Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 20°C

Z regiónu

V Rajeckej doline vás čaká cyklistika so sprievodcom, históriu čoskoro oblečú do príťažlivého šatu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina sa chystá zavŕšiť tento rok projekt Cykloraj zavedením okruhov s možnosťou využitia služieb cyklosprievodcov. Dolina tak začne žiť vlastným plnohodnotným cykloživotom. Na stole je však už koncepcia ďalšieho projektu, ktorý by sa mal počas nasledujúcich štyroch rokov vyprofilovať do netradičného historického turizmu. Porozprávali sme sa o tom s predsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petrom Slyškom.

16.06.2023 | 17:58

Začína sa letná turistická sezóna, neobzrieme sa ešte za tou minulou?

Vlani sa OOCR Rajecká dolina zamerala najmä na cyklistiku a dobudovanie infraštruktúry. Podarilo sa nám priniesť nové produkty, tabule na cyklotrasách i podrobnú tlačenú mapu Rajeckej doliny, ktorá zahŕňa územie od Súľovskej časti po Lúčanskú Malú Fatru a od Strážova až po Žilinu. Turistom už na to, aby si naplánovali výlet v tejto oblasti, stačí táto jediná mapa. Obsahuje všetky highlighty, doliny, studničky, fotopointy, zaujímavé miesta, popisy a jej interaktívnosť sa ešte zvýši v online podobe, ktorú pripravujeme v najbližšom čase. V jednotlivých katastroch obcí je týchto máp osadených 15. Každá obec si určila miesto, kde by ju chcela mať. Rovnaký je aj počet mobiliárov, ktoré sú umiestnené pri nich. Pribudlo taktiež 62 tabúľ cyklopoludníkov s fotografiami, ktoré označujú a navigujú k zaujímavým miestam na jednotlivých trasách. Pokračovali sme v revitalizácii hotových studničiek a pribudlo aj zopár nových.

Nemožno vám uprieť, že cyklistika je vaša špecialita, no cestovný ruch súvisí s aj s inými oblasťami...

Zaoberáme sa riešením infraštruktúry, pričom sa osobne veľmi intenzívne angažujem v diskusiách o diaľničnom privádzači. So zástupcami obcí komunikujeme o parkovaní na frekventovaných miestach v doline, pretože nekoordinované parkovanie návštevníkov komplikuje život miestnym obyvateľom. Spolupracovali sme tiež na vyznačení 1. bežeckej trailovej trasy Rajeckou dolinou. Má 7,6 km, prevýšenie 192 m, začína sa v Rajeckých Tepliciach, pokračuje smerom na Zbyňov a ťahá sa zvážnicou v nadmorskej výške asi 500 m. Je to nenáročná trasa s viacerými panoramatickými výhľadmi, ktorú možno absolvovať buď ľahkým behom, alebo chôdzou. Priamo po tejto trase sa beží Beh Rajeckou dolinou, ktorý nás čaká 24. júna.


 

Iniciovali ste projekt na záchranu Čičmian. Ako ho spätne hodnotíte?

Spoločne s pani starostkou sme založili dobrovoľnú zbierku, čím sme chceli poukázať na vážnu situáciu v obci, ktorá je naším národným kultúrnym dedičstvom a pasuje sa s existenčnými problémami. Ľudia na ňu reagovali a za vyzbierané financie sme vďační, pretože pomohli v hodine dvanástej. Ja však nie som úplne nadšený z toho, že museli byť použité ma bežnú prevádzku obce. Rozumiem, že v rámci vážnej situácie pani starostka potrebuje financie, no verím, že sa podarí aj na základe našej iniciatívy nájsť systémové riešenia. Takto získane zdroje by nemali slúžiť na bežnú prevádzku, ale mali by sa vrátiť do cestovného ruchu. To je ale dlhodobý problém nastavenia systému, s ktorým bojujeme nielen v Čičmanoch, pretože ani poplatky za ubytovanie nesmerujú exaktne do cestovného ruchu. To bola jedna z tém, ktorú som výrazne tlmočil aj predstaviteľom rezortu pri ich nedávnej návšteve v Rajeckej doline. Každý vidí, ako sa robí cestovný ruch v zahraničí, no nie každý vie, že tam je systém prerozdelenia financií úplne iný, a teda aj organizácie ako naša disponujú úplne inými financiami na pokrytie investícií.

Plánujete nové úseky cyklotrás?

Od spustenia projektu Cykloraj v roku 2019 sme vyznačili viacero cyklotrás a aktuálne ich máme viac ako 150 km. V tomto roku plánujeme ich revitalizáciu, ale aj nový úsek – prepojenie Poluvsia a Turia. Komunikujeme aj so združením miest a obcí, ktorému predsedá mesto Žilina, na vybudovaní cyklochodníka Žilina – Rajecké Teplice. Veríme, že sa projekt intenzívne naštartuje, pretože priame prepojenie týchto dvoch miest mimo cesty prvej triedy je v záujme bezpečnosti dopravy a cykloturizmu, ale aj nášho projektu cyklookruhov a cyklosprievodcov dolinou. Posledný rok sme sa viac zamerali na dobudovanie komplexnej infraštruktúry, aby ľudia mali kam prísť, oddýchnuť si, pozrieť do mapy, navštíviť fotopointy. Okno do Rajeckej doliny, rebrík do neba, hojdačky, srdce doliny atď., to všetko sú spestrenia cykloturistiky, ktoré dávajú ľuďom určitý cieľ výjazdu, samozrejme, okrem atraktívnych miest ako Betlehem v Rajeckej Lesnej, lipa v Ďurčinej, Budzogáň v Zbyňove, Čičmany či kúpele v Rajeckých Tepliciach. Nainštalovali sme tiež dva elektronabíjacie stojany v Rajeckých Tepliciach a v Rajci, kde sú i servisné stojany a v tomto roku plánujeme ďalšie dva v Kunerade a Rajeckej Lesnej.

Vráťme sa pár vetami k spojnici Žilina – Rajecké Teplice. Cyklisti na ňu čakajú ako na spasenie...

Apelovali sme na mesto Žilina a teší ma, že v súčasnosti je už projektom poverený človek, ktorý k nemu pristupuje aktívne. Plánujeme aj stretnutie s predstaviteľmi ŽSK, pretože kooperácia je nevyhnutná aj na tejto úrovni a verím, že nám dokážu pomôcť a poskytnúť cenné informácie. Teraz je totiž ten správny čas na stanovenie harmonogramu prác. Aktuálne máme vydané platné územné rozhodnutie, riešili sme napojenie a ukončenie v Rajeckých Tepliciach a sme pred majetkovoprávnym vysporiadaním. Bude to náročné, pretože prístup ľudí sa mení. Všetci chcú podporovať cykloturistiku, no len dovtedy, kým sa ich to bytostne nedotýka. Prepojenie je finančne náročné pre viaceré aspekty, jedným z nich sú prechody cez železničné priecestia a predstavuje približne 8 miliónov eur.


 

Spomínali ste projekt cyklookruhov a cyklosprievodcov. V čom spočíva?

Projekt Cykloraj vznikol v roku 2019 s jasnou koncepciou na 4-5 rokov. Jeho cieľom bolo vybudovať cykloturistickú destináciu. To zahŕňalo v prvom rade oficiálne vyznačenie cyklotrás, chodníkov, vytvoriť na nich atraktívne značenia, infraštruktúru, mobiliáre, mapy, foto a občerstvovacie stanice. To je zázemie produktu. Prichádza finálna fáza, vytvorenie samotného produktu, ktorý môžeme ponúkať. Je ním cyklosprievodca Rajeckou dolinou. V rámci neho vytvárame rôzne okruhy a balík, ktorý ľudia môžu využívať tak, že si zaplatia jedno- alebo viacdňového cyklosprievodcu, s ktorým si nastavia výlety podľa vlastných schopností. Sprievodca bude jednak fyzický, máme na to pripravených viacero cyklistov, možnosť požičania bicykla, elektrobicykla alebo sprievodcu v zmysle vyznačených cyklookruhov s popisom na web stránke i v tlačenej podobe. Okruh bude viesť po viacerých cyklotrasách, bude mať svoju mapu, highlighty a cyklista si môže zarezervovať fyzického sprievodcu.

V akej fáze je projekt v súčasnosti?

Aktuálne máme rozpracovaných 6 okruhov vo viacerých stupňoch náročnosti i časového rozmedzia. Treba si uvedomiť, že sú to vopred nastavené okruhy, no s cyklosprievodcom si výlet zostavíte individuálne. Náročnosť okruhov je prispôsobená rodinám s malými deťmi, ale aj zdatnejším cyklistom, veď tu máme majstrov Slovenska i sveta v rôznych cyklodisciplínach. Zaujímavý jav priniesol fenomén elektrobicyklov. Nie je totiž problém, či cyklista kopec vyšliape, ale či ho zíde. Dostaví sa strach, opatrnosť, pretože ľudia, ktorí nebicyklujú, si zrazu môžu dovoliť veci, na ktoré by si za normálnych okolností netrúfli. Aj v takýchto prípadoch môže pohodu bez stresov zabezpečiť cyklosprievodca.

Prečo ešte by sme ho mali využiť ?

Ja sám túto službu rád využívam v iných regiónoch. Niežeby som nevedel bicyklovať, ale môže sa stať, že prídem na neznáme miesta, jazdím po krásnej trase, ale neviem, že 100 metrov odo mňa sa nachádza nejaké pekné a zaujímavé miesto. Ja ho nevidím a dozviem sa to možno až večer, keď bilancujem výlet. So sprievodcom si užívate bicyklovanie na cudzích miestach bez toho, aby ste striehli, kde môžete vidieť niečo zaujímavé. On vám ukáže krásu okolia, zefektívni vaše bicyklovanie a urobí jazdu bezpečnejšou.


 

Projekt Cykloraj sa teda blíži do úspešného záveru. Aký bude nasledovať?

Radi by sme uviedli do života koncepciu historického turizmu. Bude to opäť aktivita na 4 roky, v rámci ktorej máme vytipované určité historické miesta. Tie budeme výrazne podporovať a vytvárať pre ne produkt. Použijem príklad nášho rodáka Jozefa Gabčíka, ktorý má v Poluvsí pomník, bustu na rodnom dome, je záujem založiť jeho múzeum, vytvoriť náučný chodník s viacerými zastávkami, fotopointmi či artefaktmi od remeselníkov a celú historickú udalosť, takpovediac, zabaliť do výsledného produktu. Ten by mal atraktívne predstaviť príbeh Gabčíka, Heydricha a českých korunovačných klenotov, ktoré boli ukryté v Rajeckých Tepliciach. Rovnaký zámer máme s Čičmanmi, Lietavským hradom, tradíciou garbiarstva v Rajci či SNP. Historický turizmus by mal atraktívne vzdelávať a predstavovať tradície. Na začiatku vždy vidíme výsledný produkt, ktorý následne rozoberieme na jednotlivé etapy prípravy a postupne ho zrealizujeme.

Ako hodnotíte spoluprácu s obcami?

Rok bol ťažký, doznievala pandémia, vzápätí prišiel vojnový konflikt, energetická kríza. Samospráva je bičovaná z každej strany a podpora štátu nie je dostatočná. Prenáša sa to aj do cestovného ruchu, pretože primátori a starostovia riešia existenčné problémy a musia hľadať finančné zdroje na to, aby zabezpečili základný chod miest a obcí. Som rád, že v našej doline majú predstavitelia samosprávy veľkú snahu, aby sme v týchto aktivitách pokračovali a vytrvali. Aj keď nemôžu investovať toľko, koľko by sami chceli, hľadajú možnosti a patrí im veľká vďaka za to, ako sa k tomu stavajú. Minulý mesiac nás navštívila štátna tajomníčka sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy SR. Priama podpora cestovného ruchu zo strany ministerstva bola jednou z tém, ktoré sme preberali. Je nesmierne dôležitá, pretože samospráva nemá odkiaľ získavať zdroje. Počas kovidu sme trávili dovolenku na Slovensku a tento pozitívny trend by sme nemali prerušiť. Dôležité je aktívne podporovať dovolenku na Slovensku buď priamo štátnou finančnou podporou, alebo poukazmi či benefitmi pre tých, ktorí dovolenkujú doma.

Zdroj: PR

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod