Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. júl 2020 | Ivan
| 14°C

Spravodajstvo

Veľké Rovné čaká výstavba kanalizácie. Nie všetci sú nadšení

Po Kysuciach sa v júli tohto roku spustil projekt odkanalizovania Bytčianskej doliny. Týka sa i Veľkého Rovného, kde sa doposiaľ vypúšťajú splašky do rieky.

10.11.2014 | 13:10

Po Kysuciach sa v júli tohto roku spustil projekt odkanalizovania Bytčianskej doliny. Týka sa i Veľkého Rovného, kde sa doposiaľ vypúšťajú splašky do rieky.
 

 

VEĽKÉ ROVNÉ. Nie všetci obyvatelia sú z projektu nadšení. Roky boli občania napojení na miestny kanál, pričom za čistenie odpadových vôd nikomu neplatili. Splašky prebehli cez čističku rovno do rieky. „Riekou Rovnianka už v teplých mesiacoch tečie iba stoka, v ktorej je nebezpečné sa čo i len namáčať. Naše splašky už roky tečú cez susednú obec Kotešová, v ktorej občania nie sú z toho nadšení,“ hovorí starosta Jozef Mičieta.

Tomu však bude onedlho koniec. V súvislosti s výstavbou verejnej kanalizácie sa preto niektorí obyvatelia domnievajú, že obec predala vodu firme SEVAK, investorovi projektu. Starosta tieto informácie dementuje. Odkanalizovanie obcí totiž vyplýva zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Slovensko sa pri vstupe do EÚ zaviazalo, že do roku 2015 bude vo všetkých obciach nad 2 000 obyvateľov funkčné odkanalizovanie splaškových vôd a pitnej vody, pričom tým obciam, ktoré termín nedodržia, hrozia vysoké sankcie.

Základným cieľom projektu odkanalizovania je zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva zabezpečením bezproblémovej dodávky hygienicky nezávadnej pitnej vody a zamedzenie vypúšťania znečistených odpadových vôd zo septikov a žúmp do miestnych tokov v lokalitách, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Čo sa týka Bytčianskej doliny, projekt ráta s rekonštrukciou a intenzifikáciou ČOV v Bytči, výstavbou 64,945 km verejnej kanalizácie v obciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica a výstavbou 52,448 km verejného vodovodu v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. Ku koncu septembra bolo vybudovaných 438 m kanalizácie, 248 m vodovodu a búracie práce na ČOV Bytča. Zhotoviteľ sa pritom podpisom zmluvy zaviazal realizovať stavbu do 24 mesiacov. „Predpokladané celkové oprávnené náklady sú 50 536 355 eur, z čoho EÚ spolu so štátnym rozpočtom financuje 32 392 826 eur, t. j. 64,1 %, a SEVAK 18 143 529 eur, t. j. 35,9 %,“ uvádza vedúci Kancelárie predstavenstva SEVAK-u Jozef Vrábel.

V rámci SEVAK-u sa z eurofondov v posledných rokoch postavil predvstupový fond ISPA – Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie (2004 – 2008), z kohézneho fondu EÚ sa realizovala dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc (2006 – 2010), kanalizácia v Trnovom (2010 – 2013), verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV (2010 – 2012) či zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce (2011 – 2014).

Ako dlho sa takáto stavba v jednej obci realizuje, sa nedá presne povedať. „Závisí to na veľkosti obce a jej rozsahu, čo sa týka počtu prípojok, počtu obyvateľov atď.,“ spresňuje Jozef Vrábel. Obyvatelia bytčianskych obcí sa musia obrniť trpezlivosťou, stavba kanalizácií je totiž náročná. Budú rozkopané ulice a obmedzená doprava. Má však slúžiť na dobrý účel.

Vlastníci súkromného zdroja pitnej vody nebudú pritom povinní pripojiť sa a odoberať pitnú vodu, zo zákona sú povinní pripojiť sa iba na kanál splaškovej vody, ktorá bude účtovaná v zmysle platnej legislatívy. Kto sa však pripojí i na odber pitnej vody, množstvo účtovanej splaškovej vody bude mať iba vo výške odberu pitnej vody.
 

Veronika Cvinčeková
Snímky archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod