Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

9. júl 2020 | Lujza
| 10°C

Divadelná

Vianočka Udatný v Bábkovom divadle Žilina

Pomaly, ale isto sa zvianočnieva... A to nielen v nákupných centrách, ale aj v Bábkovom divadle Žilina (BDŽ). Koncom novembra zavíta do BDŽ Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová.

09.11.2018 | 13:04

Pôvodná sloven­ská crazy rozpráv­ka Juraja Raýmana s názvom Vianoč­ka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál prin­cezná Fujara Lopúchová sa dotýka toho, čo sa stane, keď na koniec sveta Via­noce dorazia a zvláštnu prosbu dvom starkým vy­plnia, keď dvanásti lúpež­níci roztrhanie neba spô­sobia a čert do železnej pekelnej brány hlavou bú­cha, keď márnivá princezná posledný kúsok odevu stra­tí a svätý Peter si nedobro­voľne v mäkulinkej posteli pospí a kľúč od neba stratí.
Režisér Šimon Spišák vás prevedie letom svetom Raýmanovej dekompozí­cie Dobšinského rozprávok, aby vás presvedčil, že na zemi je veselšie ako v nebi či pekle a že iba naozajstná láska je zmyslom všetkého bytia a žitia na svete a že aj Vianoce majú zmysel pre humor. Inscenácia je urče­ná pre všetkých od 6 rokov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Žilina. Vi­dieť ju budete môcť 30. no­vembra o 18. h.

NOC DIVADIEL

O ďalší nezabudnuteľný zážitok plný vtipných až absurdných situácií sa po­stará Trafená hus. Predsta­venie pod týmto názvom totiž odohrá BDŽ pri príle­žitosti 9. ročníka podujatia Noc divadiel 2018, ktorá sa nesie v znamení česko-slo­venskej spolupráce a bude 17. novembra. Na tvorbe inscenácie, hovoriacej prí­beh o nešťastnej husi, kto­rá chce skončiť svoj ne­zmyselný život a nechať sa zožrať, spolupracoval slovenský režisér Šimon Spišák spolu s českým scé­nografom Karlom Czechom a hudobníkom Jindřichom Čížkom.

NA DOMÁCEJ PÔDE

V neposlednom rade na návštevníkov v novem­bri čakajú obľúbené So­boty s rozprávkou (druhá v poradí sa uskutoční v ča­rovnom priestore kníhku­pectva Artforum na Mari­ánskom námestí), tradičné nedeľné predstavenia pre verejnosť (tradične vypre­dané, preto odporúčame zakúpiť lístky online cez predpredaj.sk), ako aj cyk­lus Večerné stredy pre mlá­dež a dospelých, v rámci ktorého sa vám predsta­ví domáci súbor so svojím neodolateľným Othellom alebo Škrtičom benátskym, ktorý je stopercentnou zá­rukou tej pravej zábavy.
Tak vypnite televízo­ry, vylezte spod deky a ne­chajte sa v novembri za­hriať Bábkovým divadlom Žilina.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív BDŽ/Milo Fabián

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod