Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2023 | Mikuláš
| -10°C

Z regiónu

V Kii sa nedohodli na zvýšení platov, spomína sa ostrý štrajk

V závode Kia sa odborári so zamestnávateľom ani na piaty pokus nedohodli na zvýšení platov. Odborári požadujú 10-percentné navýšenie, zamestnávateľ navrhuje 3,5-percentné zvýšenie. Požiadali preto ministerstvo o sprostredkovateľa. Ak sa aj tento pokus skončí neúspešne, zamestnanci nevylučujú ani ostrý štrajk.

03.03.2017 | 08:22

Doteraz sa uskutočnilo päť kôl kolektívnych rokovaní, to posled­né bolo 10. februára. Zástupcovia zamestnancov žiadajú nárast tari­fných miezd v robotníckych profe­siách o 10 % a v administratívnych profesiách o 7 %, čo je v nominál­nom vyjadrení približne rovnaká čiastka. Chcú tiež presadiť navýše­nie príplatku za prácu v noci o 0,26 eura za hodinu. „Zamestnávateľ síce po dvoch mesiacoch od zača­tia vyjednávania súhlasil so zvýše­ním príplatku za prácu v noci o 0,26 eura za hodinu, navýšenie tarifných miezd zamestnancov však navrhu­je zvýšiť len o 3,5 %, resp. 34 eur, čo zástupcovia zamestnancov nemôžu akceptovať,“ povedal predseda odbo­rovej organizácie OZ Kovo Kia Žilina Miroslav Chládek. Odborár tvrdí: „Je čas výraznejšie zvýšiť mzdy zamest­nancov, nakoľko finančná kondícia KMS je dlhodobo vynikajúca a vzhľa­dom na charakter výroby, vysokú produktivitu práce a pridanú hodno­tu, firma na to jednoznačne má.“

Priemerná mzda výrobného ope­rátora v závode Kia predstavovala v uplynulom roku vrátane všetkých príplatkov a bonusov 1354 eur. Ho­vorca spoločnosti Jozef Bačé uviedol, že počas aktuálneho kolektívneho vyjednávania prejavila spoločnosť Kia Motors opakovane ústretový prí­stup a v priebehu doterajších piatich kôl viedla rokovania o dodatku ku kolektívnej zmluve konštruktívne. „Aktuálna ponuka spoločnosti už v tejto fáze vyjednávania prevyšuje vý­sledok, ktorý bol dosiahnutý počas kolektívneho vyjednávania minulý rok. Na základe poslednej ponuky by si výrobný zamestnanec polepšil v priemere o 58 eur mesačne. Spo­ločnosť Kia Motors Slovakia je aj na­ďalej otvorená ďalším rokovaniam,“ doplnil.

Podľa našich informácií by malo dôjsť k rozhovorom so sprostred­kovateľom do dvoch týždňov.

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod