Žilinský Večerník

12. apríl 2024 | Estera
| 15°C

Divadelná

Vášáryová a Kňažko zavítajú do Žiliny

Mestské divadlo Žilina v tomto roku predstaví to najlepšie, čo súčasná slovenská divadelná scéna ponúka. Už v januári sa môžete tešiť na obľúbenú talkshow so Soňou Müllerovou.

10.01.2019 | 13:12

Vžilinskom divadle bude 15. januára hosťovať Nové di­vadlo Nitra s drá­mou Anna Franková. Sve­toznámy príbeh o dospievaní a holokauste. Anna Franko­vá si svoj denník začala písať v trinástich rokoch a písala ho celé dva roky, ktoré strá­vila v úkryte spolu s ďalšími siedmimi spolubývajúcimi. Denník Anny Frankovej veľmi presne a jednoducho odhaľu­je pocity, strasti, slasti i bo­lesti dospievania a bez páto­su vykresľuje tragédiu vojny, tragédiu človeka zbaveného primárnej dôstojnosti a člo­veka v úplnej spoločenskej izolácii.

TALKSHOW S OLDOM HLAVÁČKOM

Talkshow Vitajte doma s bude 22. januára. Ten­tokrát privíta moderátor­ka Soňa Müllerová v kresle pre hostí vynikajúceho her­ca, zabávača Olda Hlaváčka pri príležitosti jeho 85. na­rodenín. Prvé skúsenosti zbieral na doskách Ľudovej scény mesta Žiliny. „Úžasné divadlo. Činohra, orches­ter, balet, speváci a všetko ochotníci,“ povedal. Napí­sal celý rad rozhlasových a televíznych programov a aj si v nich zahral. Ako hu­dobný hosť príde Jaro Gažo, predstaviteľ žilinského Já­nošíka v spevohre Maľova­né na skle a spevák skupiny Arzén.

ZNÁME MENÁ

Milosrdná lož a nemilosrd­ná pravda. Dva mantinely, medzi ktorými sa odohráva divadelná komédia Klam­stvo, v ktorej si môžete prísť vychutnať skvelé herecké výkony Emílie Vášáryovej, Milana Kňažka, Gabriely Škrabákovej a Petra Šimu­na 27. januára o 19. h. Man­želia Alice a Paul čakajú na večeru svojich dlhoroč­ných známych, manželov Laurence a Michel. Alica je však nesvoja, pretože krát­ko predtým zazrela v mes­te Michela, ako sa bozkával s cudzou ženou, čo ju stavia do morálnej dilemy: urobí svojej priateľke väčšiu služ­bu, ak jej to povie alebo prá­ve naopak, ak jej to zamlčí? Paul sa snaží zľahčiť jej di­lemu, pritom sa stavia na stranu nevinného klamstva. Laurence a Michel po veče­ri odchádzajú, dilema však ostáva a Alica jej má plnú hlavu. Dotlačí Paula k pri­znaniu ohľadom ich vlast­ného vzťahu. Podarí sa im nakoniec ohraničiť, kde sa začína lož a kde sa končí pravda?

Foto: archív divadla

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod