Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

5. december 2021 | Oto
| -4°C

Z regiónu

V Žiline je až sedemnásť námestí. Poznáte ich všetky?

Žilina je s počtom obyvateľov štvrté najväčšie mesto na Slovensku. Rozlohou (80,03 km²) však patrí medzi menšie mestá. Vedeli ste, že sa na jej území nachádza až sedemnásť námestí, pričom osemnáste zaniklo len nedávno?

26.07.2017 | 13:57

Najznámejším a zároveň najstarším žilinským námestím je Mariánske námestie, medzi Žilin­čanmi nazývané aj Štvorcové. Vďa­ka svojmu pravidelnému pôdorysu s laubňami a arkádami je jedinečné svojho druhu nielen v Žiline, ale aj na Slovensku. Jeho história siaha až do 13. storočia. „Na námestí sa nachádzajú dve studne. Pri jednej zo studní bol v minulosti aj pranier (stĺp hanby). S námestím sa spája veľa legiend, v ktorých sa spomína prepojenie objektov podzemný­mi chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, podľa ktorej pod námestím vedie tajná chodba až do Budatín­skeho hradu,“ uvádza Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina.

Druhým najznámejším kultúr­nym centrom Žiliny je Námestie Andreja Hlinku. Ide o miesto pô­vodného koryta Váhu, ktoré Žilin­čania neskôr premenili na polia. „Pôvodné polia na námestí boli ča­som nahradené dláždenou plochou námestia. Ešte na začiatku 20. sto­ročia tadiaľ tiekol potok Všivák, ktorý je v súčasnosti vedený pod zemou,“ informuje žilinská TIK.

V Starom Meste sa nachádza aj Námestie generála M. R. Štefáni­ka, Františkánske námestie (pri úrade práce), Námestie obetí ko­munizmu (pri mestskom úrade), Námestie požiarnikov (pri Kraj­skom riaditeľstve HaZZ Žilina) či Námestie Žilinskej synody (pri evanjelickom kostole). Zaujíma­vosťou tohto miesta je, že popis­né číslo s názvom námestia majú len dve budovy, a to kostol a fara. Medzi najmladšie žilinské námes­tia patrí Katedrálne námestie (pri farskom kostole), ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2012. V blízkosti historického centra mesta kedysi existovalo aj Štúrovo námestie, ktoré zaniklo po výstavbe obchodného centra Aupark. Dnes je pokračovaním Bernolákovej ulice.

Námestia nájdeme aj na síd­liskách. Solinky a Hliny nemajú žiadne, zato na Hájiku sú až dve – Námestie mladosti, Slnečné ná­mestie a na Vlčincoch dokonca až tri – Námestie Jána Pavla II., Námestie J. Borodáča, Námestie Ľ. Fullu. Svoje centrá majú aj nie­ktoré mestské časti. V Považskom Chlmci sa nachádza Chlmecké ná­mestie, v Budatíne Námestie hrdi­nov, v Bánovej Námestie sv. Jána Bosca a v Mojšovej Lúčke Rybné námestie, kde bol prenesený ka­menný kríž zo zatopenej Mojšo­vej Lúčky. „Vznik nového námestia podlieha schváleniu mestským za­stupiteľstvom. V prípade, ak by do­chádzalo k vzniku nového, budeme o tom včas informovať,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod