Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. apríl 2019 | Juraj

Z regiónu

Varovný prst pre žilinských psičkárov: na Vlčincoch sa opäť stretli s otravami pre psov

Internetovým prostredím sa pred niekoľkými dňami začala šíriť informácia o tom, že na najstaršom žilinskom sídlisku Vlčince úraduje neznámy páchateľ, ktorý umiestňuje otravy pre psov. Pes, ktorý bol venčený na Pittsburskej ulici, totiž po skonzumovaní otravy zomrel.

07.06.2018 | 15:08

Nedávno sme vás prostredníctvom Ži­linského večerníka informo­vali, že téma umiestňovania návnad na otravy pre psov je v Žiline stále živá. Podľa našich informácií sa psičká­ri mali najčastejšie stretnúť s otravami pre štvornohých miláčikov najmä na sídlis­kách Hájik a Vlčince. Uply­nulý týždeň sa na internete objavila informácia, že na sídlisku Vlčince došlo počas venčenia k otrave psa. „Dnes bolo oznámené úmrtie psíka otravou, venčeného na Pitts­burskej ulici, Vlčince II, kde sa podľa informácií majiteľ­ky nachádza otrava pre psov. Látka nie je známa. Psík zomrel do 24 hodín po otrá­vení,“ informoval na svojej facebookovej stránke Žilin­ský mládežnícky parlament.

PODOBNÉ SYMPTÓMY

Symptómy otrávenia mali byť pritom podľa majiteľky psa najmä vracanie, triaš­ka, nechuť do jedla a zrých­lené dýchanie. K diskusii na sociálnej sieti sa pridali mnohí rozhorčení Žilinča­nia, niektorí z nich dokonca načrtli podobnú skúsenosť. Väčšinou však majitelia ne­rozoznajú prvotné príznaky a nedokážu tak prísť na otrá­venie psa v dostatočnom ča­sovom predstihu, pretože jeho priebeh je pomerne rýchly.

ZVÝŠENÁ POZORNOSŤ

Ako nás informovala mest­ská polícia, žiadny oficiálny podnet či oznámenie o ta­kejto činnosti policajti do­posiaľ nedostali. V súvis­losti s podobnou činnosťou je preto dôležité, aby boli psičkári pri venčení naj­mä v danej lokalite ostra­žití a psov mali na vôdzke. Podľa veterinára je rovna­ko podstatné, aby bol pes dostatočne vycvičený na to, aby v prípade podobnej si­tuácie bolo možné zistiť, čo skonzumoval. V rámci otráv sa pritom najčastejšie vy­skytujú návnady na otravy proti hlodavcom, ktoré sa dajú dobre farebne rozoznať – často ide o zrná alebo gra­nuly. V prípade otravy pro­ti hlodavcom je však podľa veterinára doba prejavenia príznakov dlhšia, môže ísť aj o dni. Otrávenie psa lát­kou, s ktorou sa bežne do­stane do kontaktu a ktoré sa končí smrťou, však nie je úplne bežnou vecou. Podľa slov veterinára musí ísť už o jedy, ktoré je potrebné upraviť do formy, v akej ich pes dokáže skonzumovať. Všetko však závisí najmä od časového faktora či od typu jedu. Pri akomkoľvek podo­zrení na otravu je dôležité ihneď navštíviť veterinára.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
17 °C
14 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod