Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

30. marec 2020 | Vieroslava
| -0°C

Spravodajstvo

V Žiline je zábavná pyrotechnika naďalej zakázaná

Možno ste zaregistrovali, že úpravou banského zákona už mestá a obce nemajú právomoc zasiahnuť do používania zábavnej pyrotechniky na svojom území. V Žiline však naďalej platí zákaz vypúšťať ohňostroje a petardy okrem Silvestra a Nového roka. Vzťahuje sa to aj na činnosť mestskej polície, ktorá vám naďalej môže za to udeliť pokutu.

19.01.2015 | 14:00

Možno ste zaregistrovali, že úpravou banského zákona už mestá a obce nemajú právomoc zasiahnuť do používania zábavnej pyrotechniky na svojom území. V Žiline však naďalej platí zákaz vypúšťať ohňostroje a petardy okrem Silvestra a Nového roka. Vzťahuje sa to aj na činnosť mestskej polície, ktorá vám naďalej môže za to udeliť pokutu.
 

ŽILINA. Do 1. júna 2014 si obce a mestá na Slovensku mohli podľa banského zákona prostredníctvom vlastných všeobecne záväzných nariadení (VZN) regulovať používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území. Po tomto dátume vstúpil do platnosti nový zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, z ktorého časť o privilégiách samospráv vypadla a nová sa neustanovila.
 

Nový zákon je vraj ešte prísnejší ako jeho predchodca

To ale neznamená, že obce a mestá majú teraz zviazané ruky. Podľa novej legislatívy je zakázané používať pyrotechnické výrobky vo vzdialenosti menšej ako dvesto metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov. Rovnako sa nesmú používať ani počas športového podujatia, ak na to nedá súhlas majiteľ objektu, kde sa akcia koná. „Podľa nášho názoru súčasná právna úprava zákazu používať pyrotechnické výrobky je dostačujúca a možno vo veľa prípadoch aj prísnejšia, ako by to obec upravila všeobecne záväzným nariadením,“ hovorí na margo zmeny zákona hovorkyňa ministerstva hospodárstva Miriam Žiaková.

Niektoré mestá už nový zákon zapracovali do svojich VZN, v Žiline zatiaľ k žiadnej zmene nedošlo. „Sme toho názoru, že nielen banský zákon dovoľoval prijať VZN o zákaze pyrotechniky, ale aj ustanovenie § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení hovorí, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže stanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,“ uviedol k téme hovorca mesta Žiliny Pavol Čorba.

V našom meste teda naďalej platí, že ohňostroje a petardy sa vypúšťajú len na Silvestra a Nový rok. Ak to ľudia nebudú rešpektovať, hrozia im pokuty. „Pretože zatiaľ nie je nové, resp. upravené uvedené VZN, mestská polícia môže zakročiť a objasňovať priestupok napríklad ako znečisťovanie verejného priestranstva alebo po 22. h ako rušenie nočného kľudu,“ upozornil Pavol Čorba.
 

Pre niekoho zábava, pre psy obrovský stres

Aj keď ohňostroje vyzerajú na oblohe skutočne veľkolepo, nie každému prinášajú radosť. Najviac trpia zvieratá a ich majitelia. „Nie všetky zvieratá na pyrotechniku reagujú, časť psov si strieľanie nevšíma, ale s postupujúcim vekom sa situácia môže zmeniť a zviera sa stane na hluk vnímavé,“ vysvetľuje veterinár Branislav Bajužík z Veterinárnej kliniky Žilina.

Hlučná svetelná zábava produkuje u psov stres, nechápu jeho príčinu a výsledkom toho je strach, v horších prípadoch panika až agresia. „V byte je prejavom schovávanie sa, úzkosť, štekanie, zavýjanie, často sa môže zviera pomočiť, prípadne má stolicu. Zvieratá chované vo výbehu alebo koterci sa snažia ujsť, pokiaľ sa im to podarí, často skončia pod kolesami auta alebo sa celé dni túlajú stratené a dezorientované,“ hovorí k závažnosti situácie veterinár.

 

Ministerstvo je pripravené diskutovať o zmene zákona

Aj keď sa to Žiliny zatiaľ netýka, ak by ostatné samosprávy mali voči novému zákonu výhrady, ministerstvo hospodárstva sa nebráni legislatívu patrične ošetriť. „Ak prax ukáže, že mestá a obce majú sťaženú reguláciu používania pyrotechniky a Združenie miest a obcí Slovenska predloží návrh na úpravu zákona, sme, samozrejme, pripravení diskutovať o prípadnej úprave zákona,“ dodáva hovorkyňa rezortu hospodárstva Miriam Žiaková.
 

Michala Stehlíková
Snímka archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod