Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 14°C

Spravodajstvo

Verejné priestranstvá sa stali lacnou nocľahárňou

Bezdomovci posedávajú i prespávajú na verejných priestranstvách, výnimkou nie je samotné centrum mesta. Ako vie v tejto situácii zakročiť mestská polícia  a aké sú jej kompetencie, opýtali sme sa zástupcu náčelníka Mestskej polície Žilina Martina Matejka.

21.09.2022 | 14:09

Ako postupujete v takýchto prípadoch?

Mestská polícia si uvedomuje, že prítomnosť takýchto ľudí mnohým obyvateľom prekáža. Ľuďom bez domova je preto zo strany hliadok mestskej polície venovaná náležitá pozornosť a sú objektom naozaj častých zákrokov príslušníkov mestskej polície. Rovnako sú pravidelne monitorované miesta vzniku provizórnych príbytkov a prespávania takýchto osôb, ktoré sú občanmi viditeľné. V prípade zistenia takýchto miest sú osoby bez domova inštruované upratať verejné priestranstvo a pri splnení zákonných podmienok z miesta vykázané. Ak je pôvodca neznámy, je vo veci vyrozumený príslušný odbor pri MsÚ v Žiline.

Do akej miery môže mestská polícia zakročiť? 

Je potrebné si uvedomiť, že obmedzovať pohyb ľudí bez domova na akomkoľvek mieste, nie je mestská polícia oprávnená. A presúvanie z miesta na miesto, mimo zrak obyvateľov, problematiku nerieši. Na území mesta Žilina sa nachádza približne 200 osôb bez domova, ktoré sa zanedbaným vzhľadom, hlučnejším vystupovaním, spaním na lavičkách a konzumáciou alkoholu na verejnosti v čase od 08:00 do 10:00 hod. v zmysle platného VZN, nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Príslušníci mestskej polície môžu zakročiť iba v medziach zákona a vykonať nevyhnutné opatrenia vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok. V rámci prevencie sú však takéto osoby na svoje konanie aspoň upozorňované. Problematike ľudí bez domova je venovaná náležitá pozornosť a činnosti na uvedenom úseku sú denne predmetom činností hliadok mestskej polície, ktoré sa snažia negatívny stav zmierniť.

Čím by bolo možné zmierniť ho ešte viac?

Na najbližšom mestskom zastupiteľstve náčelník mestskej polície predloží návrh VZN, ktorý obmedzí konzumáciu alkoholu na verejnosti 24 hodín denne, aby bolo osobám bez domova zabránené požívaniu alkoholu na verejnosti vo vyššie uvedenom čase a mohli s nimi príslušníci mestskej polície zmysluplne pracovať tak, aby bol vo väčšej miere zabezpečený verejný poriadok.

Je nutné si uvedomiť, že mestská polícia nie je inštitúciou, ktorá zodpovedá za počet osôb bez domova, ich vzhľad, správanie a to, kde sa rozhodnú pohybovať. Mestská polícia je poriadkovým orgánom mesta, ktorý spolupôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Zmiernenie tohto stavu je aj v rukách iných orgánov verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií a inštitúcií, ktoré sú za týmto účelom zriadené. 

Autorka: Iveta Frolková 

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod