakticky denne. Ľuďom odporúčame, aby sa obrátili na Okresný úrad životného prostredia, aby sme spolu zvýšili tlak na zvýšenie kontrol z ich strany. Odkedy som starostom, spísali sme dve petície na neznesiteľný zápach z kafilérie. Jedna bola proti vybudovaniu spaľovne na mieste kafilérie, výsledok bol taký, že na čas sa zvýšili kontroly, ale zápach je stále rovnaký,“ konštatuje starosta Mojša.

Kafiléria v Mojšovej Lúčke je v prevádzke od roku 1968. „Spracúvame vedľajšie živočíšne produkty s následnou výrobou masokostnej múčky a živočíšneho tuku. Naše kafilerické zariadenie je jediné v Slovenskej republike, ktoré spracúva aj materiál kategórie 1 a zabraňuje tým šíreniu nákaz ako antrax, BSE, mor, slintačka a krívačka,“ hovorí konateľka spoločnosti Alexandra Krajčíová Orčíková. Oprava, ktorú aktuálne realizujú, sa podľa jej slov robí plánovane každých desať rokov. Výmena potrvá max. 10 dni a napriek avizovanému upozorneniu nepredpokladajú únik pachových látok. „Únik zápachu môže byť intenzívnejší v lete, kedy sme podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinní spracovať všetku asanovanú surovinu, keďže producenti vedľajšieho živočíšneho produktu zväčša nemajú vybudované chladenie, čím dochádza k biologickému rozkladu tohto produktu. Takáto surovina môže pri spracovaní produkovať väčší zápach,“ reaguje na margo sťažností.

Kontroly trikrát do roka

Ako informoval Miroslav Beriac zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, podnety na zápach, ktorý by sa mal šíriť z kafilérie v Mojšovej Lúčke, dostávajú niekoľkokrát do roka. Pravidelnými sťažovateľmi sú práve obyvatelia, ktorí žijú v jej blízkosti. Tento rok zatiaľ neevidujú žiaden podnet. „Kontroly realizujeme priebežne, spravidla minimálne dve-tri kontroly v priebehu roka. Posledná kontrola bola vykonaná 15. decembra 2018. Pri kontrole nebolo zistené porušenie právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,“ uviedol. Podnety na nepríjemný zápach evidujú prevažne v letných mesiacoch. „Zvyčajne je spôsobený vykládkou a spracovaním nekvalitnej suroviny – dovozom kadáverov v značnom štádiu rozkladu, ktoré musí spoločnosť VAS, s. r. o. podľa veterinárneho zákona spracovať. V letných mesiacoch roku 2018 bol zápach v okolí spôsobený poruchou, ktorá vznikla na sušiarni produktu. Aby prevádzkovateľ predišiel opätovnému vzniku obdobnej situácie, vykonáva v terajšom období výmenu rotora sušiarne suroviny,“ vysvetlil Miroslav Beriac, pričom podotkol, že príčinou nepríjemného ovzdušia v danej lokalite môže byť aj zápach, ktorý vzniká pri vyskladnení bojlerov zo susediacej spoločnosti, ktorá chová hydinu, resp. pri vývoze a rozmetaní hnoja na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch.

V Mojši pripravujú ďalšiu petíciu

Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia je technológia, s ktorou v kafilérii pracujú, najlepšia dostupná na trhu a spĺňa všetky všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany zdravia, ako aj požiadavky na eliminovanie pachových látok. Pre obyvateľov Mojša však táto skutočnosť nie je dostačujúca. Nepríjemný zápach musia znášať takmer každý deň. Cez leto je nemožné spávať pri otvorenom okne, pretože je zápach neznesiteľný. „Keďže petície na zníženie zápachu sú neúčinné, novozvolené obecné zastupiteľstvo v obci Mojš zvolilo komisiu, ktorá pripraví novú petíciu, tentokrát na likvidáciu kafilérie. Predsedom komisie som ja a v krátkej dobe schválime petičnú otázku a spustíme petíciu. Aby bola účinnejšia, oslovíme mesto Žilina a ďalšie priľahlé obce, aby sa do petície zapojili,“ informoval starosta obce Mojš Štefan Svetko.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod