Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. september 2023 | Cyprián
| 6°C

Knižná

V knižnici pribudli interaktívne tituly kníh

V Krajskej knižnici v Žiline obohati­li fond o nové in­teraktívne tituly kníh známych ako Kúzelné čítanie s elektronickým pe­rom, vďaka ktorým sa deti zábavnou a pútavou for­mou dozvedia množstvo zaujímavých a užitočných informácií.

18.01.2019 | 12:48

Knihy nájdu či­tatelia na Úseku literatúry pre deti a mládež. Vďaka knihám sa deti môžu zábavnou formou učiť nielen o ľudskom tele, o doprave, prírode, ale rov­nako sa môžu učiť aj ne­mecký alebo anglický jazyk. „Fond krajskej knižnice bol doplnený aj o nové didak­tické a edukačné hry, pro­stredníctvom ktorých sa deťom rozvíja ich predsta­vivosť a fantázia,“ povedala Božena Sobolová z Krajskej knižnice v Žiline. Finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu a hier poskytla Nadácia Kia Mo­tors Slovakia. V rámci re­alizácie projektu Knižnica – vzdelávacie centrum pre deti i dospelých poskytla nadácia aj prostriedky na technické vybavenie klu­bovej miestnosti, kde sa konajú kultúrno-spoločen­ské a vzdelávacie podu­jatia a kde sa stretávajú a činnosť rozvíjajú aj rôz­ne spoločenské skupiny a komunity.

Zdroj: - b s - , - k k -

Foto: archív knižnice

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod