Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Zaujalo nás

V Konskej bude aquapark, príde aj k vyvlastneniu

Medzi obcami Kamenná Poruba a Konská sa nachádza vrt s termálnou vodou. Podobný ako majú v neďalekých Rajeckých Tepliciach. Už niekoľko rokov je v pláne výstavba aquaparku. Postaviť ho má spoločnosť Prameň Kamenná Poruba. V súčasnosti sa koná vykupovanie pozemkov pod prístupové komunikácie. Neznámych vlastníkov plánujú vyvlastniť. To sa však nepáči všetkým dedičom. Padli už dokonca aj trestné oznámenia.

25.10.2016 | 11:23

Jozef Hulec by sa mal stať vlastníkom jedného takéhoto pozemku v katastri obce Kamenná Poruba. Po smrti jeho tety sa momentálne realizuje dedičské konanie. Kým však nebude skončené, je v správe Slovenského pozemkového fondu ako pozemok neznámych vlastníkov. Okresný úrad, odbor výstavby tu začal vyvlastňovacie konanie práve v prospech spoločnosti Prameň Kamenná Poruba. Podľa Jozefa Hulca je rozloha pozemku asi 6618 m² a cení si ho na asi 100-tisíc eur. O tom, že je predmetom vyvlastnenia, sa vraj dozvedel len náhodou, a to z internetovej stránky obce Kamenná Poruba. „Nechápem, prečo chcú práve ten môj pozemok. Je tam ďalších dvanásť. Asi preto, že je v dedičskom konaní a myslia si, že ho „zhltnú“ za pár eur ako malinu. Pritom ma nikto nekontaktoval a oznámenie nie je ani na internete, ani na úradnej tabuli. Preto som podal už aj trestné oznámenie proti spoločnosti Prameň aj proti okresnému úradu,“ hovorí nahnevaný budúci vlastník. Podľa jeho slov tu je totiž veľké podozrenie z porušenia zákonov o vyvlastnení. „Keby vyvlastňoval štát alebo obec, tak to chápem. Ale súkromná firma? Je to vôbec možné? Ja mám k tým pozemkom osobný vzťah. Sadil som tam zemiaky a teraz mám o ne takto prísť a za smiešnu cenu,“ hovorí. Starostka Konskej Janka Stup­ňanová hovorí, že lokalita, v ktorej sa nachádza tento pozemok, je v zmysle územného plánu zadefinovaná ako miestna komunikácia. Má ísť o verejnoprospešnú stavbu, ktorá bude slúžiť prioritne obci, nakoľko bude bežnou miestnou obecnou komunikáciou. „Súkromný investor ponúkol svoje služby na kompletný servis ohľadom riešenia spomenutej komnikácie a následnej výstavby. Cesta bude po výstavbe odovzdaná do vlastníctva obce Konská aj s prislúchajúcimi pozemkami. Táto cesta je a aj vždy bude obecnou komunikáciou, ktorá bude slúžiť občanom,“ uviedla starostka pre Žilinský večerník. Podľa starostu Kamennej Poruby Štefana Kasmana k vyvlast­ňovaniu bolo nutné pristúpiť, prtože pozemok nie je prededený a neexistuje naň list vlastníctva. Preto je vyvlastnenie jediný spôsob, ako ho vyrovnať. Potvrdila to aj Anna Tomkówa z odboru výstavby okresného úradu. „Návrh na vyvlastnenie pozemkov, ktorý bol podaný pre získanie vlastníckeho práva k pozemkom na stavbu miestnej komunikácie nazvaný podľa vydaného územného rozhodnutia, ktorý vydal prvostupňový stavebný úrad „Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty na Kunerad“ sa týka nezistených alebo zomrelých vlastníkov, ktorí nemajú prededené predmetné parcely. Často sa stáva, že dedičské konania sú aj niekoľko rokov. Pri stavbách diaľnic sa stretávame bežne, že nie sú prededené pozemky zomrelých vlastníkov 20, 30 aj viac rokov. Vzhľadom na to, že podľa vyvlastňovacieho zákona č. 282/2015 Z. z. sa vyvlastnenie môže konať aj v prípade, že sa týka nezistených a zomrelých vlastníkov, odporúčam, aby sa pán Jozef Hulec prihlásil ako účastník konania. Musí preukázať, že ide o domnelého dediča po zomrelom účastníkovi a bude účastníkom,“ uviedla Anna Tomkówa. Podľa nej bola znaleckým posudkom stanovená aj výška náhrady za vyvlastnené pozemky, ktorá je trhovou cenou, tzn. všeobecnou hodnotou pozemku podľa vyhlášky. Vyvlastňovanie sa vraj ešte nezačalo. Ktokoľvek má možnosť ho napadnúť a ak súd rozhodne, že má byť zrušené, tak ho okresný úrad zastaví. Konateľom spoločnosti Prameň Kamenná Poruba je Michal Altus.

Hovorí, že cesta je vedená ako verejnoprospešná stavba, ale spoločnosť Prameň by ju rada využívala aj pre svoj projekt aquaparku. „Aj preto sme s obcami podpísali zmluvu, v ktorej sme sa zaviazali vykúpiť pozemky potrebné na výstavbu cestného telesa a aj k jej následnej údržbe,“ hovorí. Konateľ uviedol, že s vlastníkmi pozemkov sa prioritne snažia dohodnúť. K vyvlastňovaniu prichádza len vtedy, keď nie sú známi vlastníci, s ktorými by mohli rokovať. „Výkupnú cenu sme stanovili podľa znaleckého posudku. Je nastavená korektne, na 5 eur za m², pričom ide o ornú pôdu. Rovnakú cenu dostanú známi vlastníci, ale bude to aj cena, za ktorú chceme pozemok vyvlastniť. Pokiaľ nie sú momentálne známi vlastníci a realizuje sa dedičské konanie, o svoje peniaze neprídu. Sme totiž po­vinní ich zložiť do Slovenského pozemkového fondu, kde zostanú 10 rokov viazané a dediči po skončení dedičského konania sa o ne môžu prihlásiť tam,“ povedal konateľ spoločnosti. Podľa jeho slov projekt aquaparku obom obciam, ale aj všetkým obyvateľom len a len pomôže. „Vybudovaním cesty ľuďom pomôžeme zhodnotiť ich parcely. Ich cena stúpne možno až desaťnásobne. Dnes sú tam totiž polia a keď tam bude cesta, bude sa tam dať stavať. Dokonca sme mali aj také prípady, že nám ľudia chceli dať pozemky zadarmo, len aby sme tam tú cestu postavili,“ uzavrel Michal Altus. K zhodnoteniu pozemku by malo dôjsť aj v prípade Jozefa Huleca. Predmetom vyvlastňovacieho konania je totiž len 96 m² z celkovej výmery jeho pozemku, ktorá je 6618 m². Teda len nepatrná časť. Väčšina mu teda zostane a zhodnotí sa. Za 96 m² by mal dostať 480 eur.

Foto: Michal Filek

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
18 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod